Poděkování Nadaci České spořitelny

PODĚKOVÁNÍ NADACI ČESKÉ SPOŘITELNY.

Péče o klienty se sestává nejen z odborné zdravotnické činnosti u lůžka, ale také k ní náleží chvíle, kdy je potřeba těžce nemocné a umírající podpořit. Dát jim pomocnou ruku a sdílet s nimi těžké okamžiky, které prožívají. Podpořit jejich blízké vlídným slovem a pocitem, že na to nejsou sami. Péče o tělo, ale i o duši, to je paliativní péče.

A díky takovémto přístupu mnozí klienti umírají smíření, bez bolesti a v přítomnosti svých nejbližších.

Děkujeme NADACI ČESKÉ SPOŘITELNY za finanční dar ve výši 30 000,-Kč, který jsme mohli použít na úhradu mezd pro zdravotní sestry, a tak jsme mohli nabídnout profesionální, ale také vřelou a laskavou péči o naše klienty.

 

Poděkování dobrovolníkům z Kooperativy

Již po několikáté do Hospice sv. Zdislavy zavítali srdeční dobrovolníci ze společnosti Kooperativa. Díky jejich práci se klienti mohou těšit z čerstvě osázených rozkvetlých záhonů a upravené zahrady.

Děkujeme za smysluplně strávený den a odvedenou práci!

  

Poděkování všem dárcům z veřejné sbírky

Obrovský dík patří všem dárcům z veřejné sbírky!

Peníze  na skleněnou zástěnu jsme střádali delší dobu. V zimních měsících nám pomůže s izolací čajovny.

Rozhodli jsme se pro ni po dvouletém provozu, kdy nebylo možné čajovnu přijatelně vytopit.

Klienti i jejich blízcí si tam díky darům na veřejnou sbírku  v zimě budou moci posedět a nebude jim chladno.

Poděkování dobrovolníkům z České spořitelny

Stává se již tradicí, že dvě party nadšenců z České spořitelny nám pomáhají s úklidem. Okna se po jejich návštěvě blýskali.

A aby se nám uklízeli všechny skleněné plochy lépe, pan Tomáš Prokop neváhal a hned nám zakoupil aku stěrku i s prodlužovací sadou.

Moc děkujeme!

Poděkování dobrovolníků z Grupo Antolin

Velké poděkování patří „úklidovému komandu“ v podobě dobrovolníků ze společnosti Grupo Antolin, které k nám dne 24.5.2019 opět po roce zavítalo. Během dopoledne zvládli umýt okna v budově domácího hospice a administrativy, někteří se věnovali úklidu v budově lůžkového hospice a na zahradě.

Děkujeme za spolupráci, ochotu a pozitivní náladu, kterou jste k nám přinesli!

 

Poděkování Libereckému kraji

Liberecký kraj nás v tomto roce podpořil za svého rozpočtu částkou 214 000,- Kč.

Tyto finanční prostředky jsme využili na spolufinancování osobních nákladů pečovatelů a pracovníků v poradně vzniklých od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019.

Děkujeme za partnerství

Tým Hospice sv. Zdislavy

Poděkování – Seniorský klub Radost

Do Hospice sv. Zdislavy opět dorazila skupinka nadšených dobrovolníků z libereckého Seniorského klubu Radost. Svojí činností přispěli ke zkrášlení venkovních prostor v areálu hospice, také nám pomohli s osazováním truhlíků.

Moc děkujeme za odvedenou práci, ochotu a lidskost.

PODĚKOVÁNÍ VŠEM PŘISPĚVATELŮM VEŘEJNÉ SBÍRKY „HOSPIC SOBĚ“.

Děkujeme všem dárcům, kteří pravidelně přispívají na naši veřejnou sbírku
“ Hospic sobě“.

Část finančního příspěvku letos použijeme na vybudování skleněné příčky v čajovně, která zabrání úniku tepla v zimních měsících. Čajovna je místo pro setkávání klientů, místo ke společnému zpívání, tvoření, místo pro rodinné i pracovní schůzky.
A tak i díky vám se do budoucna mohou na tomto místě setkávat klienti a jejich rodinní příslušníci a mít veškerý tepelný komfort.

PODĚKOVÁNÍ NADACI ČESKÉ SPOŘITELNY

Některé činy jsou tak veliké, že se těžko hledají slova, která by vyjádřila vděk za vykonaný skutek.

V každé době se najdou lidé, kteří svou aktivitou podporují dobrou věc, bez ohledu na těžkostia námahu. Jedním z takovýchto lidí je pan Tomáš Prokop z liberecké pobočky České spořitelny.

S jeho velikou pomocí jsme obdrželi od Nadace České spořitelny částku 50 000,-Kč na projekt „Mzdy zdravotních sester domácího hospice“.

Pro ten samý projekt také hlasovali zaměstnanci České spořitelny v celé naší republice a díky nejvyššímu počtu hlasů jsme získali od Nadace ČS dalších 100 000,- Kč.

Veliké poděkování patří nejen panu Prokopovi, ale všem, kteří pro náš projet zvedli pomyslně ruku a umožnili našim zdravotním sestrám poskytnout péči umírajícím a těžce nemocným v takové kvalitě, kterou si v této těžké situaci zaslouží.

Když se spojí mysl a srdce, dějí se neuvěřitelné věci.

Děkujeme.