PODĚKOVÁNÍ DÁRCI LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Nedílnou součástí péče o umírající a těžce nemocné klienty je i podpora jejich nejbližších, čas strávený u lůžka v tichém porozumění a sdílení bolesti, na kterou by byl jinak člověk úplně sám. Jsou to chvíle, kdy zdravotní sestry poskytují nejen odbornou péči, ale také nabídnou klientům a jejich rodinám pocit bezpečí, sounáležitosti a smíření.

Jsou to chvíle tak říkajíc k nezaplacení. Nedají se změřit, nanormovat, spočítat, ale jsou nesmírně důležité a v paliativní péči nezbytné.

Jsou to chvíle, na které bohužel zdravotní pojišťovny nemají své kolonky a kódy a které můžeme našim zdravotním sestrám hradit pouze z darů firem, nadací a z dotací.

Chceme poděkovat našemu dárci Lesům ČR za finanční podporu 50 000,-Kč, kterou věnoval v roce 2018 Hospici sv. Zdislavy. Tuto částku jsme použily na mzdové náklady sester v domácí hospicové péči.

 

 

Poděkování Nadačnímu fondu AVAST

Těžce nemocní a umírající lidé potřebují nejen kvalitní odbornou zdravotnickou péči, ale také psychickou a duchovní podporu. Je pro ně důležitý pocit, že s nimi někdo sdílí jejich čas. Čas, který je v očích mnohých zbytečný a neužitečný. Láskyplná starost, stisk ruky a tiché sdílení jsou důležitou složkou hospicové péče.

Děkujeme tedy NADAČNÍMU FONDU AVAST za finanční dar v hodnotě 300 000,-Kč.

Tento obnos jsme v roce 2018 použili na platy sester a mohli jsme tak nabídnout našim klientům nadstandardní péči.

Poděkování NADACI ČLOVĚK ČLOVĚKU

Starost o umírající a těžce nemocné neznamená jen zajištění zdravotnické péče, ale také sdílení bolesti, podpora jejich nejbližších a povzbuzení.
Jsou chvíle, kdy péče o klienta  znamená též vzít ho za ruku a mlčky ho podržet v těžkých chvílích.

Tato činnost nepatří mezi konkrétní zdravotní úkony, není hrazena zdravotními pojišťovnami, ale je neodmyslitelně spojená s hospicovou péčí.

Děkujeme NADACI ČLOVĚK ČLOVĚKU, která nám v loňském roce poskytla finanční dar 100 000,-Kč. Tento obnos, jsme použili na platy sester v domácím hospici a mohli jsme tak všem našim klientům poskytnout nejen zdravotní, ale i sociální a duševní podporu.

PODĚKOVÁNÍ ZA DÁRKY POD STROMEČEK

Vděčnost za vánoční dárky patří společnosti Severochema, která poskytuje již tradičně své výrobky pro naše zaměstnance.
http://www.severochema.cz

K vánoční pohodě  letos přispěla dárkovými poukazy  i společnost SAUNIA a OC FÓRUM.
http://www.forumliberec.cz/
http://www.saunia.cz/cz/liberec/liberec-uvod

Ve stylovém převleku  je přinesli ředitel OBCHODNÍHO CENTRA FÓRUM LIBEREC Miroslav Habel a marketingová manažerka Lucie Blažková.

Poděkování patří také společnosti ČNP CONSULTING, která nám přispěla na nákup tašek
a deštníků. http://www.cnp.cz/

A tak se povedlo vytvořit krásné vánoční balíčky našim zaměstnancům, které udělaly velikou radost. Děkujeme!

Poděkování společnosti SIEMENS

„Lednice do každého pokoje“ je projekt, který podpořila společnost SIEMENS částkou
72 000,- Kč a pomohla nám pořídit malé lednice a skříňky k nim do pokojů klientů a tak zabezpečit komfort v letních měsících.

Je to další z krůčku, aby se klienti a  jejich blízcí u nás cítili jako doma.

 

Děkujeme společnosti SIEMENS za štědrou podporu!