ARMÁDA NAVŠTÍVILA HOSPIC SV. ZDISLAVY

Ve středu 25. září jsme v Hospici sv. Zdislavy přivítali milou návštěvu. Členy Vojenské výcvikové jednotky chemického vojska, kteří se vrátili z mise v Iráku. Během mise uskutečnili sbírku a výtěžek ve výši 35 000,-  nám na začátku setkání slavnostně předali. Pak následovala zajímavá přednáška s fotografiemi.

Velitel 2. Úkolového uskupení Armády České Republiky pan pplk. Ing. Milan Kozelka nám vyprávěl o pobytu v Iráku, o životě na vojenské základně
a o účelu mise. Během výkladu jsme se ptali na to, co nás zaujalo a rozproudila se příjemná a přátelská debata. Besedy jsme se zúčastnili nejen my, pracovníci hospice,
ale i naši klienti. Díky prostoru naší čajovny se tam pohodlně vešly i postele. Na závěr provedla paní ředitelka naše návštěvníky
po budově hospice a přiblížila jim naše poslání a práci. Děkujeme za krásný zážitek
a za finanční podporu.

 

Koncert Jaroslava Svěceného

V neděli 8. září ožilo nádvoří Hospice sv. Zdislavy. Již od rána jsme spolu s dobrovolníky
a některými členy rodin připravovali vše na koncert, který se ten den konal od 15 hodin. Díky všem, kteří se na přípravách podíleli, jsme kolem druhé hodiny měli vytvořené na nádvoří hlediště se židlemi a stanem, jeviště, pokladny a zázemí pro účinkující.
Od půl třetí začali chodit první diváci a do půl hodiny se hlediště téměř zaplnilo. Všechny naše klienty, kteří měli zájem se koncertu zúčastnit, pečovatelé a sestry buď s postelemi, nebo na křeslech, dopravili do hlediště.
Koncert zahájila paní Albína Horáková spolu s paní ředitelkou Táňou Janouškovou a panem ředitelem Kooperativy panem Kracíkem.

Společně jsme potleskem přivítali našeho předního houslistu Jaroslava Svěceného společně s jeho doprovodem, pianistkou Lucii Tóth a herečkou Zdeňkou Žádníkovou Volencovou.


Jednotlivé skladby uváděla mluveným slovem a verši paní Žádníková, která zároveň některé skladby doprovodila na flétnu.

Hudební vystoupení neslo název Síla hudby a slova v nás a opravdu jsme mohli pocítit, jak hudba a mluvené slovo rozeznívá struny uložené hluboko v nás. Jak hudba silně ovlivňuje naše emoce, konání a ovlivňuje naše životy a že její síla je opravdu nekonečná. Během vystoupení jsme se mohli zaposlouchat do hudby starých mistrů i do melodii novodobých skladatelů.


Po závěrečném přídavku následoval potlesk a poděkování všem umělcům, kterým jsme předali malý dárek a květiny.


Pro pana Svěceného jsme pak měli připravený obrázek, jehož vytvoření provází výjimečný lidský příběh jedné naší klientky. Vytváří nádherné obrázky na počítači a vhledem k tomu že je upoutaná na lůžko a od hlavy dolů nehybná, ovládá počítač pouze ústy. I přes své těžké životní omezení má dar tvořit a zajímat se o svět kolem sebe.


I přesto, že bylo chladno, „severní vítr byl krutý“ a mával notovými party, tak hudebníci vše zvládli s přehledem a noblesou. Dlužno dodat, že jim přispěchali s pomocí pan Jaroslav Sybera, který pomohl „zkrotit“ poletující notové party a pan Stanislav Horák, který se stal, osobním hlídačem not paní klavíristky Lucie Tóth.
Jako každý rok jsme si všichni úpěnlivě přáli, aby nás během koncertu nezastihl déšť. I letos se to podařilo a pršet začalo asi až dvě hodiny po představení.


Na závěr chci poděkovat našemu generálnímu partnerovi Kooperativa a.s. a mediálnímu partnerovi Rádiu RCL, a všem, kteří nám obětavě a ve svém volnu pomohli. Poděkování patří také těm, díky kterým jsme mohli pohodlně sedět, a to Nadačnímu fondu GAGO a Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické, za zapůjčení židlí.

Děkujeme také všem divákům za podporu a budeme se těšit na setkání při dalším koncertě.

Foto: Radek Drbohlav

 

 

TANKY JEZDÍ PRO HOSPIC

Dne 20. – 21. července 2019 se konala charitativní akce pro Hospic sv. Zdislavy pod názvem TANKY JEZDÍ PRO HOSPIC, kterou uspořádalo Muzeum obrněné techniky ve Smržovce.

Akce začala v sobotu v devět hodin a její ukončení proběhlo po páté hodině v neděli.

Návštěvníci, mezi které patřily v hojném počtu děti, měli možnost prohlédnout si vystavené tanky a ostatní exponáty muzea. Ti, kteří se rozhodli akce zúčastnit, byli nadšeni. Využili možnost, která se jen tak nenabízí, projet se tankem, a vyzkoušet si, jak se sedí ve stísněném prostoru tanku. Pro zájemce o jízdu tankem byl připraven okruh, na kterém jezdili tanky, obrněný transportér a bojové vozidlo pěchoty. Nápomocný byl také hasičský sbor ze Smržovky, který zabezpečil neprašné prostředí na okruhu. Pro všechny to byl neopakovatelný zážitek. Vždyť, kdy se nám na poštěstí vidět zblízka zbraně a stroje, které známe jen z knih, televize nebo vyprávění.

Nedělní ráno začalo vydatným deštěm, ale ani to návštěvníky neodradilo a užívali si jízdu bahnem a kalužemi. Nakonec se počasí umoudřilo a zbytek dne bylo nádherné počasí, pivo krásně vychlazené a návštěvnost nad očekávání vysoká.

Výtěžek z jízd a 20% výtěžku ze vstupenek bylo věnováno Hospici sv. Zdislavy. Kdo chtěl, mohl podpořit hospic koupí drobných suvenýrů či „ hospicových mýdlíček“ ve tvaru tanku či granátu. Celkem tato akce přinesla pro Hospic sv. Zdislavy částku ve výši 50 000,-Kč.

DĚKUJEME všem, kteří se podíleli na přípravě a na organizaci a průběhu celé akce a těšíme se na příští „hospicovou jízdu“.

Pozvání na koncert Jaroslava Svěceného

Milí hospicoví příznivci,

již tradičně začátkem září pořádáme na nádvoří našeho hospice koncert houslového virtuose Jaroslava Svěceného,
který se bude konat 8.9. od 15:00 hod . Letos s ním vystoupí klavíristka Lucie Tóth a herečka Zdeňka Žádníková Volencová.

Dovolte mi  pozvat vás na tuto mimořádnou hudební událost. Těšíme se na vás!

 

 

Pozvánka na benefiční akci

Milí hospicoví přátelé,

dovolte mi pozvat Vás na benefiční akci do obce Kravaře u České Lípy.
Děkujeme vedení obce i skvělé Veronice Chocholoušové,
vedoucí kultury a Info centra, která tuto benefici uspořádala.
Čeká Vás bohatý celodenní program, atrakce pro děti
a dražba fotografií z výstavy „Trabantem tam a zase zpátky“.
Přijďte příjemně strávit letní den a zároveň podpořit
Hospic sv. Zdislavy a Hospic sv. Štěpána.

Těšíme se na vás!

Poděkování Nadaci České spořitelny

PODĚKOVÁNÍ NADACI ČESKÉ SPOŘITELNY.

Péče o klienty se sestává nejen z odborné zdravotnické činnosti u lůžka, ale také k ní náleží chvíle, kdy je potřeba těžce nemocné a umírající podpořit. Dát jim pomocnou ruku a sdílet s nimi těžké okamžiky, které prožívají. Podpořit jejich blízké vlídným slovem a pocitem, že na to nejsou sami. Péče o tělo, ale i o duši, to je paliativní péče.

A díky takovémto přístupu mnozí klienti umírají smíření, bez bolesti a v přítomnosti svých nejbližších.

Děkujeme NADACI ČESKÉ SPOŘITELNY za finanční dar ve výši 30 000,-Kč, který jsme mohli použít na úhradu mezd pro zdravotní sestry, a tak jsme mohli nabídnout profesionální, ale také vřelou a laskavou péči o naše klienty.

 

Hospic slavil desáté narozeniny

Čtvrtek 30. 5. 2019 byl pro Hospic sv. Zdislavy slavnostním dnem.
Na tento den před deseti lety, se datuje počátek hospicové péče v Liberci.

Díky velkorysosti pana Vladislava Husáka, ředitele libereckého oddělení Policie ČR,
jsme dostali k dispozici krásné prostory kavárny Pošta,které jsme díky velkorysosti
paní Mrklasové mohli dozdobit květinami z jejího obchůdku.

V den oslav jsme uspořádali pro veřejnost den otevřených dveří v budově
Hospice sv. Zdislavy a od šesti začal slavnostní večer v kavárně Pošta,
který uvedla mluveným slovem herečka Divadla F. X. Šaldy Markéta Tallerová.

V úvodních projevech zaznělo poděkování pro všechny, kteří na té desetileté cestě pomohli a přiložili ruku k dílu.

Po slavnostním přípitku paní ředitelka Taťána Janoušková rozkrojila narozeninový dort
a nato se rozběhla volná zábava s pohoštěním.

Díky hudebním vystoupením vokální skupiny Akcent a dále pak hudebnímu doprovodu
kapely Swing Society vzniklá příjemná a uvolněná atmosféra.

Každý se mohl bavit po svém. Kdo chtěl, mohl tančit na krásnou swingovou muziku,
někteří sledovali na televizi sestřih z fotografii z uplynulých 10 let.

Ostatní seděli u stolů a povídali si. Oslava byla krásným završením naší desetileté činnosti
a pro všechny zážitkem, na který budou rádi vzpomínat.

Fotografoval Radek Drbohlav.