Podpořte nás v projektu ČSOB pomáhá regionům

https://www.csobpomaharegionum.cz/detail-projektu/458-sestra-domaciho-hospice-pece-s-laskou

Starost o nevyléčitelně nemocné a umírající klade na zdravotní sestry velké nároky.

Musí umět tišit tělesnou bolest i poskytovat duševní útěchu.
Pomozte nám financovat jejich péči.

Pomozte nám uskutečnit náš projekt.
Příspěvky dle svého uvážení můžete zasílat do do 6. 1. 2020

Číslo účtu: 101 7777 101/0300
Variabilní symbol: 20190504

V rámci programu ČSOB pomáhá regionům usilujeme o získání finančních prostředků potřebných k realizaci našeho projektu.
Nejúspěšnější obdrží 50 000 Kč, další projekty ČSOB odmění při splnění podmínek uvedených v pravidlech částkami 40 000,
35 000, a 25 000 Kč. V celé České republice tak ČSOB daruje celkem 2 250 000 Kč.
Kompletní pravidla programu najdete na www.csobpomaharegionum.cz

 

PODĚKOVÁNÍ NADACI ČESKÉ SPOŘITELNY

Oddělení fundraisingu patří neodmyslitelně ke každé neziskové organizaci.
V našem případě fundraiser pomáhá získávat účelové i neúčelové finanční prostředky pro chod hospice.
K jeho práci patří i šíření a osvěta paliativní péče a informováni veřejnosti o tom, co obnáší slovo hospic.

V roce 2018 nás Nadace České spořitelny podpořila štědrou finanční částkou 800 000,-Kč, právě na rozvoj fundraisingových aktivit
a možnost rozšířit náš tým o dalšího pracovníka.

Díky této podpoře můžeme rozvíjet v širším měřítku firemní fundraisig a více se věnovat také osvětě a propagaci hospicové myšlenky.
Velikost daru nespočívá jen ve velkorysosti finanční částky, ale také v pocitu, ale také v uvědomění této nadace, jak důležité místo má hospicová péče v lidském společenství.

Děkujeme!

 

Velkorysost není samozřejmostí

Staré české přísloví praví: „Každý den není posvícení“, to znamená, že ne vždy se daří, ne vždy zažíváme úspěch.
Nedávno se nám přihodilo velké posvícení, a to ve firmě ALDIT.Je to firma, která vyrábí překrásná svítidla a lustry a sídlí v Lučanech nad Nisou.
Sjednala jsem s majitelem, panem Heřmanem, schůzku s žádostí o podporu Hospice sv. Zdislavy.
Jely jsme spolu s kolegyní Albínou Horákovou a byly jsme velmi vlídně přijaty.

Na schůzce byl přítomen také spolumajitel, tatínek pana Heřmana. Dostaly jsme výbornou kávu
a v přátelském rozhovoru, jsme řekly vše o hospicové a paliativní péči. O tom, proč oslovujeme regionální firmy se žádostí o finanční podporu.
Jaké bylo naše překvapení, když nám pan Heřman řekl:

„ Já vám bohužel nemohu přispět nějakou velkou částkou, tak dvacet tisíc“. To jsme tedy vykulily oči. A jeho tatínek dodal: „ A já to dorovnám ze svého na padesát.“ A to nám oči z důlku skoro vypadly.

Ne to se nestává každý den, ale tentokrát jsme měly posvícení. Ano posvícení tam, kde vyrábějí nádherná svítidla. Tak možná právě proto.

Vkročili jsme do adventu, času příprav na Vánoce.  Vánoce pro každého znamenají něco jiného. Máme potřebu všechno uklidit, napéct dobroty, nakoupit dárky.

Pojďte se s námi zastavit, zaposlouchat se do gospelových skladeb a vnímat hluboký smysl Vánoc.

 

 

ARMÁDA NAVŠTÍVILA HOSPIC SV. ZDISLAVY

Ve středu 25. září jsme v Hospici sv. Zdislavy přivítali milou návštěvu. Členy Vojenské výcvikové jednotky chemického vojska, kteří se vrátili z mise v Iráku. Během mise uskutečnili sbírku a výtěžek ve výši 35 000,-  nám na začátku setkání slavnostně předali. Pak následovala zajímavá přednáška s fotografiemi.

Velitel 2. Úkolového uskupení Armády České Republiky pan pplk. Ing. Milan Kozelka nám vyprávěl o pobytu v Iráku, o životě na vojenské základně
a o účelu mise. Během výkladu jsme se ptali na to, co nás zaujalo a rozproudila se příjemná a přátelská debata. Besedy jsme se zúčastnili nejen my, pracovníci hospice,
ale i naši klienti. Díky prostoru naší čajovny se tam pohodlně vešly i postele. Na závěr provedla paní ředitelka naše návštěvníky
po budově hospice a přiblížila jim naše poslání a práci. Děkujeme za krásný zážitek
a za finanční podporu.

 

Koncert Jaroslava Svěceného

V neděli 8. září ožilo nádvoří Hospice sv. Zdislavy. Již od rána jsme spolu s dobrovolníky
a některými členy rodin připravovali vše na koncert, který se ten den konal od 15 hodin. Díky všem, kteří se na přípravách podíleli, jsme kolem druhé hodiny měli vytvořené na nádvoří hlediště se židlemi a stanem, jeviště, pokladny a zázemí pro účinkující.
Od půl třetí začali chodit první diváci a do půl hodiny se hlediště téměř zaplnilo. Všechny naše klienty, kteří měli zájem se koncertu zúčastnit, pečovatelé a sestry buď s postelemi, nebo na křeslech, dopravili do hlediště.
Koncert zahájila paní Albína Horáková spolu s paní ředitelkou Táňou Janouškovou a panem ředitelem Kooperativy panem Kracíkem.

Společně jsme potleskem přivítali našeho předního houslistu Jaroslava Svěceného společně s jeho doprovodem, pianistkou Lucii Tóth a herečkou Zdeňkou Žádníkovou Volencovou.


Jednotlivé skladby uváděla mluveným slovem a verši paní Žádníková, která zároveň některé skladby doprovodila na flétnu.

Hudební vystoupení neslo název Síla hudby a slova v nás a opravdu jsme mohli pocítit, jak hudba a mluvené slovo rozeznívá struny uložené hluboko v nás. Jak hudba silně ovlivňuje naše emoce, konání a ovlivňuje naše životy a že její síla je opravdu nekonečná. Během vystoupení jsme se mohli zaposlouchat do hudby starých mistrů i do melodii novodobých skladatelů.


Po závěrečném přídavku následoval potlesk a poděkování všem umělcům, kterým jsme předali malý dárek a květiny.


Pro pana Svěceného jsme pak měli připravený obrázek, jehož vytvoření provází výjimečný lidský příběh jedné naší klientky. Vytváří nádherné obrázky na počítači a vhledem k tomu že je upoutaná na lůžko a od hlavy dolů nehybná, ovládá počítač pouze ústy. I přes své těžké životní omezení má dar tvořit a zajímat se o svět kolem sebe.


I přesto, že bylo chladno, „severní vítr byl krutý“ a mával notovými party, tak hudebníci vše zvládli s přehledem a noblesou. Dlužno dodat, že jim přispěchali s pomocí pan Jaroslav Sybera, který pomohl „zkrotit“ poletující notové party a pan Stanislav Horák, který se stal, osobním hlídačem not paní klavíristky Lucie Tóth.
Jako každý rok jsme si všichni úpěnlivě přáli, aby nás během koncertu nezastihl déšť. I letos se to podařilo a pršet začalo asi až dvě hodiny po představení.


Na závěr chci poděkovat našemu generálnímu partnerovi Kooperativa a.s. a mediálnímu partnerovi Rádiu RCL, a všem, kteří nám obětavě a ve svém volnu pomohli. Poděkování patří také těm, díky kterým jsme mohli pohodlně sedět, a to Nadačnímu fondu GAGO a Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické, za zapůjčení židlí.

Děkujeme také všem divákům za podporu a budeme se těšit na setkání při dalším koncertě.

Foto: Radek Drbohlav