PODĚKOVÁNÍ VŠEM PŘISPĚVATELŮM VEŘEJNÉ SBÍRKY „HOSPIC SOBĚ“.

Děkujeme všem dárcům, kteří pravidelně přispívají na naši veřejnou sbírku
“ Hospic sobě“.

Část finančního příspěvku letos použijeme na vybudování skleněné příčky v čajovně, která zabrání úniku tepla v zimních měsících. Čajovna je místo pro setkávání klientů, místo ke společnému zpívání, tvoření, místo pro rodinné i pracovní schůzky.
A tak i díky vám se do budoucna mohou na tomto místě setkávat klienti a jejich rodinní příslušníci a mít veškerý tepelný komfort.

PODĚKOVÁNÍ NADACI ČESKÉ SPOŘITELNY

Některé činy jsou tak veliké, že se těžko hledají slova, která by vyjádřila vděk za vykonaný skutek.

V každé době se najdou lidé, kteří svou aktivitou podporují dobrou věc, bez ohledu na těžkostia námahu. Jedním z takovýchto lidí je pan Tomáš Prokop z liberecké pobočky České spořitelny.

S jeho velikou pomocí jsme obdrželi od Nadace České spořitelny částku 50 000,-Kč na projekt „Mzdy zdravotních sester domácího hospice“.

Pro ten samý projekt také hlasovali zaměstnanci České spořitelny v celé naší republice a díky nejvyššímu počtu hlasů jsme získali od Nadace ČS dalších 100 000,- Kč.

Veliké poděkování patří nejen panu Prokopovi, ale všem, kteří pro náš projet zvedli pomyslně ruku a umožnili našim zdravotním sestrám poskytnout péči umírajícím a těžce nemocným v takové kvalitě, kterou si v této těžké situaci zaslouží.

Když se spojí mysl a srdce, dějí se neuvěřitelné věci.

Děkujeme.

 

 

Dobrovolnice Kateřina

Mezi naše dobrovolníky, kteří doplňují hospicový tým, patří i paní Kateřina. Klientům poskytuje kadeřnické služby, pravidelně zkrášluje jak dámy, tak i pány. Díky její ochotě, pozitivní energii a lidskosti je setkání s ní příjemným zážitkem. Je i zásluhou paní Kateřiny, že se u nás klienti cítí zase o něco lépe. Děkujeme, paní Kateřino.

 

   

Pozvánka na Národní pouť za hospice

Milí příznivci hospicové péče,

dovolujeme si Vás pozvat na Národní pouť za hospice, kterou pořádá Asociace hospicové paliativní péče ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským.

„Hospicové dílo potřebuje duchovní a hodnotovou oporu, bez toho žádný hospic není skutečným hospicem. Chovám naději, že se sejdeme ze všech hospiců a v co největším počtu, že každý z nás svojí účastí podpoří společné dobro.“

citace z dopisu

PhDr. et Mgr. Roberta Huneše
prezidenta Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
člena Etické komise ministra zdravotnictví Vlády České republiky

 

PODĚKOVÁNÍ ZA DÁRKY POD STROMEČEK

Vděčnost za vánoční dárky patří společnosti Severochema, která poskytuje již tradičně své výrobky pro naše zaměstnance.
http://www.severochema.cz

K vánoční pohodě  letos přispěla dárkovými poukazy  i společnost SAUNIA a OC FÓRUM.
http://www.forumliberec.cz/
http://www.saunia.cz/cz/liberec/liberec-uvod

Ve stylovém převleku  je přinesli ředitel OBCHODNÍHO CENTRA FÓRUM LIBEREC Miroslav Habel a marketingová manažerka Lucie Blažková.

Poděkování patří také společnosti ČNP CONSULTING, která nám přispěla na nákup tašek
a deštníků. http://www.cnp.cz/

A tak se povedlo vytvořit krásné vánoční balíčky našim zaměstnancům, které udělaly velikou radost. Děkujeme!

Vánoce 2018 v čajovně

Vánoce 2018

Během prosince do Hospice sv. Zdislavy zavítalo mnoho umělců. Přišli, aby svým talentem a přítomností potěšili klienty v čase vánočním. Vážíme si této laskavosti a hřejivé lidskosti.

Ze srdce děkujeme.

Právě díky Vám byly Vánoce 2018 jedinečné.

 Účinkovali:

Pěvecký sbor pod vedením pana Filipa Susy

Dobrovolnické duo manželé Horáčkovi

Manželé Rissovi

Skautská družinka Ostružinky

Dětský pěvecký sbor Kokrháček

 

 

Vánoční představení dětského divadla

 

 

 

Poděkování dobrovolníkům

DOBROVOLNÍCI Hospice sv. Zdislavy

„Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení.

Děkujeme dobrovolníkům, kteří jsou nedílnou součástí týmu Hospice sv. Zdislavy za nezištnou pomoc v roce 2018 na recepci, v čajovně, u lůžka a při jednorázových nebo manuálních pracích ve prospěch hospice.