Poděkování taneční skupině Kontakt

Česká beseda

Taneční skupina Kontakt z Liberce přišla zpestřit odpoledne v čajovně vystoupením tradičního českého salónního tance Česká beseda.

Chytlavé písně rozpohybovaly nejen samotné tanečnice, ale i některé klienty a členy personálu, mnozí si i s chutí zazpívali.

Děkujeme za příjemné odpoledne a pozitivní náladu, kterou jste k nám přinesly.

Tým Hospice sv. Zdislavy

Mikulášský běh

V neděli 2. prosince vystartovali od liberecké radnice závodníci do třetího ročníku Mikulášského běhu. Tento běh každoročně pořádá RunBoTeam a výtěžek z této akce věnoval Hospici sv. Zdislavy. Závodníkům se podařila ,,vyběhat“ částka 20 000,-Kč. I přes deštivé počasí, byla účast hojná a děkujeme všem, kteří se nezalekli nepohody a přispěli tak na dobrou věc.

 

Den otevřených dveří

Nahlédnout do dění v hospici a  prohlédnout si prostory přišla řada lidí z organizací, které se také věnují péči o potřebné (Jedličkův ústav, Úřad práce, Sociální služby Semily) a také z komerční sféry.

Taťána Janoušková – ředitelka Hospice sv. Zdislavy, Blanka Konvalinková – ředitelka Krajské vědecké knihovny a Táňa Kuželková – koordinátorka projektů Krajské vědecké knihovny.

Věříme, že jsme včera zodpověděli na všechny dotazy, ale hlavně sdíleli co je smyslem hospicové péče.

Děkujeme všem, kteří přišli. A s ostatníma na viděnou snad příští rok.

Tým Hospice sv. Zdislavy

Strom pro Olgu Havlovou

Strom pro Olgu Havlovou

V letošním roce by Olga Havlová, manželka bývalého prezidenta Václava Havla slavila 85. narozeniny. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se rozhodl projektem výsadby 85 stromů v městech a obcích připomenout si tuto vzácnou ženu. V Liberci před Krajskou vědeckou knihovnou u vchodu do židovské synagogy, již roste 64. strom.

Mladou třešeň vysadila ředitelka nadace Monika Granja, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstek primátora pro kulturu a školství Ivan Langr a ředitelka knihovny Blanka Konvalinková. Sázení se účastnila také Anna Freimannová z Knihovny Václava Havla, blízká přítelkyně Olgy Havlové a Michal Hron z Židovské obce Liberec.

Ředitelka Hospice sv. Zdislavy, organizace, kterou Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové podporuje již od roku 2014, Taťána Janoušková,  poděkovala za štědrou podporu.

Přejeme, ať se třešni daří a svými květy na jaře potěší každého, kdo půjde okolo. Odkaz výjimečné ženy tak zůstane pořád s námi…

 

Foto © Libuše Bautzová #NadaceOlgyHavlove #StromOlgyHavlove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den otevřených dveří

Světový den hospicové a paliativní péče  se slaví vždy druhou říjnovou sobotu. V letošním roce připadá na 13.10.  a v mnoha zemích světa  se uskuteční stovky nejrůznějších akcí a koncertů, jejichž hlavním smyslem je  zlepšit informovanost veřejnosti o hospicích a paliativní péči.

U příležitosti tohoto dne Vás Hospic sv. Zdislavy zve na „Den otevřených dveří“ 15.10. od 10:00 do 18:00 hod. Čeká na Vás ochotný hospicový tým, který Vám rád zodpoví všechny Vaše dotazy a provede Vás prostory  lůžkového hospice.

Těšíme se na vás!

 

Vzpomínka na léto

Koupání v přehradě

Ani v parném létě Hospic sv. Zdislavy nezahálel a plnil přání klientů. Paní Jasněnka, která je část života upoutaná na lůžko, vyslovila přání, že by se chtěla vykoupat po dlouhých letech v Jablonecké přehradě.

Převoz sanitkou a odborný zdravotnický dohled zajistil již tradičně tým Červeného Kříže. Společně s personálem hospice paní Jasněnku usadili na invalidní vozík a opět pocítila jaké je koupání v přehradě. Takto svůj zážitek popisuje: „ Když jsme vyrazili, voda mi tekla do bot a postupovali jsme čím dál víc do hloubky, voda mi sahala do výše ramen. JÉÉÉ JÁ SI VIDÍM ŠPIČKY NOHOU! To byl tak nadšený výkřik, že se doprovod málem polekal. Nohy byly nahoře, já spokojená, vysmátá. Měla jsem radost. Ještě víc jsme klesali do hloubky, v ten okamžik se moje tělo vyhouplo na hladinu. Po chvíli mě usadili do vozíku a jeli jsme zpět na břeh.“ Tam na paní Jasněnku čekalo překvapení: „ Blížili jsme se k pláži a já tam vidím nafukovací člun, zamlžili se mi oči, byla to vzpomínka na dobu, kdy jsme s manželem jezdili na Vltavě a brázdili na takovém člunu hladinu řeky.“ Paní Jasněnka měla díky tomu možnost s doprovodem přeplavat přehradu.

„Svítilo krásně sluníčko, já se opalovala a plula do hloubky. Byla jsem spokojená a nadšená! Děkuji Červenému Kříži, Hospici sv. Zdislavy a mé rodině za krásný zážitek!“


Pečovatelka Monika na vše pečlivě dohlíží
   

 

Barokní hudba zněla nádvořím

Již třetí ročník benefičního koncertu jednoho z nejvýznamnějších současných českých houslistů Jaroslava Svěceného se uskutečnil koncem prázdnin na nádvoří Hospice sv. Zdislavy. Jeho koncertní projekty přitahují široké publikum a nebylo tomu jinak ani letos, kdy „Galakoncert baroka“ zahráli spolu s  cembalistkou Jitkou Navrátilovou.

Generálním partnerem koncertu byla KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA a tak se úvodního slova ujal ředitel AGENTURY  SEVERNÍ ČECHY Ing. Roman Kracík.

Následně ředitelka Hospice sv. Zdislavy  Ing. Taťána Janoušková přivítala všechny naše podporovatele – zástupce Libereckého kraje, měst a obcí, zástupce nadací, nadačních fondů, firemních i individuálních dárců. Neopomněla přivítat i naše klienty, zaměstnance, dobrovolníky a také členy Klubu Přátel a všechny přítomné, kteří si přišli vychutnat krásný hudební zážitek.

Vměstnat do několika vět smysl a krásu hospicové péče se jí  povedlo i díky citaci krátkého úryvku z článku napsaného dcerou klientky, která u nás zemřela.

„Maminka se prala s těžkou nemocí, rakovinovým nádorem prsu. Nejdříve nevěděli, kde primárně nádor bují. Našly se metastázy. Podstoupila několik chemoterapií. Zvracela, kroutila se v bolestech. Operovali, ozařovali ji… Všichni jsme doufali. Naděje přeci umírá poslední. Svůj boj nevyhrála. Myslím si, že po tom všem co prožila, už ani bojovat nechtěla. Věděla moc dobře, jak na tom je. Podepsala revers a hned druhý den ji převezli do hospice.

Po dlouhé době byla spokojená, smála se. Zvláštní, tady nikoho neobtěžovala. Ošetřovatelé ji oslovovali jménem, byli neskutečně milí. Zajímali se o ni. Téma smrti probírali ze všech stran. Na rozdíl od nás
se nebáli. Moc dobře věděli, že umírající se o smrti bavit potřebuje. Pomáhali nám a také radili, co ještě před samotným odchodem udělat. Odpusťte si všechny křivdy.

„Jak můžete v tak ponurém prostředí pracovat?“ zeptala jsem se. „Mýlíte se. Ještě nikdy jsem neviděl tolik lásky pohromadě,“ odpověděl ošetřovatel Hynek.“

Když lásku a ochotu našich zaměstnanců potvrdila i jedna přítomná klientka, všichni cítili, že hospic je místem klidu a pokoje, místem s neskutečnou úctou k nemocnému a citlivým přístupem ke všem jeho blízkým.

V této atmosféře mistrovsky rozezvučel Jaroslav Svěcený struny houslí. Unášeli nás do období baroka  v doprovodu cembala Jitky Navrátilové. Závěrečné AVE MARIA zní v některých z nás doteď.

Děkujeme všem, kteří tento zážitek pomohli přinést klientům hospice i nám. POJIŠŤOVNĚ KOOPERATIVA, generálnímu partnerovi koncertu, RÁDIU CONTACT LIBEREC  za mediální partnerství,  NADAČNÍMU FONDU GAGO a SPŠSE a VOŠ LIBEREC za zapůjčení židlí,  AGENTUŘE RECESE za zvučení koncertu. Poděkováni patří i ČESKÉ SPOŘITELNĚ, která nám zabezpečila propagaci koncertu na obrazovkách všech svých poboček v Liberci.

A příští rok  třeba opět neshledanou.

Tým Hospice sv. Zdislavy


Nádvoří Hospice sv. Zdislavy je připraveno


Posaďte se, prosím…


Za chvíli začínáme


Úvodní slovo Ing. Romana Kracíka, ředitele AGENTURY SEVERNÍ ČECHY
KOOPERATIVY POJIŠŤOVNY, a.s.


Poděkování Ing. Taťáně Janouškové


Klientka Jasněnka s naší Jaruškou


Procítěná hra Jaroslava Svěceného


Jaroslav Svěcený a Jitka Navrátilová


zprava: Milan Matura, Roman Kracík, Jaroslav Svěcený,
Taťána Janoušková, Jitka Navrátilová, Albína Horáková


Taťána Janoušková a Jaroslav Svěcený

Koncert Evy Cendors

Koncem léta k nám do čajovny zavítala Česko francouzská šansoniérka a herečka Eva Cendors. Uvedla recitál svých – nejen francouzských písní.
O doprovod na violoncello se postaral Ondrej Holas. Nechali jsme se unášet křehkým kouzlem šansonů, které jsou plné touhy po kráse, lásce, ženskosti. Byl to pro všechny klienty i jejich blízké opravdu nádherný zážitek a těšíme se již teď na další koncert.

Děkujeme za celý tým Hospice sv. Zdislavy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violoncello

Nevšední zážitek našim klientům připravila Mgr. Pavlína Marcínová, když rozezvučela struny violoncella v naší čajovně.

Nořila nás do tajů melodií klasické hudby a mnohým se nám tajil dech.

Přidala výklad jak se violoncello vyrábí a zajímavosti z historie a rozšířila nám tak obzory.

Moc děkujeme!

Tým Hospice sv. Zdislavy