Barokní hudba zněla nádvořím

Již třetí ročník benefičního koncertu jednoho z nejvýznamnějších současných českých houslistů Jaroslava Svěceného se uskutečnil koncem prázdnin na nádvoří Hospice sv. Zdislavy. Jeho koncertní projekty přitahují široké publikum a nebylo tomu jinak ani letos, kdy „Galakoncert baroka“ zahráli spolu s  cembalistkou Jitkou Navrátilovou.

Generálním partnerem koncertu byla KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA a tak se úvodního slova ujal ředitel AGENTURY  SEVERNÍ ČECHY Ing. Roman Kracík.

Následně ředitelka Hospice sv. Zdislavy  Ing. Taťána Janoušková přivítala všechny naše podporovatele – zástupce Libereckého kraje, měst a obcí, zástupce nadací, nadačních fondů, firemních i individuálních dárců. Neopomněla přivítat i naše klienty, zaměstnance, dobrovolníky a také členy Klubu Přátel a všechny přítomné, kteří si přišli vychutnat krásný hudební zážitek.

Vměstnat do několika vět smysl a krásu hospicové péče se jí  povedlo i díky citaci krátkého úryvku z článku napsaného dcerou klientky, která u nás zemřela.

„Maminka se prala s těžkou nemocí, rakovinovým nádorem prsu. Nejdříve nevěděli, kde primárně nádor bují. Našly se metastázy. Podstoupila několik chemoterapií. Zvracela, kroutila se v bolestech. Operovali, ozařovali ji… Všichni jsme doufali. Naděje přeci umírá poslední. Svůj boj nevyhrála. Myslím si, že po tom všem co prožila, už ani bojovat nechtěla. Věděla moc dobře, jak na tom je. Podepsala revers a hned druhý den ji převezli do hospice.

Po dlouhé době byla spokojená, smála se. Zvláštní, tady nikoho neobtěžovala. Ošetřovatelé ji oslovovali jménem, byli neskutečně milí. Zajímali se o ni. Téma smrti probírali ze všech stran. Na rozdíl od nás
se nebáli. Moc dobře věděli, že umírající se o smrti bavit potřebuje. Pomáhali nám a také radili, co ještě před samotným odchodem udělat. Odpusťte si všechny křivdy.

„Jak můžete v tak ponurém prostředí pracovat?“ zeptala jsem se. „Mýlíte se. Ještě nikdy jsem neviděl tolik lásky pohromadě,“ odpověděl ošetřovatel Hynek.“

Když lásku a ochotu našich zaměstnanců potvrdila i jedna přítomná klientka, všichni cítili, že hospic je místem klidu a pokoje, místem s neskutečnou úctou k nemocnému a citlivým přístupem ke všem jeho blízkým.

V této atmosféře mistrovsky rozezvučel Jaroslav Svěcený struny houslí. Unášeli nás do období baroka  v doprovodu cembala Jitky Navrátilové. Závěrečné AVE MARIA zní v některých z nás doteď.

Děkujeme všem, kteří tento zážitek pomohli přinést klientům hospice i nám. POJIŠŤOVNĚ KOOPERATIVA, generálnímu partnerovi koncertu, RÁDIU CONTACT LIBEREC  za mediální partnerství,  NADAČNÍMU FONDU GAGO a SPŠSE a VOŠ LIBEREC za zapůjčení židlí,  AGENTUŘE RECESE za zvučení koncertu. Poděkováni patří i ČESKÉ SPOŘITELNĚ, která nám zabezpečila propagaci koncertu na obrazovkách všech svých poboček v Liberci.

A příští rok  třeba opět neshledanou.

Tým Hospice sv. Zdislavy


Nádvoří Hospice sv. Zdislavy je připraveno


Posaďte se, prosím…


Za chvíli začínáme


Úvodní slovo Ing. Romana Kracíka, ředitele AGENTURY SEVERNÍ ČECHY
KOOPERATIVY POJIŠŤOVNY, a.s.


Poděkování Ing. Taťáně Janouškové


Klientka Jasněnka s naší Jaruškou


Procítěná hra Jaroslava Svěceného


Jaroslav Svěcený a Jitka Navrátilová


zprava: Milan Matura, Roman Kracík, Jaroslav Svěcený,
Taťána Janoušková, Jitka Navrátilová, Albína Horáková


Taťána Janoušková a Jaroslav Svěcený

Koncert Evy Cendors

Koncem léta k nám do čajovny zavítala Česko francouzská šansoniérka a herečka Eva Cendors. Uvedla recitál svých – nejen francouzských písní.
O doprovod na violoncello se postaral Ondrej Holas. Nechali jsme se unášet křehkým kouzlem šansonů, které jsou plné touhy po kráse, lásce, ženskosti. Byl to pro všechny klienty i jejich blízké opravdu nádherný zážitek a těšíme se již teď na další koncert.

Děkujeme za celý tým Hospice sv. Zdislavy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violoncello

Nevšední zážitek našim klientům připravila Mgr. Pavlína Marcínová, když rozezvučela struny violoncella v naší čajovně.

Nořila nás do tajů melodií klasické hudby a mnohým se nám tajil dech.

Přidala výklad jak se violoncello vyrábí a zajímavosti z historie a rozšířila nám tak obzory.

Moc děkujeme!

Tým Hospice sv. Zdislavy

Dětský domov Chrastava

Dárek není jen věc, která se dává. Dárek je především osobní vyjádření, které říká “mám tě rád“.
V dárku – pokud je myšlen upřímně – dáváme totiž sami sebe.

Takovým dárkem pro nás bylo i vystoupení dětí z Dětského domova v Chrastavě.  K nám do hospice přinesly vrchovatou měrou radost svým zpěvem i nadšením. Zazpívaly známé písničky a řada klientů si s nimi s chutí zazpívala.

Děkujeme

Tým Hospice sv. Zdislavy

 

 

ručně vyrobené dárky, které  děti na konci hudebně recitačního vystoupení rozdaly všem přítomným

 

Tanky

Stává se již běžným zvykem, že zde v hospici plníme naším klientům neobvyklá přání. Jeli jsme na koncert kapely Kabát nebo jsme se projeli v zimě po Jizerských horách, a tak pro nás bylo milou výzvou splnit přání našemu klientovi, který rád vzpomíná na dobu svého mládí, kdy létal jako pilot s větroněm, a také se účastnil výcviku tankového praporu.

Červený kříž byl tak laskavý, že nám poskytl sanitku i s lékařským doprovodem. V otevřených halách byli různé obrněné transportéry a tanky. Pan P. jakoby celý omládl. Úsměv neopouštěl jeho tvář ani, když nadšeně vyprávěl, jak se za mlada učili vyskakovat na tank. Radost byla tak veliká, že nám výskok (alespoň částečně) i ukázal. Nejen pan P., ale i kolektiv hospice si den báječně užil.

Dětský sbor Kokrháček

Hospic sv. Zdislavy přivítal dětský pěvecký sbor Kokrháček ze základní školy Ještědská. Poslechli jsme si písně lidové i filmové, jako například Skákal pes, Každý den, Batalion a mnoho dalších. Celé vystoupení zakončil sbor písní Život je jen náhoda.

V hospici se vystoupení moc líbilo a nám se zase líbila radost dětí z malé odměny, kterou jsme jim mohli dopřát. Těšíme se na další vystoupení.

Děkujeme

Tým Hospice sv. Zdislavy

Požehnání kaple v hospici

  1. května, v  den svátku sv. Zdislavy – patronky Libereckého kraje, požehnal Mons. Jan Baxant naší hospicové kapli, která je duchovním srdcem hospice. Místem, kde můžeme v tichu spočinout.

V úvodním slovu paní ředitelka Janoušková připomněla založení naší organizace před devíti lety a poděkovala všem, kteří nám na vybavení kaple přispěli.

Promluvil  také hejtman Libereckého kraje Martin Půta, následován řečí Přemysla Sobotky náměstka Libereckého kraje pro resort zdravotnictví. Generální ředitel Krajské nemocnice Liberec Richard Lukáš, který je členem naší dozorčí rady, ocenil také práci všech zaměstnanců. Skvělou řeč pronesl biskup Jan Baxant, kterému všichni naslouchali se zatajeným dechem.

V kapli hospice byl  představen nový obraz jablonecké malířky Radky Lehké, do jehož rámu byl vložen ostatek sv. Zdislavy.

Celý program uzavřeli manželé Rissovi, kteří nám zahráli píseň – „Učiň mě, Pane, nástrojem“. My si dovolujeme alespoň malou ochutnávku z této krásné skladby:

„ Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé. Víc než být potěšen, chci těšit jiné. Víc než být pochopen, druhé chci chápat. Víc, než být milován, chci lásku dávat.“

Ať odkaz sv. Zdislavy o láskyplné péči o nemocné dál přetrvává v našem hospici.

 

 

 

„Charita v praxi“ s Českou spořitelnou

Kdo se zabývá dobrovolnictvím, je spokojenější se sebou samým, se svým životem. Ukázala to studie Exeterské univerzity v Británii, v jejímž rámci se analyzovaly výsledky 40 výzkumů týkajících se působení dobrovolnictví. Vyplynulo z ní, že pomoc druhým zvyšuje celkový pocit pohody.

Své o dobrém pocitu mohou určitě říct zaměstnanci České spořitelny v Liberci, kteří k nám do hospice zavítali ve dnech 8. a 9. 5.

Sázeli kytky do truhlíků, ale i na venkovní záhonky na naší zahradě, sekali, hrabali ale i odstraňovali plevel, umývali dveře do pokojů a koupelen klientů – prostě nám pomáhali udělat náš hospic ještě krásnějším a útulnějším místem.

 

„Moooc děkujeme za milé přijetí – všichni už se těšíme na podzim – pokračování brigády.😉“ píše pan Tomáš Prokop – vedoucí obchodního týmu.

Vděčnost je vzájemná a my jsme rádi, že dobrovolníci k nám přicházejí a přináší nám svůj čas, své nadšení. Je to pro nás velmi důležité povzbuzení a obohacení naší práce.

Za celý tým Hospice sv. Zdislavy děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cítit se i v hospici jako doma

Milí přátelé,

Jako nezisková společnost se snažíme získat peníze na praní prádla v prádelně.
Potřebujeme nyní nasbírat alespoň 5 000,- Kč a to minimálně od pěti různých dárců. Můžeme tak dosáhnout na příspěvek podle pravidla „čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáme“ (tzn. ta organizace, která vybere nejvyšší částku, obdrží 50 000 Kč, druhá nejúspěšnější organizace …obdrží 40 000 Kč, třetí organizace získá příspěvek ve výši 35 000 Kč a čtvrtá organizace získá 25 000 Kč).

Pokud nás chcete podpořit, zasílejte své příspěvky na číslo účtu:
Číslo účtu: 101 7777 101/0300
Variabilní symbol:
20180403

Darovat můžete také přímo z webu v příspěvku níže:

http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/liberecky-kraj/2016902/citit-se-i-v-hospici-jako-doma

Výběr končí o půlnoci z 26. 6. na 27. 6. 2018

 

Prosím, podpořte naší snahu buď finančním příspěvkem nebo tím, že rozšíříte tuto výzvu mezi své známé.

Děkujeme

Tým Hospice sv. Zdislavy