Děkujeme Libereckému kraji

Jsou partnerství, prověřená časem. Během toho času si uvědomujete, že jste osudem nebo jiným vesmírným tahem drženi při sobě, protože to je zkrátka pro konkrétní projekt dobře. A začnete se na všechno, co udržuje tento vztah při životě, dívat jinak, s větším pochopením, tolerancí a vděčností. Liberecký kraj je instituce tvořena lidmi. S institucí vztah mít nelze. A lidé jsou různí. My máme štěstí, že jsme se v drtivé většině setkali u hospicového projektu s lidmi, kteří mu přáli. A to je do partnerství největší vklad. Jinak bychom všichni prohráli.

lk

Děkujeme Libereckému kraji za poskytnutou dotaci  ze svého rozpočtu na projekt: Lůžkový hospic – zajištění dlouhodobé lůžkové péče – 28 lůžek v oboru paliativní medicína. Podpora platí pro období 2016 – 2021 a to v šesti ročních zálohových splátkách ve výši 2 200.000 Kč.

Děkujeme lidem z Libereckého kraje za podporu.

Tým Hospice sv. Zdislavy