Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

Výbor dobré vůle nás již několik let podporuje v naší činnosti.  Naše hospicová Půjčovna kompenzačních pomůcek je bohatší o další  elektrická polohovací lůžka. Jaká slova zvolit pro vyjádření užitečnosti hospicového lůžka? Obyvatelé hospice by vám pověděli… Své o tom ví i lidé z nadace, proto pomáhají a my jim posíláme naše srdečné poděkování.

Tým Hospice sv. Zdislavy

hospic1

 www.vdv.cz

 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dlouhodobě poskytuje pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se již sami o sebe postarat nemohou.

Program SENIOR slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a dalšími neurologickými onemocněními a pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech.

Prioritou programu pro jaro 2017 byla podpora vzdělávání zaměstnanců v zařízeních pro seniory a podpora inovativních projektů. Prioritou programu pro podzim 2017 je vybavení v zařízeních pečujících o seniory.

zdroj: Výbor dobré vůle  http://www.vdv.cz/programy/senior/