Kdo jsme a co děláme

Krajským úřadem Libereckého kraje jsme byli zaregistrováni v květnu 2009 jako Poskytovatel  obecně prospěšných zdravotních a sociálních služeb  za účelem zajištění hospicové péče v Libereckém kraji:

• služby všeobecné sestry

• sociální odlehčovací služby

• odborné sociální poradenství

• hospicové poradenství

• program dobrovolnické služby

• provozování lůžkového hospice

• paliativní medicína

Jsme službou nezávislou na politických a jiných institucích. V rámci naší republiky jsme sdruženi jako řádní členové v Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče České republiky.

Naším posláním je doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných klientů a jejich rodin prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory. Respektujeme jedinečnost člověka a dbáme na to, aby byl vždy zachován individuální přístup. Přání a nároky pacientů a jejich rodin jsou pro nás na prvním místě. Vždy se snažíme o to, aby byla zachována kvalita života v co největší možné míře.

V současné době poskytujeme své služby v domácím prostředí svých klientů v České republice v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí do 30 km. Při nemocnicích v Turnově a České Lípě provozujeme Rodinné pokoje a nabízíme služby Poradny Zdislava. Od ledna 2016 nabízíme občanům Libereckého kraje další model péče – lůžkové zařízení Hospic sv. Zdislavy.

Základem naší práce je profesionální pomoc spojená s lidským přístupem všech našich pracovníků. Prošli jsme mnoha stážemi v hospicích ČR, někteří členové našeho zdravotnického týmu v hospicích několik let pracovali. Neustále se dále vzděláváme. Při své práci např. uplatňujeme metodu bazální stimulace, která je určená mimo jiné klientům s těžkými změnami v oblasti hybnosti a komunikace, v komatózních stavech, dlouhodobě upoutaným na lůžko, umírajícím, postaráme se o močové katétry mužů i žen.

Svou prací se snažíme o to, aby: 

  • pacienti netrpěli nesnesitelnou bolestí,
  • za všech okolností byla respektována jejich lidská důstojnost a
  • v posledních chvílích života nezůstali osamoceni.

Orgány společnosti: 

Správní rada:

  • předseda správní rady:  Ing. Milan Matura
  • člen správní rady: MUDr. Jiří Bartoš, MBA
  • člen správní rady: Ing. Pavel Riss

Ředitel společnosti:

  • Ing. Taťána Janoušková

Dozorčí rada:

  • předseda dozorčí rady: Mgr. Jiří Vařil
  • člen dozorčí rady: Mgr. Soňa Paukrtová
  • člen dozorčí rady: MUDr. Richard Lukáš, PhD.

 

Dokumenty organizace - rozklikněte 

Výroční zprávy organizace - rozklikněte

Další dokumenty - rozklikněte

Logo organizace:

logo Hospic sv. Zdislavy .

 

 

logo Hospic sv. Zdislavy

 

  

(kliknutím na ikony zobrazíte jednotlivé služby)

Klub přátel razítko