Koncert na podporu hospice v Kostele sv. Vavřince v Jezvém

Dne 25.3.2017  se uskutečnil koncert na podporu sbírky Hospic sobě, který pořádala římskokatolická farnost v Jezvé spolu s obcí Stružnice v Kostele Svatého Vavřince. Účinkoval Kytlický chrámový sbor a soubor Lusatian Grass.  Nad akcí převzala záštitu statutární náměstkyně hejtmana paní JitkaVolfová. Děkujeme všem, kdo přispěli do hospicové pokladničky. Celkem jsme předali na účet veřejné sbírky 11 900Kč.

Děkujeme všem, kdo ke zdaru akce přispěli jakoukoli pomocí – účinkujícím, panu Petru Zahrádkovi, který celou akci organizoval a starostovi obce Stružnice ing. Mečířovi za vstřícnou spolupráci.

Tým Hospice sv. Zdislavy

k2

k3

20170325_145044_resized

market

pan Zahrádka

 

20170325_140258_resized