Lůžkový hospic

Komu je naše služba určena:

Služby Hospice sv.Zdislavy jsou určeny lidem  v konečném stádiu onemocnění, u nichž není možná léčba vedoucí k uzdravení a kteří žijí na území ČR.

Odbornou paliativní péči, která  zmírňuje důsledky onemocnění,  poskytuje v našem zařízení multidisciplinární tým tvořený lékaři, sestrami, ošetřovateli, sociálním pracovníkem, psychoterapeutem, dobrovolníky, duchovním. Dle potřeb a přání poskytujeme sociální, psychologickou a spirituální podporu také blízkým osobám klienta.

Podmínkou přijetí je indikace terminálního stadia onemocnění potvrzeného vysílajícím zdravotnickým zařízením či praktickým lékařem a informovaný souhlas klienta s hospitalizací.

Kdo může navrhnout pobyt v hospici:

  • praktický lékař nemocného
  • ošetřující odborný lékař
  • rodina a blízcí klienta
  • sám nemocný

Hospic klientovi garantuje:

  • že nebude trpět nesnesitelnou bolestí
  • bude vždy respektována jeho lidská důstojnost
  • v posledních chvílích života nezůstane osamocen

Materiálně technické zázemí:

Ubytování nabízíme našim klientům  v jednolůžkových nadstandardně vybavených pokojích s vlastním sociálním zařízením speciálně uzpůsobeným také pro imobilní klienty. Při provozu našeho zařízení je rovněž počítáno s možností trvalé přítomnosti doprovázející blízké osoby, k tomuto účelu jsou pokoje vybaveny přístýlkou. Všem klientům našeho zařízení je k dispozici kaple, která je umístěná přímo v budově, a v případě příznivého počasí i přilehlá zahrada. Pro specializovanou hospicovou paliativní péči máme kapacitu 28 lůžek.

Platby: viz ceník 

Žádosti na lůžkovou péči naleznete zde.

První kontakt, příjem do péče:  rozklikněte  první kontakt s námi