Za účelem zprovoznění lůžkového hospice byla pro občany libereckého kraje zahájena putovní veřejná sbírka „Dnes ty, zítra já…“ s podtitulem: „HOSPIC SOBĚ“.

To bylo v roce 2012…

Sbírka je stále aktivní.

Rekonstrukce budovy lůžkového hospice je u konce a lůžkový hospic se stal místem Života těch, jejichž čas mezi námi se chýlí ke konci. A my je chceme doprovázet.

Jsme vděčni za to, že vy nás neopouštíte a stále jste nám po boku, jak dosvědčuje pohled do sbírkového účtu. Potřebujeme stále vaši pomoc. Abychom mohli účinně pomáhat dál. Děkujeme vám za ni.

Transparentní účet 7173784001/5500 k nahlédnutí zde:

www.rb.cz/cs/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/transparentni-ucty?mvcPath=transactions&accountNumber=7173784001

Děkujeme všem za jakékoli přispění a ujišťujeme vás, že vybrané prostředky používáme s maximální obezřetností a efektivitou.

Účel využití veřejné sbírky:
nákup vybavení lůžkového hospice, nákup pomůcek, zařízení a zdravotnického materiálu k poskytování hospicové a paliativní péče, vzdělávání pracovníků v oblasti paliativních a ošetřovatelských služeb pro terminálně nemocné pacienty, obnova technického zázemí organizace

Rozklikněte: Osvědčení o veřejné sbírce
Konání veřejné sbírky bylo řádně oznámeno Krajskému úřadu Libereckého kraje, který vydal osvědčení o konání sbírky pod číslem jednacím KULK 21344/2012. Sbírka je konána na dobu neurčitou. Po ukončení sbírky bude na webových stránkách vyvěšeno oznámení o kontrole Krajským úřadem a schválení konečného vyúčtování veřejné sbírky.

Sbírka je prováděna:

  • shromažďováním příspěvků na bankovním účtu, zřízeném výhradně pro tento účel
  • dvěma pokladničkami, které jsou putovní v oblasti Libereckého kraje. Přihlásit se o ně do svých obchodů, provozů, škol, atd. můžete na tel. čísle 737 230 349 nebo na info@hospiczdislavy.cz.
  • dárcovskou SMS