Napsali jste nám

Vaše dopisy a vzkazy jsou pro nás velikým povzbuzením a my Vám za ně z celého srdce děkujeme!

7.2.2017

Vážení,

velmi děkuji za milý dopis a podporu. Vašich povzbudivých slov si nesmírně vážím. Využívám této příležitosti a chci upřímně poděkovat všem pracovníkům, počínaje paní Fialovou, a dále vrchní sestře Bc. Janě Drbohlavové,  MUDr. Sochorovi. Zvlášť chci poděkovat sestřičce Aničce Skoupé, která semnou byla v těch nejtěžších chvílích a já jsem poznala pomoc bližnímu jako nikdy předtím. Laskavý a lidský přístup všech jmenovaných byl zřejmý z každého slova.

Všem Vašim pracovníkům přeji hodně sil a zdraví. Vaše práce není povoláním, ale posláním. Děkuji za sebe i za své dvě dospělé děti.

Jiřina Medvedíková

30.1.2017

Vážená paní ředitelko,
ráda bych Vám a pracovníkům 2. patra lůžkového hospicu poděkovala za milé přijetí a péči poskytovanou v rámci pobytové odlehčovací služby mé babičce v létě letošního roku. Profesionální jednání pracovníků jsem očekávala, ale potěšil mne jejich zájem přiblížit poskytovanou službu co nejvíce režimu, na který je babička doma zvyklá. Díky jejich ochotě přizpůsobit se jejím zvyklostem, zvládla pobyt bez traumatizujících zážitků, které často pobyty mimo domov u seniorů vyvolávají. Ráda bych poděkovala panu Venclovi, s nímž jsem pobytovou službu domlouvala, za jeho příjemné jednání. Také bych ráda poděkovala zdravotní sestřičce Ivě, která měla službu v době, kdy se objevily drobné zdravotní komplikace a pomohla je s úsměvem vyřešit. Jejími odbornými radami, předanými s láskou, se nadále řídíme i doma a pomohly nám zbavit se nepříjemných zdravotních problémů, které jsme s babičkou řešili bez úspěchu delší dobu. Děkuji i dalším pracovníkům za podporu při nácviku chůze a dalších drobností, poskytovaných nad rámec běžné sociální služby, kterými by se při své náročné profesi nemuseli zabývat.
Během využívání pobytové služby jsem vnímala úctu zaměstnanců vůči jednotlivým klientům, což nebývá v sociálních službách obvyklé.
Jsem ráda, že jsme s babičkou mohly využít tyto služby zajišťované profesionály a poskytované s lidským přístupem.

Romana Mikulčíková

30.1.2017

Od: Kamínková Bohumila

Dobrý den,
ráda bych Vám poděkovala za Vaši péči o mého manžela, pana Aloise Kamínka, ve Vašem hospicovém centru v České Lípě. Děkuji také koordinátorce paní Chýlkové za psychickou podporu. Jsem ráda, že jsem mohla být v posledních dnech života mého manžela co nejvíce s ním.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší těžké práci.

 

Kamínková

11.10.2016

Dobrý den paní ředitelko,
jménem celé své rodiny bychom vám chtěli poděkovat za příkladný a perfektní přístup vašeho celého kolektivu z hospice , k naší těžce nemocné a umírající mamince a babičce, paní Haně Rybínové. Jsme vděční za to, že naše maminka s námi mohla být až do konce svého života. Bez vaší pomoci bychom to nezvládli. Obrovský dík sestřičce Aničce Skoupé za její svým profesionální přístup a skvěle odvedenou práci. Za maminkou pravidelně jezdila, ošetřovala ji a psychicky držela. Maminka i přes těžkou nemoc Aničku nade vše milovala. Anička byla s naší maminkou do konce jejího života a pomohla nám maminku upravit do příjezdu pohřební služby.
Děkujeme za psychickou podporu.
Aničko dík.

Zdeněk, Naďa a Nikolka Rybínovi, bratr Jaroslav

 

 

Liberec 4.10. 2016

Děkuji celému kolektivu pečovatelek a lékařů Hospicu Sv. Zdislavy v Liberci za péči, kterou věnovali mé mamince, paní Tamaře Maškové, v srpnu 2016. Maminka byla přijata s těžkou, fatální nemocí, se kterou v Hospici pobývala sice jen jeden týden – svůj poslední týden v životě – nicméně díky péči, které se ji dostalo, byl ten týden šťastný a plný porozumění.

Já jsem tou dobou byla na dlouho plánované zahraniční cestě a nemohla jsem tedy být v Liberci přítomna ani matku navštěvovat. Přesto, jak se z mnoha zpráv dozvídám, se ve svých posledních dnech cítila příjemně a byla obklopena láskou a péčí.
Jsem šťastná, že jsem měla možnost využít služeb Hospice a jsem jeho personálu za všechno velice vděčná.

 

Tamara Ottová, Liberec

Vážená paní Růžičková,

velmi mne potěšil Váš dopis a tímto Vám za něj děkuji. Můj manžel v době pobytu ve Vašem zařízení nebyl zrovna vzorným pacientem, ale chtěla bych ho omluvit tím, že se nemohl vyrovnat a smířit se situací , která v jeho životě bohužel nastala. Byl to jinak velmi vitální a pracovitý člověk a ta postupná nemohoucnost ho ničila a on reagoval tak, jak reagoval. Myslím, že nikdo z nás netušíme, co to s lidskou psychikou udělá, a také každý člověk je jiný a jinak reaguje. Vy jste se starali vzorně a za to Vám mnohokrát děkuji.Přiznávám se, že manželova rozhodnutí, že chce jít domů, jsem se zalekla, neboť jsem si nedovedla představit, jak to vše sama zvládnu, jak fyzicky, tak psychicky. Teď jsem ráda, že jsem jeho naléhání podlehla, protože manžel byl doma ve svém prostředí velmi spokojený a dá se říci, že i šťastný, i když mne pěkně proháněl.
Tak ještě jednou Vám všem moc děkuji, snažím se smířit se situací a žít tak, jak to jde.

Srdečně Pětiletá Marta

 

24. září 2016

Vážení pracovníci, posílám poděkování za milý pozdrav a vzpomínku na mou maminku Marii Pokornou, která před rokem odešla.
S vděkem vzpomínám na Vaše služby. Přeji Vám všem Boží pokoj.

S pozdravem J. Vojtíšková

Liberec 5.8.2016

Dobrý den dnes mi přišel dopis od vás jako vzpomínka na mojí maminku p.Kočovou se kterou jste nám vloni do její smrti moc pomáhali a tímto vám chci za celou rodinu moc poděkovat a říct vám že vás maminka měla všechny moc ráda a věřím že i tam nahoře v nebíčku na vás myslí stejně jako my myslíme na ni tady a stále jí moc milujeme.
Pavlína Fantová

Liberec 29.6.2016

Vážení,

děkujeme vám za Vaši velkou pomoc při ošetřování p. Pavla Vlčka, mého, našeho Pavla… Děkuji za Vaše slova, paní Růžičková. Děkuji také sestře Lídě, ta snad zachránila i mě, sestře Anně, panu Rudolfovi za jeho úžasnou ohleduplnou a bohužel poslední péči. Dík vrchní sestře Drbohlavové  a paní doktorce Pelikánové. Zdravím Vás a ještě jednou vřelé díky z celého srdce a za celou Pavlovu rodinu

J.Albertová

8. 8. 2016

Milá paní Ružičková,

udelala jste mi velikou radost svým dopisem, pohladilo to moji bolavou duši. 5. 8. by se manžel dožil 70 let moc na něj stále myslím, je mi moc smutno, ale život jde dál musím to nějak zvládnout mám kolem sebe moje děti a vnoučata, pořídila jsem si počítač po 17 letech zase jezdím autem a s lidma jako je váš hospic je to o něco jednoduší. Moc vám za to děkuji, pozdravujte sestřičku co byla u nás s vámi, ještě jedou za všechno moc děkuji.

S pozdravem Zdena Roubíčková

Vážení,

za projevenou účast děkujeme vám i celému kolektivu. K vaší opravdu záslužné a neskutečně obětavé práci všem přeji hodně sil! S přáním všeho dobrého

Šárka Stejskalová

27.7..2016

Dobrý den,
děkuji vám za zaslání kondolence. Bohužel manželovi nebylo dopřáno více času, ale i přesto bylo o něj postaráno s  profesionální péčí a láskou. Díky celému kolektivu z druhého patra.
I.Šturmová

30.5.2016

Vážená paní Růžičková,

dovolte, abychom Vám a celému kolektivu Hospicové péče, projevili velké poděkování za Vaši úžasnou péči a pomoc, díky které jsme mohli poslední chvíle života našeho tatínka strávit s ním.

přijměte velké díky

rodina Příplatova

16.12. 2015 Česká Lípa

Dobrý den,
rádi bychom Vám poděkovali za Vaší péči o našeho otce Jiřího Majara, ve Vašem hospicovém centru v České Lípě.
Za projevenou péči mnohokrát děkuje rodina Majarova.
Přejeme Vám mnoho úspěchů i nadále ve Vaší těžké práci.
S úctou a vděčností rodina Majarova 

4.11.2015 Liberec

Vážená paní ředitelko, vážení pracovníci Hospice sv. Zdislavy,

rádi bychom vám touto cestou poděkovali za velkou pomoc při péči o našeho tatínka Doc.Ing. Jaromíra Gazdu, CSc.
Když se rodina ocitne v tak těžké životní situaci, že jeden z jejích členů je nevyléčitelně nemocný a nechce jej nechat v nemocnici či nějakém jiném zařízení, rozhodne se o něj postarat doma. Většina z nás však netuší, co všechno domácí péče o těžce nemocného, umírajícího člověka znamená. My jsme se k tomu kroku rozhodli  a hledali jsme pomoc, a proto nás napadlo oslovit Hospic sv. Zdislavy. Zde jsme našli nejenom pomoc, ale i velice lidské a chápavé jednání ve všech situacích.

Např.sestřička Anna Skoupá, která nám pomáhala starat se o našeho tatínka po stránce zdravotní, je nejen skvělý profesionál na svém místě, ale má i úžasný smysl pro humor a tatínek s ní rád žertoval. Paní pečovatelka Katka Blahoutová s velkým citem a ohleduplností prováděla denní očistu i ostatní úkony. Obě nám byly ku pomoci i platnými radami, jak o tatínka pečovat. Veliké díky!

Takto bychom mohli jmenovat i další pracovníky Hospice sv. Zdislavy, kteří nám pomohli a poradili. Neváhejte, když se ocitnete v podobné situaci, oslovit Hospic sv. Zdislavy, ulehčí se Vám i uleví v těžkých chvílích.

Mgr. Taťjana Horáková

Vážená paní ředitelko,

přijměte ode mě velké poděkování za fyzickou a psychickou pomoc od Vašeho pracovního týmu při ošetřování mé partnerky, paní Daniely Klimešové.
Byl jsem mile překvapen okamžitým reagováním na žádost o pomoc. Tým Vašich pracovníků měl velmi lidský, vstřícný a milý přístup, ať již k pacientce samotné, tak i k mé osobě. Určitě jim patří můj obdiv a uznání.
Až nyní jsem si uvědomil, jak důležitá a nezbytná je Vaše práce.
Všichni oslavujeme zrození nového života, ale vážnou nemoc s následnou smrtí většina z nás neumí přijmout. Díky Vaší práci, nasměrování postoje k dané situaci a duševní podpoře, je lehčí přijmout i smrt.
Věřím, že otevření nového lůžkového hospice zlepší podmínky pro Vaši činnost, umožní rozšířit tým odborných pracovníků a zlepší přístup při získávání finančních prostředků.
Přijměte proto i od mé osoby finanční podporu pro Vaši práci. Věřím, že prostředky účelně investujete, aby služba pacientům byla snazší.
Přeji Vám i Vašemu kolektivu pracovníků vzájemný soulad a všem hodně sil a zdraví.

S pozdravem a úctou

Ing. Jiří Pavlů

Česká Lípa  28.9. 2015

Vážená paní Chýlková,

cítím potřebu- i když s odstupem času, vyjádřit se k mému pobytu v OÚNZ  Česká Lípa na LDN, kde jsem strávil několik měsíců v letošním roce.

Jako jeden z nemnoha jsem opět přežil pro mně kritické zimní měsíce a jen poděkovat je málo. Obětavému personálu LDN, panu prim. LDN a vám z Hospicu, který má mimořádný význam pro staré, osamocené lidi na své pouti v závěru života. Navštěvovaly jste mě denně a pomáhaly zlehčit následky zdravotního postižení. Díky  vašemu obětavému přístupu Vás, vašich spolupracovnic a pana   prim. Staňka v zařízení Hospic, jsem nepocítil ani rozdíl od domácí péče pečovatelek.

Nastupoval jsem na internu v rizikovém stavu, následně byl přeložen na LDN a v jeho průběhu střídavých stavů na pokoj Hospic, kde mě již mohly kdykoliv navštívit i moje děti, které žijí mimo Českou Lípu v republice. To bylo pro mně velikou posilou a je to tedy společná zásluha nemocnice, prim. MUDr. Popelkové, prim. MUDr. Kvasničkové, prim. MUDr. Staňka a Vás.

Ačkoliv jsou možné nejrůznější pohledy na zdravotní péči v naší republice, pro nás, žijící zde v České Lípě, je naše nemocnice jediným možným bodem záchrany a s plným vybavením. Mohu-li to tak říci ve svém věku 82 let, mám díky mé zkušenosti a poznání, velikou úctu k těm, kteří se starají o služby (mnohdy i poslední) pro těžce nemocné v zařízení hospic.

Je to velmi citlivě vnímáno obyvatelstvem mých ročníků a je možno říci – i politicky vnímavými zákonodárci. Za mé přítomnosti v zařízení se Vaším přičiněním přidaly i dva pokoje pro hospic a je to velmi obětavé a záslužné.

Díky i Vám, přežívám.
V úctě

Vladimír   Dušek

Jablonec nad Nisou 27.8. 2015

Hospicová péče sv. Zdislavy,

děkuji Vám všem a vyjadřuji úctu a obdiv, jak jste se o mého manžela postarali a doprovodili ho s profesionální péčí do posledních chvil.

S úctou Věra Sasínková s rodinou

Váženému kolektivu Hospicové péče sv. Zdislavy,

Vážení, chtěli bychom vám všem srdečně a upřímně poděkovat za věnovanou péči mému manželovi. Hlavně těm všem lidičkám, kteří ho znali, všem, kteří se mu věnovali a pomáhali osobně při jeho péči. Ještě jednou vřelé díky za vaše služby!

Zarmoucená rodina Brejšova

27.7.2015

Dobrý večer,

o Vaší organizaci jsem se já a moje sestra dozvěděly v Liberecké nemocnici. Pro naši těžce nemocnou matku jsme od lékařů dostali dvě varianty: LDN a nebo si zajistit péči od Vás.Vzhledem k času ,který naše maminka za poslední roky strávila v nemocnici a jejímu přání umřít doma,byla volba jasná. Po telefonickém hovoru s paní Růžičkovou a pak i osobním setkání s ní,jsme věděly,že jsme se rozhodly správně . Od prvního setkání s Vaším týmem a s návštěvami u naší maminky je zaslání peněz jen to nejmenší jak vyjádřit hlubokou úctu nad tím co děláte.

Jste tým naprosto neskutečných lidiček,plných pochopení,podpory a lidské lásky. Malý měsíční příspěvek a slova děkujeme nikdy nevyjádří vděk a úctu k celému Vašemu týmu.

S opravdu hlubokou úctou k tomu co vykonáváte pro druhé MS

28.5.2015

Dobrý den, v jeden den jsem měla možnost prožít přítomnost charity, nemocnice (rychlá záchranka) a hospice. Doplňuji své postřehy. Charita, když je nějaký problém, volá rychlou a nechá vás odvézt do nemocnice. Rychlá záchranka vás chce zachránit a odveze vás do nemocnice. Pracovnice hospicu vědí, že smrt je přirozenou součástí života. Cítila jsem z nich klid, vyrovnanost a s jejich pomocí odchod mé sestry celá rodina zvládla. Doporučuji spojit se s hospicem co nejdříve, protože za klid vaší duše to stojí.

Krista Halamová

26.5. 2015

Dobrý den, chtěla bych touto cestou moc a moc poděkovat za obětavou práci a pomoc vašich pracovníků, protože nám velmi pomohli při péči o moji těžce nemocnou sestru Květu Purkertovou , jak v domácí péči, tak i za vstřícnost při umístění do rodinného pokoje v nemocnici v Turnově. Ještě jednou moc děkuji za vše, co jste pro nás udělali. Přeji hodně štědrých dárců, protože vím, že vaše činnost je neocenitelná, ale přitom nedoceněná. Prosím vyřiďte naše veliké díky všem, kteří nám v naší komplikované situaci péče o sestru pomáhali.

Iva Šritterová, Železný Brod

25.5.2015

Poděkování

Chtěla bych se podělit p své zkušenosti s Hospicem sv. Zdislavy. Moje sestra Jana měla možnost díky péči setřiček z hospice umřít doma v kruhu rodiny. Přinesly klid do rodiny a ona to s jejich pomocí zvládla.

Díky moc za příkladnou péči, ochotu, nadhled.

K.H.

18.5.2015

Vážení zaměstnanci Hospicové péče sv. Zdislavy, milí přátelé,

v minulém měsíci, přesně od 14. do 24. dubna jste mi pomáhali s péčí o mou maminku Vlastu Smetánkovou – šlo o paliativní léčbu, která probíhala v mé domácnosti. Díky vaší profesionální a přitom laskavé péči se mi s vaší podporou podařilo splnit maminčino přání: při vážné diagnose a v terminálním stadiu nemoci zůstat doma se svými nejbližšími a odejít bez zbytečného prodlužování života (když nebyla vůbec žádná naděje na zlepšení), v klidu a bez bolestí.

Ve vašem působení u nás bych nenašla sebemenší chybu. Ať jsem zatelefonovala v kteroukoli dobu, velmi brzy přijela některá z vašich milých pracovnic a okamžitě vyřešila situaci, která právě nastala. A ještě stihla vše vysvětlit mně nebo mé dceři, která se semnou o maminku – babičku starala, případně ukázala, co a jak máme správně dělat. Vynikající byly také „zásahy“ onkologa MUDr. Sochora – dokázal nám zcela přesně vysvětlit vše, co nás zajímalo a na co jsme se třeba ani neodvážily zeptat. A všechno probíhalo přesně podle informací, které jsme dostávali.

Nemohu opomenout ani pána, který přivezl a ve stísněném prostoru smontoval polohovací postel tak, aby vyhověl našemu přání  a ještě nám pomohl s přemístěním přebytečného nábytku. A vaše působení bylo završeno citlivou asistencí paní Drbohlavové bezprostředně po maminčině úmrtí.

Dovolte mi proto, abych vám upřímně a ze srdce za to vše poděkovala. Ani nevíte, jak moc jste mi usnadnili maminčino „odcházení“ a co to pro mne a koneckonců celou mou rodinu, která mě samozřejmě také podporovala, znamenalo. Moc bych vaší společnosti, která je opravdu a doslova OBECNĚ PROSPĚŠNÁ, přála úspěch ve vaší další činnosti, uspokojení z ní, patřičné ocenění vaší práce a hlavně dobré působení v kamenném hospici, až bude ukončen.

Zároveň vám s manželem zasíláme finanční dar 5 000,. Kč na podporu vašeho zařízení.

Marta Ježdíková

Vážené a milé pracovnice hospice,

upřímně a velice vám děkuji za váš dopis, který jsem dnes obdržel. Ještě dodatečně vám děkuji i za upřímnou a citlivou kondolenci, kterou jste mi poslali po úmrtí mé manželky. Po dobu její nemoci byly vaše návštěvy velmi milé, cituplné a přátelské. I za ně vám děkuji. Hluboce si vážím vaší obětavé práce, kdy se staráte o potřebné občany. Přeji vám, aby přinášely i nadále klid i radost mnoha dalším pacientům vašeho hospice.

S hlubokou úctou a mnoha díky J.K.

Moje milá děvčata,

děkuji vám všem i každé zvlášť, za to, že jste a jaké jste, za neuvěřitelnou péči nemocným a podporu rodinám. Děkuji za babi, za to, že mohla být v pohodě, klidu a bez bolesti s námi, až do svého odchodu.

Irma

1.4.2015

Od: Daniela Rygálová
Subject: Poděkování

Zpráva:
Chtěla bych poděkovat sestřičkám a ošetřovatelkám z hospicu za profesionální a laskavou péči, kterou vždy ochotně poskytovaly mé těžce nemocné umírající mamince. Díky nim můj otec a celá rodina zvládla namáhavou péči o takto nemocného člověka v domácích podmínkách. Jsme velice vděčni za to, že maminka mohla zemřít doma. Bez pomoci vašich ošetřovatelek bychom to nezvládli.
Děkujeme!

12.2.2015

Od: Alena Kajmlová
Subject: poděkování

Zpráva:
Vážení přátelé, když kamarád zjistil, že život není procházka růžovou zahradou, mluvil o všech aspektech své nemoci velmi otevřeně. Svým přístupem k realitě nás přesvědčoval, že se jen tak nehodlá vzdát. Neustále si stavěl cíle a my všichni, kteří jsme ho měli rádi, jsme na jeho “hru“ přistoupili. Společné výlety jak pěší nebo na kole,společné dovolené, rybařina, plesy…Naše síly ale v jednu chvíli nestačily, a proto Vás oslovila kamarádova rodina a požádala o pomoc. Potkávala jsem se s Vámi v rodině kamaráda a vnímala, jak jste milí, příjemní a vstřícní a jak jste praktičtí. Vaše péče o tělo i duši kamaráda a členů rodiny byla vždy přijímána velmi kladně. Děkuji Vám za vcítění a podporu.

 


Tento e-mail byl odeslán ze sekce vzkazů webu Hospicová péče svaté Zdislavy http://www.hospiczdislavy.cz

29. 1.2015

Milá Zdislavo,

je velmi těžké vyrovnat se s odchodem milovaného člověka. S manželem jsme byli spolu 46 let. Žili jsme hezký život naplněný láskou a porozuměním.
Když manželovi bylo 42 let. dostal infarkt. Před deseti lety dostal první strojek. Potom nový a loni v únoru 4.infarkt.
Miloval mě, děti, vnoučata, našeho psa, zahradu, chatu, sport v televizi a lidi kolem sebe. Bylo by to dlouhé povídání. Loni od února jsem už věděla, že je to špatný. Do září byl 5x v nemocnici, kterou nenáviděl a špatně snášel., Proto Vám moc, strašně moc, děkuji, že poslední dny díky Vaší pomoci, mohl strávit doma, se mnou, dcerami a vnoučaty abyl tak obklopen láskou své rodiny. poslední dny byly holkys námi. Spali (nespali) u nás, pomáhali mi, drželi tátu za ruku, povídali si. Myslím, že nás už moc nevnímal. Celé noci křičel, volal jména dětí a 1.11. v 9.15 zemřel. odpípal mu strojek, to bylo hrozný a v klidu odešel. Oholila jsem ho, umyla, ustrojili jsme ho. Tak blízko smrti jsem ještě nebyla.
Díky Vám byl jeho odchod důstojnější, lehčí abyl doma mezi svými. DÍKY!

Snažím se být statečná, strašně mi manžel chybí. Mám ale hodné děti, vnoučata, mám ještě maminku, ségru a bráchu. Všichni jsou mi oporou.Nakonec jsou i lidi, kteří mi drží palce do dalších dnů, jako všichni z Vaší Zdislavy. Moc Vám děkuji a přeji hlavně spokojenost a naplnění všeho ve Vaší práci i osobním životě.

Děkuji, že na mě myslíte.

Zdeňka Bartůňková

PS: Dneska má Zdislava svátek. Blahopřeji.

1.1.2015

Paní ředitelko,

žádám vás tímto zdvořile o  oficiální předání díků a uznání za podporu, lidský a citlivý přístup nejen ke klientům, ale i rodinným příslušníkům v těžkých životních chvílích paní Chýlkové – koordinátorce Rodinného pokoje v České Lípě. Tuto těžkou práci p.Chýlková vykonává tak citlivě a obětavě nejen ve vztahu ke klientům, kterým je oporou mnohdy v jejich posledních dnech či hodinách, ale i k rodinným příslušníkům v těžkých chvílích odloučení a loučení se se svými nejbližšími. Toto vše je dnes nevšední a vzácné a moc bych se přimlouvala za ocenění p. Chýlkové .

Pracuji ve zdravotnictví a vím, jak obrovské srdce, obětavost, sílu a sebezapírání je potřeba k takovým činům.
Děkuji za spolupráci při ohodnocení Vaší vzácné pracovnice p.Chýlkové, odně takových pracovníků a zdraví do nového roku.

dcera jednoho z vašich klientů
Jana Hovorková

Dobrý den paní Rissová,

chtěla bych touto formou vyjádřit velké poděkování vaší ošetřovatelce Jitce Kunstové za obětavou a lze říci nevšední péči o naši 96 letou babičku, která ji bez výhrad přijala. Obzvláště jí prosím poděkujte za hlídání v pondělí 17. listopadu, kdy jsme přijeli později, než bylo původně dohodnuto a vítaly nás úsměvem obě,paní Kunstová i babička.

Dík patří i Vám, že jste tak s citem uměla hned napoprvé vybrat tu „správnou“paní k naší babičce.

S pozdravem L.Bambuchová

Dolní Řasnice 15.11.2014

Vážení,

chtěla bych Vá, jménem celé rodiny poděkovat za Vaši péči, ochotu, lidskost a vstřícnost…, nemohu slovy vyjádřit…

Zejména Petře a Aničce, Janičce a dalším dámám, které k nám dojížděly. Smekám klobouk a kdybych mohla, tak se před nimi ukloním.

S pozdravem Dagmar Pešková s rodinou

4.11.2014

Vážená paní Růžičková a celý Váš kolektive,

dostala jsem od vás pozvání na vzpomínkové setkání, které se uskutečnilo v Kapli Vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou dne 23.10. 2014 na památku všem zesnulým. Tohoto setkání se zúčastnily pouze mé dcery, já jsem byla bohužel pracovně mimo Liberec. Protože jsem neměla tu možnost poděkovat Vám osobně zato, co pro nevyléčitelně nemocné a jejich blízké děláte, činím aspoň takto. Můj muž zemřel 5.září, druhý den poté, co jsme začali spolupracovat. Přesto si nesmírně vážím Vaší pomoci, pomoci pana Rudolfa Riegra, který byl v poslední chvíli nejen s mým mužem, ale i s námi, co tu zůstáváme.
Hluboce se před Vámi všemi skláním.

Ing. Jiřina Sehnoutková

 

27.10. 2014

Hospicová péče sv. Zdislavy,

som po operácii zhubného nádoru. Som velmi rada, že v pooperačnom obdobi som mohla využiť komfort rodinného pokoja. Trávila som tu 10 dní. Býval tu somnou aj moj manžel, ktorý mi byl velkou oporou , jak psychicky, tak fyzicky.

Ďakujem aj celému personálu.

S úctou Mária Bevilaguia

25.10.2014

Dobrý den,

chtěla bych vám moc poděkovat za péči o mého manžela a velkou podporu mé rodiny. Zúčastnila jsem se 23.10. zapsání manžela do Knihy Života, bylo to moc dojemné a krásné.
Za vše vám moc děkuji.

Čáslavská Jitka

23.10.2014

Dobrý den pane Admče,

chtěl jsem Vám dnes v podvečer potřást rukou a osobně poděkovat, ale nějakjsme se míjeli nebo jste zrovna s někým hovořil a nechtěl jsem Vás rušit. Tak alespoň takto – velmi Vám děkuji za Vaší práci, slušnost a skromnost.
Dědeček si postel nakonec moc dlouho neužil, ale i tak to bylo určitě jen ku prospěchu a byl moc rád, že ji měl. Minulé pondělí, když jste postel odvážel, se teta právě vrátila z pohřebního ústavu, kde vyřizovala poslední rozloučení s dědečkem. Všude vypráví historku, jak jste postel složil a odvezl rychle a tak tiše, bez jediného ťuknutí nebo cinknutí, že by bylo slyšet spadnout špendlík. To tak pro odlehčení.

Ještě jednou děkuji. Velmi si Vás vážím.

Bc.Martin Procházka

20.10.2014

Vážení pracovníci a přátelé Hospicové péče sv. Zdislavy,

ráda přijímám vaše pozvání na vzpomínkové setkání a při této příležitosti bych vám všem ráda poděkovala za vaši velkou pomoc a péči o mého manžela. Bez vaší pomoci by mě nebylo možné toto období zvládnout. Zvláš´t díky sestře Aničce, která denně o něj pečovala.

Přeji vám, aby se vašemu zařízení dařilo a vzkvétalo.

S vřelými díky Schmidtová Lydia

17.10.2014

Vážená hospicová společnosti,
chtěla bych vám touto cestou poděkovat za vzornou a profesionální péči a psychickou podporu v posledních dnech života mé sestry. Přeji Vám hodně sil a lásky pro Vaši práci, je nenahraditelná, úžasná.
Děkuji, moc jste pomohli i nám, pozůstalým.

Zuzana Linhartová, Liberec

22.9.2014

Vážení,

děkujeme za projev soustrasti. Moc nás potěšilo poděkování za naši péči o maminku. Chci vám touto cestou také poděkovat za to, jak se vaši pracovníci starali, pomáhali a dodávali sílu do dalších dnů. Velké poděkování paní Riegrové, Dvořáčkové, panu Riegrovi apaní Aničce, která nás podržela v úplném závěru.

Přejeme vám všem mnoho zdaru ve vaší nelehké práci a ještě jednou velký dík.

D. a J. Tvrzníkovi
Petrašovice

 

18.9. 2014

Od: Kateřina Nogová

Hezký den,přeji
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
za péči a psychickou podporu v posledních měsících života naší maminky
paní Jany Šupkové.
Zejména patří velký dík paní Markétce Chýlkové,která měla maminku na starosti a strávila u jejího lůžka mnoho hodin a i po její smrti se zajímá,jak vše zvládáme a nabízí pomoc.
Ještě jednou děkujeme
S pozdravem,dcery
Kateřina Nogová a Petra Červinková

 

13.5.2014

Děkuji všem pracovníkům Vaší organizace za hezký přístup ke starým a nemocným lidem. Velice jste mi pomohli, jak fyzicky, tak i psychicky, při ošetřování mé nemocné sestry.

Zároveň děkuji za projevenou účast.

Zdena Buriánková

8.3.2014

Vážení,

dovolte, aby jsem vám  upřímně poděkovala za péči, kterou jste mé mamince v posledních dnech života věnovali. Také děkuji za dopisy se vzpomínkou na ni, které mě vždy dojaly, ale i potěšily. Vážím si toho, že na své klienty, kteří již nejsou mezi námi, vzpomínáte.

Děkuji, s úctou

Jarmila Černá

6.3.2014

Vážení,

chtěla bych poděkovat celé Vaší společnosti, hlavně sestrám pečujícím v přímém kontaktu o nemocné, za pomoc při ošetřování mého manžela v posledních dnech jeho života. Hodnotila jsem Vaši práci v kteroukoli denní i noční dobu, která pomohla zklidnit mého manžela, před obtížným transportem do nemocnice a pro mne též pocit klidu, že existují takové služby, potřebné v tak těžkých situacích.

Děkuji a oceňuji Váš zájem o blízké pozůstalé, aby se dokázali vyrovnat se ztrátou svých milujících. Přeji Vám hodně sil k Vaší velmi záslužné a potřebné práci.

Kvetoslava Mužáková

3.12.2013

Váženému kolektivu pracovníků Hospicové péče sv. Zdislavy!

Dovolte, abych Vám poděkoval za nesmírnou pomoc, kterou jsem od Vás dostal ve chvílích pro mne nejtěžších. Byl jsem zcela bezmocný, v posledních dnech života mé manželky a tu náhle se objevila péče nejen vysoce profesionální, ale zejména – a to je ještě důležitější – citlivá, obětavá, vždy v každém okamžiku dostupná. Byl jsem předem ujištěn, že se nemám ostýchat zavolat o pomoc kdykoliv, třeba i v nočních hodinách. I to jsem musel – bohužel – učinit.

Přesto vaše pomoc, pro mne a moji manželku, trvala jen krátce, uvědomil jsem si obrovskou cenu Vaší práce, zjistil jsem naprosto bezchybnou organizaci Vaší činnosti, od samotného zahájení – bleskového nástupu po požádání, včetně nutných zajištění technických, administrativního zajištění, zdokumentování činností, propojení všech vašich činností, návštěva lékaře u lůžka, obstarání léků atd.,atd.

V závěru mě byla nabídnuta i pomoc při zaopatření potřeb s úpravou mé zemřelé manželky přej jejím odvozem pohřební službou. V době úmrtí jsem doma u sebe i dceru, takže jsem tuto laskavou nabídku využít nepotřeboval.

Protože v popisu Vaší činnnosti jsem zjistil, že zasahujete i tam, kde není naděje za úradu za Vaši péči, dovolil jsem si poukázat na váš bankovní účet sponzorský dar ve výši 10 000 Kč.

S vděčností a v dokonalé úctě Ing. Stanislav Dvořák

Vážení,

děkuji za váš dopis a projevenou účast. Je to stále těžké, na 52 let společného života nelze zapomenout. Naše celá rodina na vás stále myslíme a ani nevíte, jak jsme vám vděčni za vaši pomoc, že manžel mohl díky vám důstojně dožít doma, mezi svými. Děkujeme všem, především p. Dvořáčkové, ale snad nejvíce manželům Riegrovým, kteří nám pomohli ve chvílích pro nás nejhorších – s poslední manželovou cestou z domova.
Do své smrti vám všem budu vděčná, patří vám jedno velké DĚKUJEME.

S pozdravem Věra Urbánková

 

14.10.2013

Vážení,

Moc jste mě potěšili, že jste si vzpomněli na mého drahého manžela, který by se dožil 3.10. 2013 75 let. Taky na ostatní lidičky, u kterých jste byli do konce jejich života. Patří vám všem veliký dík!
Posílám vám fotku, kde odpočívá, už bez bolestí ,můj drahý manžel. Snad vám to nebude vadit. Ráda bych, aby jste na něj vzpomínali, byl to dobrý, výjímečný člověk. 26.10. 2013 bychom oslavili 50 let společného života. Bohužel se toho nedožil a mě to pořád moc bolí. Já vím, je nás víc, že. Chce to čas!

S velikou úctou Audrová

Velký pozdrav a díky všem.

 

Milí hospicoví pracovníci,

chtěli bychom Vám poděkovat. V posledních týdnech jste navštěvovali naše rodiče – manžele Navrátilovy v Liberci. Pomáhali jste pečovat o našeho tatínka Milana Navrátila. Byli jste mamce i nám velikou oporou v posledních chvílích jeho života.

Sestřičky i lékaři ze sv. Zdislavy se vždycky chovali vstřícně a taktně, snažili se co nejúčinněji pomoci. Jejich péče byla úplně jiná než v nemocnici. Každý převoz do nemocnice byl pro tatínka obrovskou zátěží a většinou musel několik hodin čekat na ošetření a péči.

Velké poděkování patří Vám všem, zvláště sestřičce Petře Dvořáčkové, která k rodičům dojížděla, učila mamku jak pečovat, byla jí psychickou oporou. Nikdy nezapomeneme ani na sestřičku Aničku, která měla 20. dubna pohotovost a přijela z námi k umírajícímu tatínkovi. Byla naším neocenitelným pomocníkem a průvodcem.

Přijměte obrovský dík za Vaši práci a vše, co pro nevyléčitelně nemocné a jejich pečující blízké děláte.

Eva Kliková, Jana Duchanová, Daniela Urbášková – dcery.

Od: Jiřina Mikulecká
Subject: Poděkování

6.3.2013

Zpráva:
Vážení,
ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování za vaši obrovskou pomoc, které se mě a celé naší rodině dostalo v tak těžké chvíli, kdy nám odcházela naše maminka. Jmenovitě děkuji paní Janě Vohlídalové, která se mnou byla v kontaktu, měla pro mě radu i milá uklidňující slova. Dále pak sestřičce Petře Dvořáčkové, která mě byla obrovskou lidskou oporou, když bylo potřeba zajistit i všechny praktické záležitosti po úmrtí maminky. A v neposlední řadě moc děkuji „andílkovi“ paní Soně Hřebenové, která mi cestu a možnost využít vaší pomoci ukázala. Potkali jsme se jen velice krátce, maminka zemřela ještě ten den, kdy jsme se viděly poprvé. Ale i tento krátký čas změnil můj život, pohled na něj a hlavně můj pohled na smrt. Z celého srdce ještě jednou děkuji za sebe i celou naší rodinu.
Maminka byla velice těžce, onkologicky nemocná a se svou nemocí bojovala statečně čtyři léta. Moc si přála zemřít doma ve svém prostředí. Já jsem se bála, že tuto situaci nezvládnu a moc jsem si s tím nevěděla rady. Když se její čas začal naplňovat, najednou jsem věděla, že jí toto přání chci splnit a v tu chvíli pro mě nebylo nic důležitějšího. S vaší pomocí a oporou jsme vše zvládli a jsem tomu ze srdce ráda. Maminka mi nejen dala život, ale ještě jeden obrovský dar – a to možnost být s ní a prožít i tuto chvíli jejího odchodu. Dnes se smrti nebojím a vím, že je to přirozená součást života.
Přemýšlela jsem, jak bych i já mohla pomáhat. Nic mě nenapadalo, nemám zdravotnické vzdělání, pracuji v úplně jiném oboru . A najednou mi přišla myšlenka, že mohu prostě pomáhat tím, že budu lidem sdělovat to, co jsem prožila, co cítím ……………. A možná to někomu pomůže zbavit se obav a strachu ze smrti. A ono to funguje. Aniž bych byla sama iniciátorem, potkávám se stále častěji s lidmi, kteří jsou teď právě v situaci, že jim odchází někdo blízký. Kromě svého vlastního prožitku jim vždy doporučuji využít vašich služeb. Většina totiž vůbec neví, že tato možnost tu existuje. Díky za ní a přeji vám vše nej do další práce. Ta má totiž opravdu v životě smysl.
S úctou Jiřina


Tento e-mail byl odeslán ze sekce vzkazů webu Hospicová péče svaté Zdislavy http://www.hospiczdislavy.cz

Vážení,

přeji Vám hodně sil pro Vaši práci – je úžasná, moc, moc lidem pomáháte, nejen těm nemocným, ale nesmírně povzbuzujete ty, co pro ně pláčou. Moc Vám děkuji.

Milada Fričová, Praha

Od: Marie Fabiánová
Subject: Poděkování

Zpráva:
Vážená paní Jano Vohlídalová,
v sobotu 16.2.2013 to bylo rok, co mně umřel manžel Radomír Fabián. Díky Vám, která jste nám pomohla pro nás v nejtěžších dnech,zapůjčila jste nám oxygenátor, bez kterého by manžel nemohl dýchat, poslala jste k nám Petera Mihala, kterému touto cestou také moc a moc děkuji a nakonec jste nám doporučila právě uvolněný rodinný pokoj v nemocnici v Turnově. Nedovedu si to dobře představit, kdybych se měla o manžela do poslední chvíle starat doma bez Vaší pomoci. V rodinném pokoji jsem u něj byla ve dne v noci, měla jsem tam tým velice ochotných sestřiček včele s panem primářem a sanitní sestrou. Byli mi velikou oporou, hlavně duševní. Nesmím také zapomenout na soc. pracovnici paní Jitku Kozákovou, která si chodila s námi a hlavně s manželem povídat a když umřel přinesla na stoleček svíci a kytičku. Připadala jsem si jako, že se mi to všechno jen zdá. Když přijel syn s vnučkami, které dědu už viděly jen mrtvého, pomohla nám ještě dohlédnout abychom něco v pokoji nezapomněli a vyprovodila nás až k autu.
V této době, kdy slyšíme jen o samém násilí a málo o dobrých skutcích, budu až do smrti vzpomínat na vás všechny, kteří jste mi zpříjemnili, ty opravdu těžké chvíle v životě. S manželem jsme byli 49 roků a ani po roce jsem se s jeho odchodem nesmířila.
Ještě jednou velké díky. Marie Fabiánová

Od: Jaroslav Hanzalík
Subject: Poděkování

Zpráva:
Dobrý den naši ANDĚLÉ,
je tomu cca pět měsíců co jsem Vám zasílal děkovný dopis a je zde čas poděkovat znovu.
4 týden roku tohoto byl pro nás opět jeden z těch težkých a to proto, že jsme se loučili s naší tetou, paní Janou Hlavatou, se kterou jste nám celý týden intenzivně pomáhali, za což Vám náleží náš obrovský dík.
Jak jsem psal před pěti měsíci, vaše poslání které děláte je hodno obdivu a úcty a tu od nás máte a i nadále bude mít.
Vážená sestřičko Péťo Dvořáčková, vážená vrchní sestřičko Jani Vohlídalová, vážený pane doktore Sochore a vážená sestřičko Jani Drbohlavová a samozřejmě vážení všichni hospicoví ANDĚLÉ, z celého srdce Vám všem moc a moc děkujeme za vaší pomoc, péči i lásku kterou rozdáváte.
Nejste pro nás jen lidé z hospicu, ale jste pro nás již i rodinou.
Jménem svým, jménem své sestry Petry Kubíkové a svého partnera Jiřího Houžvičky a celé naší rodiny přijměte velké díky.


Tento e-mail byl odeslán ze sekce vzkazů webu Hospicová péče svaté Zdislavy http://www.hospiczdislavy.cz

Od: Hana Snitarová

Subject: poděkování

Děkuji vám všem za veškerou péči o mého manžela v době jeho posledních dní života a vážím si stálého kontaktu s vámi. Bohužel přesně týden po jeho úmrtí jsem si zlomila ruku takovým způsobem, že následovala operace s vložením kovového implantátu do ruky a do dnešního dne absolvuji rehabilitace. Z těchto důvodů jsem se nezúčastnila sezení pozůstalých, na něž jste mě pozvali. Moc mě povzbuzuje, že kromě mě, mých dcer a našich přátel na mého manžela někdo vzpomíná, ale vždycky to ve mě vyvolá další nával pláče, kterému se snažím již bránit. Ale stejně to jde těžko a moc to bolí. Děkuji vám ještě jednou za účast. Takových jako jste vy by mělo být z našich 10 milionů alespoň 5 milionů. Pak by se žilo jistě lépe. Zdravím a přeji moc hezkých dnů. Až bude lépe, nabídnu pomoc.

Snitarová Hana (vdova po zemřelém Jindřichu Paškovi)

Je to pomalu měsíc a já nejsem schopna napsat vám a poděkovat za vše, co jste pro mého manžela pana Libora Hozáka a zároveň i pro mě udělali. Nesmírně si toho vážím. Zároveň vám děkuji za krásnou kondolenci a za slova útěchy a podpory. Děkuji Petrušce Dvořáčkové za její obětavost, Haničce sociální pracovnici, zkrátka vám všem za vaši obětavou práci.

Děkuji Vaše Jana Hozáková

PS: Všem pěkné vánoce

22.12.2012

Subject: poděkování

Děkuji vám všem za veškerou péči o mého manžela v době jeho posledních dní života a vážím si stálého kontaktu s vámi. Bohužel přesně týden po jeho úmrtí jsem si zlomila ruku takovým způsobem, že následovala operace s vložením kovového implantátu do ruky a do dnešního dne absolvuji rehabilitace. Z těchto důvodů jsem se nezúčastnila sezení pozůstalých, na něž jste mě pozvali. Moc mě povzbuzuje, že kromě mě, mých dcer a našich přátel na mého manžela někdo vzpomíná, ale vždycky to ve mě vyvolá další nával pláče, kterému se snažím již bránit. Ale stejně to jde těžko a moc to bolí. Děkuji vám ještě jednou za účast. Takových jako jste vy by mělo být z našich 10 milionů alespoň 5 milionů. Pak by se žilo jistě lépe. Zdravím a přeji moc hezkých dnů. Až bude lépe, nabídnu pomoc.

Snitarová Hana (vdova po zemřelém Jindřichu Paškovi)

15.11.2012

Je to pomalu měsíc a já nejsem schopna napsat vám a poděkovat za vše, co jste pro mého manžela pana Libora Hozáka a zároveň i pro mě udělali. Nesmírně si toho vážím. Zároveň vám děkuji za krásnou kondolenci a za slova útěchy a podpory. Děkuji Petrušce Dvořáčkové za její obětavost, Haničce sociální pracovnici, zkrátka vám všem za vaši obětavou práci.

Děkuji Vaše Jana Hozáková

PS: Všem pěkné vánoce

Dobrý den,

musím napsat, neb si myslím, že se to hodí.

Dnes jsem se zúčastnil dnů otevřených dveří ve Vašem ( našem ) hospicu a jako vždy, jedná-li se o hospic svaté Zdislavy, to byl neočekávaný zážitek.

Musím říci, že jsem si nepřipadal jako host, ale jako člen rodiny který přišel na rodinný dýchánek. Taková pohoda, klid a vřelost se vidí jen zřídka a to je to ohromné, připadalo mi to jako doma a tak jsem se i cítil.

Vy všichni máte tak velká a laskavá srdce, že musím zopakovat to co jsem psal v děkovném dopisu. A to, že jste ANDĚLÉ, či jiné nadpozemské bytosti, protože si myslím, že vaše práce, ne práce, ale poslání, je něco tak ohromujícího a s jakou láskou a vřelostí, něhou a srdcem toto poslání naplňujete je dech beroucí.

Budu se vždy snažit všemožnými prostředky Vás z hospicu svaté Zdislavy podporovat a snažit se, aby podvědomí lidské přijlo fakt, že existuje a existují zařízení a lidé jako VY.

S hlubokou úctou

Váš     Jaroslav Hanzalík

10.10.2012

Předmět: poděkováni

Datum: 21.8.2012 08:06:21

Vážená paní Vohlídalová,

chtěl bych Vám, i Vašim kolegům z hospice poděkovat za obětavou pomoc a  za péči v posledních dnech života mého tatínka. Nebyla to sice dlouhá  doba, přesto však Vaše pomoc měla smysl. Tatínek byl díky Vám opečovaný  lépe, než bychom s maminkou dokázali zvládnout – ani kdybych byl celou dobu v Liberci a starali bychom se o něj společně. Tatínek mohl umřít  doma, jak si přál, snad příliš netrpěl, i když v posledních dnech  strádal tělesně i duševně. Maminka mi řekla, že i on sám dával najevo,  že se díky Vám cítí lépe. Vlastně nejlépe, jak jen bylo v jeho stavu  možné: byl čistý, navoněný, oholený; a i klidnější, když zjistil, že je  o něj postaráno. Snad umřel i trochu smířený se svým osudem.

Děkuji Vám i za svou maminku, zachránili jste ji v situaci, kdy si  zoufala, že nezvládne tatínka opatrovat. Při našem prvním setkání i  především bezprostředně po tatínkově smrti jste k nám byli nesmírně  ohleduplní a trpěliví – a tím jste nám ulehčili naše trápení i smutek.

Děkuji, lépe se vyjádřit neumím.

Abych se Vám alespoň trochu odvděčil,zaslal jsem na účet z Vaší  vizitky 5000 korun. Vím, že nemohu, a ani nechci penězi poměřovat Vaši  pomoc, ohleduplnost a obětavost. Svým darem snad přispěji k tomu, abyste  se mohli věnovat i dalším, kdo Vás budou potřebovat.

Ještě jednou Vám velmi děkuji.

Zůstávám v úctě a se srdečným pozdravem  Jiří Fiala

Jana Vohlídalová ,vrchní sestra, tel.: 604 697 318

e-mail.:  jana.vohlidalova@hospiczdislavy.cz

Od: Jaroslav Hanzalík
Subject: Poděkování

Zpráva:
Vážení ANDĚLÉ,

dovolte mi abych jménem svým, své sestry Petry Kubíkové a mého přítele Jiřího Houžvičky i celé naší rodiny, VÁM ANDĚLŮM Z HOSPICE SVATÉ ZDISLAVY z celého srdce poděkoval.
Poděkoval za to, že jste nám pomohli s důstojným a klidným odchodem naší nejdražší a nejmilovanější maminky Jaroslavy Hlavaté.
Chtěli bychom poděkovat jmenovitě vrchní sestřičce Janě Vohlídalové, panu magistrovi Miroslavu Klozovi, panu doktoru Sochorovi, paní doktorce Bajzové.
Ovšem nejvíce bychom chtěli poděkovat dvěma lidem kteří byli pro nás tím nejcenějším v posledních chvílích před odchodem naší maminky.
A konkrétně se jedná o pana primáře Jiřího Bartoše z onkologie, jemu bychom chtěli moc poděkovat za upřímnost za popsání přesného stavu a za přípravu co nás ještě čeká na konci dní naší maminky.
A pak bychom chtěli poděkovat sestřičce Petře Dvořáčkové za to, že pro nás, ale hlavně pro naší maminku byla opravdovým andělem, maminka sestřičku Péťu měla moc ráda a vždy se těšila na dny kdy k nám přijede.
Maminka vždy po návštěvě sestřičky Petry hrozně pookřála.
Petro Dvořáčková i Vy ostatní, nyní již víme jak vypadají andělé….
Nejsou slova,kterými bychom chtěli vyjádřit náš dík.
Ale zkusíme to…..DĚKUJEME, DĚKUJEME, DĚKUJEME.

S hlubokou úctou, pokorou a díky Jaroslav Hanzalík, Petra Kubíková a Jiří Houžvička


Tento e-mail byl odeslán ze sekce vzkazů webu Hospicová péče svaté Zdislavy http://www.hospiczdislavy.cz

Od: Tomáš Hlaváček
Subject: poděkování

Zpráva:
Dobrý den,

rád bych zde poděkoval a složil hlubokou poklonu za práci celému Vašemu týmu, zejm. pak paní Dvořáčkové, která nám velmi pomohla v těžkých chvílích před úmrtím našeho otce. Váše práce má velký smysl a přeji Vám hodně sil do budoucna. Ještě jednou moc děkujeme.

Tomáš Hlaváček

Tento e-mail byl odeslán ze sekce vzkazů webu Hospicová péče svaté Zdislavy http://www.hospiczdislavy.cz

Předmět:  SESTŘIČKA ELIŠKA # Datum: 30.6.2012 16:56:25

Dobrý den sestřičko Eliško,
chtěla jsem vám nabídnout, jestli by to bylo možné, matrace 4ks a starší povlečení. Jak manžel potřeboval více ležet a aby se mi lépe obsluhoval, tak jsem přikupovala matrace a povlečení, které jsem denně vyměňovala.
Jsem ráda, že jsem vás poznala i když jsme se viděly jen párkrát, ale moc si cením vaší obětavosti a porozumění.
Učím se žít sama a starat se o sebe. Byla to dlouhá doba – celkem skoro tři roky, ale jsem ráda, že jsem mohla manželovi poděkovat tímto za 40 let manželství a péči o naši rodinu. Opravdu se stává, že nemocný přežije zdravého.
Děkuji ještě jednou a přeju vám mnoho sil.
Zdena Mazurová

Hospicová péče sv. Zdislavy

26.5.2012
·
Vážení,
jsou chvíle, kdy Vás osud překvapí nečekanou událostí a Vy nevíte, jak se s tím poprat. Pro mne byla touto událostí a nejtěžší chvílí mého života zpráva, kdy můj muž p. Jaroslav Pešek, onemocněl nevyléčitelnou nemocí a já se musela rozhodnout mezi nemocnicí a domácí péčí.
·
Díky panu MUDr. Sochorovi, který mi pomohl při mém rozhodnutí, jsem zvolila domácí péči a seznámila se s Vámi. V této pro mne tak těžké době, jste pro mne byli víc, jak moji nejbližší. Díky Vaší pomoci a lidskému přístupu jste mi pomohli zvládnout nejen péči o manžela, ale i v jeho posledních dnech jste byli pro mne největší oporou.
·
S velkou pokorou se sklláním nad Vaší prací a obětavostí, která je nad rámec Vaší profese. Děkuji za Váš dopis se vzpomínkou, který mně nejen dojal, ale zároveň ujistil, že nejsou všichni lidé lhostejní k osudu druhých,a le jsou i tací, jejichž jednání a cítění nelze slovy docenit.
·
Ještě jednou chci jmenovitě poděkovat panu MUDr. Sochorovi, MUDr. Barsové, pí. Dvořáčkové, pí. Vohlídalové, p. Petrovi a p. Rudovi za vzornou péči a citlivé jednání při pro mne tak nelehkém úkolu zvládnutí dané situace.
·
Vratislavice – Liberec 30
Pitelová Ludmila
26.5.2012

Od: Jana Chalupová
Subject: poděkování
24.5.2012

Vážení,

chci Vám poděkovat a projevit úctu k Vaší práci a péči o mou nemocnou sestru Miloslavu Jírovou.
Děkuji zejména p. Rissové a Soně Hřebenové, které si sestra oblíbila pro jejich obětavou pomoc.
Dík patří celému kolektivu za podporu v těžkém období našeho života.

Chalupová Jana

 

Od: Věra Jelínková
Subject: poděkování
15.5.2012

Zpráva:
Vážení,
rádi bychom Vám všem a především kolektivu z Liberce poděkovali za Váš lidský přístup, za Vaši péči a milá slova v době, která pro nás nebyla jednoduchá a do dnes v nás zanechala spoustu bolesti.Velmi si vážíme Vaší pomoci a s úctou se skláníme nad Vaší prací, kterou berete jako své poslání.
Současně chceme poděkovat za Váš dopis se vzpomínkou, který jsme od Vás obdrželi. Opravdu nás nejen dojal , ale hlavně potěšil.
S velikým díkem a s přáním všeho dobrého
Věra Jelínková a dcery Monika a Renata


Tento e-mail byl odeslán ze sekce vzkazů webu Hospicová péče svaté Zdislavy http://www.hospiczdislavy.cz

13.5.2012

Od: Věra Jelínková
Subject: poděkování

Zpráva:
Vážení,
rádi bychom Vám všem a především kolektivu z Liberce poděkovali za Váš lidský přístup,za Vaši péči a milá slova v době,která pro nás nebyla jednoduchá a do dnes v nás zanechala spoustu bolesti.Velmi si vážíme Vaší pomoci a s úctou se skláníme nad Vaší prací,kterou berete,jako své poslání.
Současně chceme poděkovat za Váš dopis se vzpomínkou,který jsme od Vás obdrželi. Opravdu nás nejen dojal ,ale hlavně potěšil.
S velikým díkem a s přáním všeho dobrého
Věra Jelínková a dcery Monika a Renata

10.4.2012

Velice děkuji za krásné přání, které zahřálo a potěšilo.Děkuji Vám i  za to, že  v dnešní tak uspěchané  a složité době  věnujete svůj čas těm, kteří už nemají kam spěchat a potřebují někoho, kdo jim dá naději na to, že život smrtí nekončí a pomůže jim usmířit se s Bohem, u kterého jediného mohou najít věčný pokoj. Přeji Vám mnoho síly a trpělivosti ve Vaší úžasné službě a ještě jednou děkuji.

Dáša Michelová

Od: Michaela Zaplatílková

7.4.2012


Zpráva:
Skláním se před Vaší organizací…Tisíce díků paní Rissové, paní Vohlídalové a panu Riegerovi za jejich milý, lidský přístup. Za pouhé tři dny pro mě a mou rodinu dokázali vynaložit neuvěřitelné úsilí proto, abychom se mohli důstojně rozloučit s naší maminkou. Jejich pomoc je neocenitelná! Kéž by mezi námi bylo víc takových lidí….S hlubokou úctou a obrovským vděkem, M. Zaplatílková s rodinou.

Datum: 25.2.2012 11:01:37

MOC DĚKUJEME ZA VAŠÍ PÉČI O MANŽELA A DŮSTOJNÝ ODCHOD. MOC JSTE NÁM POMOHLI V NEJHORŠÍCH CHVÍLÍCH.

ZDENA A JIŘÍ ML. MAZUROVI , Česká Lípa

Od: p. Ludmila Kimmerová, 1.2. 2012 Liberec

Vážená paní ředitelko,

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za vstřícné jednání, když jsem žádala o pomoc při pečování o mou maminku Marii Macháčkovou i po celou dobu, kdy jste nám s péčí pomáhali.

Děkuji za Vaši příkladnou péči, zvláště pak paní Soně Hřebenové za její citlivý lidský přístup, trpělivost a zpříjemnění posledních chvil života mé maminky. Též děkuji i za její psychickou podporu, kterou nám poskytla.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší další velmi potřebné a záslužné činnosti.

V Liberci 1.2.2012

Ludmila KimmerováOd: JUDr. Miroslav Neuman
Subject: poděkování

Zpráva:
Chtěl bych touto cestou moc poděkovat paní Janě Vohlídalové za maximální lidskou a odbornou pomoc v období vánočních svátků 2011. Přeji Vám všem hodně zdraví a vše nejlepší v roce 2012.
S úctou Miroslav Neuman


Tento e-mail byl odeslán ze sekce vzkazů webu Hospicová péče svaté Zdislavy http://www.hospiczdislavy.cz11.11. 2011 Liberec dopis

Vážení,

velice vám musím poděkovat za péči a starost, kterou jste věnovali mému manželovi v jeho těžké nemoci.

Též moc děkuji za dopis a slova porozumění a útěchy při mém smutku.

Velice děkuji a přeji vám všem pevné zdraví.

J.M., Liberec

3.6.2011 Liberec  dopis

Vážení pracovnící Hospicové péče,

musím Vám všem moc a moc poděkovat za Vaši rychlou pomoc v prvních dnech zákeřné nemoci mého manžela. Obvzláště mi pomohl Váš zdravotník Peter, když mne okamžitě zásobil zdravotnickými pomůckami, bez kterých se nedá nemocný a spící člověk udržet v čistotě.
Můj manžel byl pracovitý, starostlivý a milující manžel, otec a dědeček.
Jeho poslední chvíle v domácím prostředí a péče o jeho osobu, mě naplňují klidem a uspokojením, že jsme nemohli udělat více.
Jsem moc vděčná za Vaši pomoc, když jsem ji opravdu nejvíce potřebovala.
Srdečně Vám děkuje Eliška Šafaříková


Od: Marcela Brandová 17.4. 20011
Subject: Poděkování

Zpráva:
Není lehké určité věci zažít a ani není lehké o nich mluvit, ale pokud by to, co jsem zažila a o čem se mluvit chystám, mělo pomoci někomu jinému, kdo ještě neví, tak o tom mluvit budu a ráda.
Moje maminka byla těžce nemocná a nemohla chodit. Chodit přestala ze dne na den a museli jsme situaci nějak řešit, protože jsem chtěla mít maminku doma. Neuměla jsem si představit, že by ten čas co jí zbýval, měla trávit někde mezi cizími lidmi a že bych nemohla být s ní. A tak se stalo, že jsme v čekárně u praktického lékaře, uviděli na nástěnce leták o Hospicové péči sv. Zdislavy a tak začalo našich 5 společných měsíců péče o maminku. Vždycky se snažili vyjít vstříc jak jsem to potřebovala, protože jsem chodila do práce. V začátcích chodili s maminkou poklábosit, pomoci s hygienou, dát jí najíst a později i ošetřovat. Vždycky byli vlídní, milí a uměli poradit a potěšit. Jak mě, mou sestru, tak i maminku.
Pokud tyhle řádky čte někdo, kdo je v podobné situaci a neví co dělat, chtěla bych mu říct, že pokud to je jen trochu možné, nechte si svého blízkého, milovaného doma. Je to to nejlepší co pro sebe a pro toho člověka můžete udělat. Být spolu. S pomocí domácí hospicové péče to zvládnete!  Uvidíte!
Chtěla bych poděkovat Petrovi, Martě,Conie, paní Kyksové, Renatce a dalším z Hospicové péče, za všechno co jste pro nás udělali.

DĚKUJU
Brandová Marcela


Tento e-mail byl odeslán ze sekce vzkazů webu Hospicová péče svaté Zdislavy http://www.hospiczdislavy.cz

Od: Pavel Liška  30.3.2011
Subject: Poděkování

Zpráva:
Vážení přátelé,

rád bych Vám poděkoval za pomoc a podporu při opatrování naší maminky v závěrečné fázi její těžké nemoci. Nedovedu si představit, jak bychom sami zvládli splnit její přání být doma. Od prvního kontaktu s Vašimi pracovníky až po kondolenci jsme cítili, že nejsme sami, a že se máme na koho obrátit v okamžicích nejistoty a problémů. S pomocí zdravotní sestry Petra a zapůjčené polohovací postele se podařilo vytvořit takové podmínky, že maminka mohla dožít v rodinném prostředí mezi svými blízkými.
Ještě jednou děkuji za celou naši vděčnou rodinu a přeji Vám ve Vaší práci hodně úspěchů.

Pavel Liška, Frýdlant


Tento e-mail byl odeslán ze sekce vzkazů webu Hospicová péče svaté Zdislavy http://www.hospiczdislavy.cz


Od: Jana Horáčková  14.3.2011

Předmět:  Poděkování

Milí hospicoví pracovníci,
začnu svůj dopis jedním důležitým slovem:
DĚKUJI .
Děkuji z celého srdce za odbornou, ale také láskyplnou péči o mého těžce nemocného tatínka Jiřího Mundila.
Díky vám a vaší podpoře, jak odborné, tak psychické, mohl tatínek trávit poslední půlrok života doma .
Důstojné umírání je stejně důležité jako ostatní životní etapy.
S vaší pomocí celá rodina mohla sejmout ze srdce tíživý pocit, že náš nejbližší umírá v cizím, neosobním prostředí, že je osamocen v takové těžké chvíli.
Starost o nehybného člověka je práce téměř nad liské síly a vy jste ji z nás sejmuli, takže jsme měli dostatek času a energie na rozmluvy s tatínkem nebo na prosté sezení u postele a držení za ruku.
Vedle pečovatelské a zdravotní péče je tu další rozměr.
Vaše hovory s tatínkem, zájem o jeho osobu a jeho svět.
Nemohu nevzpomenout pana Mirka Kloze (tatínek mu říkal kapitán Kloss) a pečovatelku Conie Melicharovou. Jim patří můj osobní veliký dík.
Vždy, když si vybavím jak pan Kloz tatínka zdravil:,, Vstávejte pane Mundil, jdeme spát!“, tak mám slzy v očích, protože to už nikdy neuslyším.
Nikdy už neuslyším halasné volání Conie: ,,Pane Mudil, jak jste se vyspali?“
Nikdy už to neuslyším, protože můj tatínek 4.3.2011 zemřel.
Zemřel díky vám doma, důstojně, bez bolestí, proloženin a u svých nejbližších.
Při výčtu všech pocitů docházejí slova a tak na závěr:
Jsou a budou další potřební, o které budete pečovat a starat se o jejich důstojné umírání.
Je tedy nanejvýš důležité, aby jste tu nadále pracovali..
Je důležité abyste nadále zůstavali a pomáhali rodinám umírajících i umírajícím.
Ráda bych vám na závěr ještě jednou poděkovala za celou rodinu.

Horáčková Jana
dcera pana Jiřího Mundila

Od: Vinšová Kateřina 18.2. 2011
Předmět: Poděkování

Zpráva:
Děkuji tímto jménem celé naší rodiny za skvělou péči o našeho dědečka,který byl vážně a dlouhodobě nemocný.
Velké díky patří celému kolektivu hospicové péče a zdravotní sestře panu Petrovi,který každý den ošetřoval našeho dědečka.Komplexní přístup k dědovi jako k člověku byl tím co jsme potřebovali i jako rodina okolo něj!!!
Toho jsme se ve zdravotnictví bohužel nedočkali.
Vaše hospicová péče splnila naše očekávání víc než na 1000%. Při jakémkoli problému se okamžitě jednalo, na nic se nečekalo a ve spolupráci s Dr. Krchem se ihned řešilo.
To ve stavu dlouhodobě a vážně nemocného člověka je dost podstatné a pro bezmocnou rodinu, která si neumí poradit nebo si není jistá zda dělá vše správně,  ještě důležitější. Měli jsme ve Vás velkou oporu a jistotu, že člověk ve své nemoci není sám a může se na Vás obrátit ve dne v noci a nikdy nebude odmítnut.!!!! Děkujeme i za pomůcky, které dědovi i nám velmi usnadnily péči a ošetřování.

Jěště jednou chceme tímto velmi poděkovat panu Petrovi a celému týmu hospicové péče a přejeme Vám hodně úspěchů a sil. Děláte to na jedničku!!!

S díky a pozdravem rodina Vinšova


Tento e-mail byl odeslán ze sekce vzkazů webu Hospicová péče svaté Zdislavy http://www.hospiczdislavy.cz

Od: Anna Kamazínová

Předmět: Poděkování

Dobrý den,

chtěla bych hluboce poděkovat pracovníkům Hospicové péče sv.Zdislavy za velikou pomoc a podporu, kterou poskytli mé tetě Ludmile Benešové a celé její rodině. Byli jsme první, kdo mohl použít Rodinný pokoj na LDN v Liberci a jsme vděčni, že naše teta mohla odejít v klidném a p říjemném prostředí a v soukromí, které si tak přála.

Byli jste také inspirací pro moji matku, která si nyní dělá kurz pečovatelské a hospicové péče v hospicu sv.Anežky české v Červeném Kostelci.

Přeji vám mnoho sil, duševních i fyzických.
Jsem vám hluboce vděčná a ještě jednou ze srdce děkuji.

Anna Kamazínová za rodinu Benešových z Liberecka a Náchoda

♥♥

Od: Libuše Kobrová 26.2. 2011
Subject: Poděkování

Děkuji pracovníkům Hospicové péče svaté Zdislavy z Liberce, kteří mi pomáhali zvládat náročnou péči o nevyléčitelně nemocného manžela.
Zejména za odborný, taktní a lidský přístup, který mu umožnil důstojné poslední dny a hodiny na tomto světě.
Libuše Kobrová, manželka – Liberec


Tento e-mail byl odeslán ze sekce vzkazů webu Hospicová péče svaté Zdislavy http://www.hospiczdislavy.cz

Od: Jana Honová 2.10. 2010

Předmět: Poděkování

Úvodem bych Vám chtěla mockrát poděkovat za profesionální a lidské jednání, jak jste přistupovali při mém utrpení a co jste udělali pro mého partnera Jaroslava Štanglera.

Partner trpěl nevyléčitelnou chorobou nádorem na mozku. Nemohl chodit a sám se o sebe nebyl schopen postarat. Já sama jsem ho už nezvládala. Když k nám začal docházet 2x denně pan Petr (zdravotní bratr) a cvičil s partnerem, pomáhal při hygienických potřebách, vždy se mi ulevilo. Pan Petr nejen, že vykonával vše co je potřeba, ale rád se bavil a dával partnerovi sílu do dalšího života. Nekoukal nikdy na čas a vždy se přispůsobil situaci. Nikdy nezapomenu, jak pan Petr rozeznal špatnou funkci srdce. Neváhal zavolat záchranou službu a počkal až partnera odvezou do nemocnice.

Také musím poděkovat za krásný Rodinný pokoj, který jste nám v nemocnici na LDN zařídili. I tam pan Petr pravidelně partnera navštěvoval. Když mi zavolali z nemocnice, že partner skonal, během 2 hodin ke mně přijel psycholog z hospicu a mluvil se mnou, ani nevím jak dlouho, aby mi pomohl snášet novou situaci, která nastala.

Přišli jste se rozloučit na pohřeb i za to Vám patří poděkování.
Ještě jednou mockrát děkuji a přeji si, aby bylo více takových hospiců pro lidi, kteří potřebují pomoc a aby měli takový přístup jako máte Vy.

Děkuji Jana Honová, Liberec