PODĚKOVÁNÍ DÁRCI LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Nedílnou součástí péče o umírající a těžce nemocné klienty je i podpora jejich nejbližších, čas strávený u lůžka v tichém porozumění a sdílení bolesti, na kterou by byl jinak člověk úplně sám. Jsou to chvíle, kdy zdravotní sestry poskytují nejen odbornou péči, ale také nabídnou klientům a jejich rodinám pocit bezpečí, sounáležitosti a smíření.

Jsou to chvíle tak říkajíc k nezaplacení. Nedají se změřit, nanormovat, spočítat, ale jsou nesmírně důležité a v paliativní péči nezbytné.

Jsou to chvíle, na které bohužel zdravotní pojišťovny nemají své kolonky a kódy a které můžeme našim zdravotním sestrám hradit pouze z darů firem, nadací a z dotací.

Chceme poděkovat našemu dárci Lesům ČR za finanční podporu 50 000,-Kč, kterou věnoval v roce 2018 Hospici sv. Zdislavy. Tuto částku jsme použily na mzdové náklady sester v domácí hospicové péči.

 

 

Dobrovolnice Kateřina

Mezi naše dobrovolníky, kteří doplňují hospicový tým, patří i paní Kateřina. Klientům poskytuje kadeřnické služby, pravidelně zkrášluje jak dámy, tak i pány. Díky její ochotě, pozitivní energii a lidskosti je setkání s ní příjemným zážitkem. Je i zásluhou paní Kateřiny, že se u nás klienti cítí zase o něco lépe. Děkujeme, paní Kateřino.

 

   

Pozvánka na Národní pouť za hospice

Milí příznivci hospicové péče,

dovolujeme si Vás pozvat na Národní pouť za hospice, kterou pořádá Asociace hospicové paliativní péče ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským.

„Hospicové dílo potřebuje duchovní a hodnotovou oporu, bez toho žádný hospic není skutečným hospicem. Chovám naději, že se sejdeme ze všech hospiců a v co největším počtu, že každý z nás svojí účastí podpoří společné dobro.“

citace z dopisu

PhDr. et Mgr. Roberta Huneše
prezidenta Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
člena Etické komise ministra zdravotnictví Vlády České republiky

 

Poděkování Nadačnímu fondu AVAST

Těžce nemocní a umírající lidé potřebují nejen kvalitní odbornou zdravotnickou péči, ale také psychickou a duchovní podporu. Je pro ně důležitý pocit, že s nimi někdo sdílí jejich čas. Čas, který je v očích mnohých zbytečný a neužitečný. Láskyplná starost, stisk ruky a tiché sdílení jsou důležitou složkou hospicové péče.

Děkujeme tedy NADAČNÍMU FONDU AVAST za finanční dar v hodnotě 300 000,-Kč.

Tento obnos jsme v roce 2018 použili na platy sester a mohli jsme tak nabídnout našim klientům nadstandardní péči.

Poděkování NADACI ČLOVĚK ČLOVĚKU

Starost o umírající a těžce nemocné neznamená jen zajištění zdravotnické péče, ale také sdílení bolesti, podpora jejich nejbližších a povzbuzení.
Jsou chvíle, kdy péče o klienta  znamená též vzít ho za ruku a mlčky ho podržet v těžkých chvílích.

Tato činnost nepatří mezi konkrétní zdravotní úkony, není hrazena zdravotními pojišťovnami, ale je neodmyslitelně spojená s hospicovou péčí.

Děkujeme NADACI ČLOVĚK ČLOVĚKU, která nám v loňském roce poskytla finanční dar 100 000,-Kč. Tento obnos, jsme použili na platy sester v domácím hospici a mohli jsme tak všem našim klientům poskytnout nejen zdravotní, ale i sociální a duševní podporu.

PODĚKOVÁNÍ ZA DÁRKY POD STROMEČEK

Vděčnost za vánoční dárky patří společnosti Severochema, která poskytuje již tradičně své výrobky pro naše zaměstnance.
http://www.severochema.cz

K vánoční pohodě  letos přispěla dárkovými poukazy  i společnost SAUNIA a OC FÓRUM.
http://www.forumliberec.cz/
http://www.saunia.cz/cz/liberec/liberec-uvod

Ve stylovém převleku  je přinesli ředitel OBCHODNÍHO CENTRA FÓRUM LIBEREC Miroslav Habel a marketingová manažerka Lucie Blažková.

Poděkování patří také společnosti ČNP CONSULTING, která nám přispěla na nákup tašek
a deštníků. http://www.cnp.cz/

A tak se povedlo vytvořit krásné vánoční balíčky našim zaměstnancům, které udělaly velikou radost. Děkujeme!

Vánoce 2018 v čajovně

Vánoce 2018

Během prosince do Hospice sv. Zdislavy zavítalo mnoho umělců. Přišli, aby svým talentem a přítomností potěšili klienty v čase vánočním. Vážíme si této laskavosti a hřejivé lidskosti.

Ze srdce děkujeme.

Právě díky Vám byly Vánoce 2018 jedinečné.

 Účinkovali:

Pěvecký sbor pod vedením pana Filipa Susy

Dobrovolnické duo manželé Horáčkovi

Manželé Rissovi

Skautská družinka Ostružinky

Dětský pěvecký sbor Kokrháček

 

 

Vánoční představení dětského divadla

 

 

 

Poděkování dobrovolníkům

DOBROVOLNÍCI Hospice sv. Zdislavy

„Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení.

Děkujeme dobrovolníkům, kteří jsou nedílnou součástí týmu Hospice sv. Zdislavy za nezištnou pomoc v roce 2018 na recepci, v čajovně, u lůžka a při jednorázových nebo manuálních pracích ve prospěch hospice.