Naším posláním je doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných klientů a jejich rodin prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory.

Krajským úřadem Libereckého kraje jsme byli zaregistrováni v květnu 2009 jako Poskytovatel  obecně prospěšných zdravotních a sociálních služeb  za účelem zajištění hospicové péče v Libereckém kraji.

Jsme službou nezávislou na politických a jiných institucích. V rámci naší republiky jsme sdruženi jako řádní členové v Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče České republiky.

V současné době poskytujeme své služby v domácím prostředí svých klientů v České republice v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí. Při nemocnicích v Turnově a České Lípě provozujeme Rodinné pokoje. Od ledna 2016 nabízíme občanům Libereckého kraje další model péče – lůžkové zařízení Hospic sv. Zdislavy.

Svou prací se snažíme o to, aby pacienti netrpěli nesnesitelnou bolestí, za všech okolností byla respektována jejich lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstali osamoceni.

Vedení společnosti

Správní rada

Ing. Milan Matura

předseda správní rady

MUDr. Jiří Bartoš, MBA

člen správní rady

Ing. Pavel Riss

člen správní rady

Ředitel společnosti

Ing. Taťána Janoušková

Ing. Taťána Janoušková

ředitelka

Dozorčí rada

Mgr. Jiří Vařil

předseda dozorčí rady

Mgr. Soňa Paukrtová

člen dozorčí rady

MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.

člen dozorčí rady