Odlehčovací služby terénní

Posláním odlehčovací služby je poskytnout potřebnou podporu a pomoc lidem, kteří potřebují pomoc druhé osoby s péčí o vlastní osobu v jejich domácím prostředí a to tím, že na určitý čas převezmou péči o jejich životní potřeby kvalifikovaní pracovníci odlehčovací služby Hospice sv. Zdislavy.

Komu je služba určena:

 • nemocným lidem trpícím chronickým nebo jiným onemocněním, lidem závislým na pomoci druhé osoby i těm, kteří o ně pečují

Co nabízíme:

 • pomoc při sebeobsluze (asistentky pomohou s hygienou, oblékáním, podáním  stravy, apod.), v kontaktu s vnějším světem (doprovod na vycházku,  k  lékaři, na úřady, apod.), aktivizační činnosti (cvičení, společenské hry, předčítání, apod.)
 • pečujícím nabízíme možnost odpočinku, věnovat se svým věcem, neztratit společenské kontakty
 • pečující zaučíme v základních ošetřovatelských dovednostech
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek

Kdy a kde:

 • službu poskytujeme  v domácím prostředí klienta dle domluvy ve všední dny, zpravidla mezi 8:00 – 16:00 hodinou, po dohodě je možné poskytnout službu i mimo uvedenou dobu
 • maximální počet hodin v týdnu se řídí aktuální kapacitou poskytovatele
 • kontaktovat a domluvit péči lze telefonicky či osobně v Poradně Zdislava (Pod Perštýnem 321/1, Liberec IV.)

Kdy odlehčovací služby nemůžeme poskytnout:

 • pokud je klient nezvladatelně agresivní nebo má hygienikem nařízené karanténní opatření
 • omezená personální a provozní kapacita provozovatele
 • zájemce nespadá do cílové skupiny odlehčovacích služeb a neposkytujeme služby, o které žádá

Platby: viz ceník

 

Laskavá přítomnost nejbližších může pomoci více než lahvička léku…

Sociální služby jsou poskytovány podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění. Oprávnění k poskytování sociálních služeb vzniklo na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o registraci služby.

 

Dotazník spokojenosti a Pravidla pro podávání stížností:

Pokud jste využili Odlehčovacích služeb a chtěli byste přispět ke zkvalitnění naší práce, pomůžete nám vyplněním anonymního dotazníku spokojenosti.
Ke stažení zde: dotaznik-spokojenosti

Vyplněný dotazník je možné zaslat elektronicky na emailovou adresu info@hospiczdislavy.cz, vhodit jej do schránky Stížností a připomínek vedle vstupních dveří do Poraden jednotlivých středisek, nebo jej zaslat na adresu: Hospic sv. Zdislavy, Pod Perštýnem 321, Liberec 460 01

Pokud s naší  službou nebudete spokojeni, můžete podat stížnost. Pravidla pro podání stížnosti: pravidla-pro-podavani-stiznosti