Dopisy od vás

Vaše dopisy a vzkazy jsou pro nás velikým povzbuzením a my Vám za ně z celého srdce děkujeme! Namátkou vybíráme dva – první, z roku 2011 a druhý z roku 2013 z naší pokladnice. Pod nimi v odkazu jsou uschovány všechny, které jste nám zaslali.

Tým Hospice sv. Zdislavy

 

Milí hospicoví pracovníci, začnu svůj dopis jedním důležitým slovem:
DĚKUJI .
Děkuji z celého srdce za odbornou, ale také láskyplnou péči o mého těžce nemocného tatínka Jiřího Mundila.
Díky vám a vaší podpoře, jak odborné, tak psychické, mohl tatínek trávit poslední půlrok života doma .
Důstojné umírání je stejně důležité jako ostatní životní etapy.
S vaší pomocí celá rodina mohla sejmout ze srdce tíživý pocit, že náš nejbližší umírá v cizím, neosobním prostředí, že je osamocen v takové těžké chvíli.
Starost o nehybného člověka je práce téměř nad lidské síly a vy jste ji z nás sňali, takže jsme měli dostatek času a energie na rozmluvy s tatínkem nebo na prosté sezení u postele a držení za ruku.
Vedle pečovatelské a zdravotní péče je tu další rozměr.
Vaše hovory s tatínkem, zájem o jeho osobu a jeho svět.
Nemohu nevzpomenout pana Mirka Kloze (tatínek mu říkal kapitán Kloss) a pečovatelku Conie Melicharovou. Jim patří můj osobní veliký dík.
Vždy, když si vybavím jak pan Kloz tatínka zdravil:,, Vstávejte pane Mundil, jdeme spát!“, tak mám slzy v očích, protože to už nikdy neuslyším.
Nikdy už neuslyším halasné volání Conie: ,,Pane Mudil, jak jste se vyspali?“
Nikdy už to neuslyším, protože můj tatínek 4.3.2011 zemřel.
Zemřel díky vám doma, důstojně, bez bolestí, proleženin a u svých nejbližších.
Při výčtu všech pocitů docházejí slova a tak na závěr:
Jsou a budou další potřební, o které budete pečovat a starat se o jejich důstojné umírání.
Je tedy nanejvýš důležité, aby jste tu nadále pracovali..
Je důležité abyste nadále zůstavali a pomáhali rodinám umírajících i umírajícím.
Ráda bych vám na závěr ještě jednou poděkovala za celou rodinu.

Horáčková Jana
dcera pana Jiřího Mundila

Vážení,
ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování za vaši obrovskou pomoc, které se mě a celé naší rodině dostalo v tak těžké chvíli, kdy nám odcházela naše maminka. Jmenovitě děkuji paní Janě Vohlídalové, která se mnou byla v kontaktu, měla pro mě radu i milá uklidňující slova. Dále pak sestřičce Petře Dvořáčkové, která mě byla obrovskou lidskou oporou, když bylo potřeba zajistit i všechny praktické záležitosti po úmrtí maminky. A v neposlední řadě moc děkuji „andílkovi“ paní Soně Hřebenové, která mi cestu a možnost využít vaší pomoci ukázala. Potkali jsme se jen velice krátce, maminka zemřela ještě ten den, kdy jsme se viděly poprvé. Ale i tento krátký čas změnil můj život, pohled na něj a hlavně můj pohled na smrt. Z celého srdce ještě jednou děkuji za sebe i celou naší rodinu.

Maminka byla velice těžce onkologicky nemocná a se svou nemocí bojovala statečně čtyři léta. Moc si přála zemřít doma ve svém prostředí. Já jsem se bála, že tuto situaci nezvládnu a moc jsem si s tím nevěděla rady. Když se její čas začal naplňovat, najednou jsem věděla, že jí toto přání chci splnit a v tu chvíli pro mě nebylo nic důležitějšího. S vaší pomocí a oporou jsme vše zvládli a jsem tomu ze srdce ráda. Maminka mi nejen dala život, ale ještě jeden obrovský dar – a to možnost být s ní a prožít i tuto chvíli jejího odchodu. Dnes se smrti nebojím a vím, že je to přirozená součást života.

Přemýšlela jsem, jak bych i já mohla pomáhat. Nic mě nenapadalo, nemám zdravotnické vzdělání, pracuji v úplně jiném oboru . A najednou mi přišla myšlenka, že mohu prostě pomáhat tím, že budu lidem sdělovat to, co jsem prožila, co cítím ……………. A možná to někomu pomůže zbavit se obav a strachu ze smrti. A ono to funguje. Aniž bych byla sama iniciátorem, potkávám se stále častěji s lidmi, kteří jsou teď právě v situaci, že jim odchází někdo blízký. Kromě svého vlastního prožitku jim vždy doporučuji využít vašich služeb. Většina totiž vůbec neví, že tato možnost tu existuje. Díky za ní a přeji vám vše nej do další práce. Ta má totiž opravdu v životě smysl.
S úctou Jiřina

Vaše dopisy do roku 2017 naleznete zde.

24.02.2019

Vážená paní Rissová,

dovolte mi abych vám osobně i všem vašim spolupracovníkům poděkovala za velmi dobrou spolupráci a pomoc při péči o moji maminku paní Emílii Horáčkovou. Bez vstřícnosti, ochoty a vždy operativního přístupu při řešení mimořádných situací bych péči o maminku nebyla schopna sama zvládnout. Zvlášť bych chtěla vyzvednout mimořádný profesionální a lidský přístup Blanky Netřebské, která se stala, po dobu kdy k nám docházela, téměř členem rodiny a svojí empatií a ochotou vždy poradit pro mně byla velkou psychickou oporou.

Vážená paní Rissová,

přeji vám i vaším pracovníkům úspěchy ve vaší záslužné a náročné práci.

S pozdravem a poděkováním

Ludmila Auerspergová

15.01.2019

Velké poděkování personálu hospice.

Jsem manželka pacienta pana Michaila z Ukrajiny. Z celého srdce Vám děkuji za vztah k mému nemocnému muži, který byl plný vřelého porozumění. Chci poděkovat všem sestrám za jejich moudrost, za laskavost a dobrotu a soucit k nemocnému. Máte zlaté ruce a dobré srdce. Velké poděkování všem za trpělivost a ochotu, se kterou jste vždy pomáhali. Velmi mě překvapilo, jak jsem se u vás cítila a co jsem u vás viděla. Vždy jsme si vás vážili a vždy jste včas poskytli pomoc. A ještě chci poděkovat sociální pracovnici Monice. Velice nám pomohla svými radami a také s vyřizováním všech záležitostí na úřadech.

Velice děkuji za mého milého Michaila. Přeji vám, ať se vám nadále daří si zachovat citlivost a trpělivost ke všem pacientům.

Přeji vám mnoho nadšení ve vaši práci, mnoho osobního zdraví, štěstí vám i vaším rodinám a mnoho božího požehnání.

Paní B.

28.11.2018

Vážená paní Rissová,

ráda bych vaším prostřednictvím poděkovala všem pečovatelkám, které nás od dubna letošního roku navštívily a profesionálně se staraly o mého nemocného manžela.Vždy byly ochotné, laskavé a příjemné , což mu  velmi  pomáhalo a vždy se na ně těšil.

Zvláštní poděkování si zaslouží  pp.Ivana Jeřábková a Romana Hamplová, které u nás strávily nejvíce času,
manželovi se příkladně věnovaly, vždy si na něj udělaly čas, povídaly si s ním,  i když třeba mohly mít své starosti,
nikdy to na sobě nedaly znát  a  byly stále milé a vstřícné.

Zároveň bych ráda poděkovala i  Vám, vážená paní Rissová,
protože jsem přesvědčena, že tak dobrý kolektiv je jen Vaší zásluhou.

Přeji vám všem i vaším rodinám krásné vánoce, hodně zdraví a štěstí v příštím roce.

Eva Fialová

13.8.2018

Vážená paní Rissová,

chtěla bych touto cestou poděkovat vám všem z hospice, se kterými jsme se setkali. Obrátili jsme se na vás ve chvíli,
kdy jsme se rozhodli vzít si maminku mého muže domů z nemocnice.

Věděli jsme, že celodenní péče o ležící maminku nebude jednoduchá a trochu jsme se toho obávali. Obrátili jsme se proto na Vás, kde jsme již od
první chvíle našli vstřícné jednání, pochopení a příslib pomoci. Té se nám dostalo hned od prvního dne, kdy k nám přijela pečovatelka terénní odlehčovací služby paní Blanka Netřebská. Blančina každodenní péče (mytí, promazávání, ošetření ran a polohování) mamince pomohlo, že se v rámci možností dala do pořádku.

Maminčin čas u nás doma netrval dlouho, ale byl to čas, který byl velmi důležitý pro nás pro všechny, kteří jsme ho s ní mohli strávit. Ať jsme to byli my s manželem, tak i její vnučky i pravnoučata, která ji potěšovala až do posledního dne jejího života. Mohli jsme se s ní v klidu rozloučit a i v těch posledních chvílích byla paní Blanka s námi, jako součást naší rodiny. Odchod maminky tak byl i díky vám všem (pečovatelky Blanka a Romana
i všechny zdravotní sestry(, opravdu důstojný, radostný a krásný. S klidným svědomím můžeme všem vaše služby a pomoc doporučit.

Znovu všem děkuje

Naďa a Jiří Havelkovi

2.8.2018

Vážení,

rád bych Vám touto cestou vyjádřil poděkování za vaši obrovskou pomoc, které se mně a mé rodině dostalo v tak těžké chvíli, kdy nám odcházel můj tatínek.

Jsem rád, že tatínek mohl svou poslední cestu strávit v klidu a pokoji ve vašem zařízení, jenž umožnilo i zbytku celé rodiny žít s pocitem, že  je můj tatínek v tak dobrých rukách.

Poděkujte prosím z celého srdce všem pracovníkům z Hospicu sv. Zdislavy (neuvádím jmenovitě, abych na někoho nezapomněl) za neskutečný přístup, vřelou lásku a úctu k člověku, kterému jste umožnili důstojné umírání.

Nikdy nezapomenu, co jste pro mně a pro mou rodinu udělali.

DĚKUJI!!!!!!!!!

Jiří Vošoust
syn pana Ing. Jiřího Vošousta

23.7.2018

Je pátek večer. Sedíme s tátou na pivu, zazvoní telefon. Ze sluchátka se ozval citlivý hlas: „Je nám moc líto, Vaše maminka zemřela.“

A je konec. Tak ona čekala, až odejdeme. Celé tři dny jsme ji doprovázeli. Držela jsem ji za ruku, mluvila s ní, hladila, objímala její nemocné tělo. Četla jsem jí z knihy, vzpomínala na hezké chvíle, které jsme spolu zažily. Další noc už jsem nemohla. Nechtěla jsem poslouchat její těžký  dech, bolestné nářky… Už jsem neměla sílu. Potřebovala jsem si odpočinout. Odjela jsem a necelé tři hodiny poté mi zavolali.

Maminka se prala s těžkou nemocí, rakovinovým nádorem prsu. Nejdříve nevěděli, kde primárně nádor bují. Našla se metastázy. Podstoupila několik chemoterapií. Zvracela, kroutila se v bolestech. Operovali, ozařovali ji… Všichni jsme doufali. Naděje přeci umírá poslední. Svůj boj nevyhrála. Myslím si, že po tom všem co prožila, už ani bojovat nechtěla. Věděla moc dobře, jak na tom je. Podepsala revers a hned druhý den ji převezli do hospice.

Po dlouhé době byla spokojená, smála se. Zvláštní, tady nikoho neobtěžovala. Ošetřovatelé ji oslovovali jménem, byli neskutečně milí. Zajímali se o ní. Téma smrti probírali ze všech stran. Na rozdíl od nás se nebáli. Moc dobře věděli, že umírající se o smrti bavit potřebuje. Pomáhali nám a také radili, co ještě před samotným odchodem udělat. Odpusťte si všechny křivdy.

„Jak můžete v tak ponurém prostředí pracovat?“ zeptala jsem se. „Mýlíte se. Ještě nikdy jsem neviděl tolik lásky pohromadě,“ odpověděl ošetřovatel Hynek.

Než jsme přijeli do hospice, bála jsem se v jakém stavu ji uvidím. Zbytečně, vypadala nádherně. Ležela tak sebevědomě, v rukou kytici omotanou růžencem a usmívala se. Nevěřila bych, že ji ještě takto spatřím. Byla to moje milovaná maminka, taková, jakou jsem ji znala.

Děkujeme Vám za péči, kterou jste naší mamince, ale i nám dali. Byli ste pro nás obrovskou podporou. Odcházela důstojně a pro nás to byl krásný zážitek.

Dcera klientky lůžkového Hospice sv. Zdislavy v Liberci

Liberec 16.7.2018

Vážená paní Drbohlavová!

Děkuji za projev Vaší soustrasti a zároveň se omlouvám, že odepisuji až tak opožděně! Jsem stále ještě trošku roztěkaný, nedokážu se soustředit
na věci, které jsem běžně vykonával bez problémů, nedokáži zůstat déle než dva dny na stejném místě a po vyřízení všech formalit se stále toulám
z Liberce na Karlov a zpět!

Mám ale zvláštní štěstí, že za svůj dlouhý život v Liberci, kde jsem se narodil a výlučně žil, mám stále hodně velmi dobrých známých a kamarádů, kteří mne zůstali i v těchto těžkých chvílích velkou oporou a na které se mohu vždy spolehnout! Doufám, že za jejich pomocí se ze ztrátou své milované družky vyrovnám a svůj slib, který jsme si vzájemně dali a to, že se společně necháme rozptýlit v místech, které jsme měli rádi, za jejich pomocí
a hlavně za pomocí své dcery Jany bude splněna!

Ještě jednou děkuji Vám a všem milým sestřičkám z hospicu, které obětavě přispěchali jak k nám domů, tak i na Karlov! Patří jim můj obdiv a velký DÍK!

Jožka Gabriel

5.7.2018

Dobrý den, paní Thelenová,

děkuji za projev soustrasti a hlavně psychickou pomoc, kterou jsem v době nemoci manžela moc potřebovala. Prosím vyřiďte též velký dík paní
Janě a Veronice.

Ještě jedou za vše moc děkuji.

Koutníková

6. 4. 2018

Vážení,

ráda bych spolu s manželem touto cestou moc poděkovala celému Vašemu hospici, ale hlavně všem pracovníkům 1. patra v čele s MUDr. Poláškovou za vzornou péči o manžela.

Nesmírně si vážíme Vašeho lidského i profesního přístupu k pacientům. Dokážete se s velkou ohleduplností, láskou a úctou postarat o své klienty. Dáváte do toho celé své srdce a je to znát. Díky Vaši pomoci se mohl manžel opět vrátit domů. Jsme ohromně rádi, že jsme poznali tak báječné lidi, které v hospicu pracují.

Přejeme Vám do další Vaší nelehké práce vše nejlepší.

Ještě jednou velký dík Vám všem

Jatšovi

8. 3. 2018

Dobrý den,

chtěli bychom touto cestou poděkovat Hospicu sv. Zdislavy v Liberci a jeho personálu, konkrétně kolektivu 2. patra, že se s velkou ohleduplností, taktem a úctou postarali o naší maminku Hanu Köhlerovou a společně s námi ji důstojně doprovodili na její poslední cestě. Situace pro nás nebyla jednoduchá a my jsme velice rádi, že toto zařízení existuje. Myslíme si, že takovéto prostředí, které dbá na důstojný odchod člověka, by se mělo maximálně podporovat a do této instituce směřovat finanční prostředky.

Nezapomeneme!

Marta a Petr Köhlerovi

4. 3. 2018

Dobrý den vážená paní Rissová,

Chtěla bych tímto dopisem poděkovat vašemu hospici za pomoc, kterou jste nám poskytli při péči o mého tatínka pana Lumíra Lukeše. Když bylo na začátku listopadu 2017 jasné, že tatínek bude po návratu z nemocnice potřebovat denní péči, začala jsem hledat někoho, kdo by mi pomohl. Na radu paní a pana Fialových jsem se obrátila na vás. Našla jsem tak u vás nejen pomoc, ale i velké pochopení a povzbuzení.

Do našeho života tak vstoupila paní Romana Hamplová a další členky vaší terénní odlehčovací  služby. Skvěle se o něho staraly, paní Romana nás naučila, jak o nemocného třiadevadesátiletého člověka pečovat, ale hlavně svým úsměvem, empatií a respektem vracela tatínkovi chuť do života. Těšil se na ni, vítal ji vždy s úsměvem, kvůli ní začal dokonce i cvičit. Pak náhle přišel konec, ale před tím byl spokojený a snad chvílemi i šťastný.

Díky Vaší pomoci mohl strávit tyto poslední měsíce s námi. I pro nás  to bylo moc důležité. Ještě jednou velmi děkuji, moc si vážím toho, co pro lidi, kteří jsou na konci života, děláte.

Lenka Černá – Lukešová

Liberec.

20. 2. 2018

Vážení pracovníci hospice,

teprve nyní s dvouměsíčním odstupem jsme schopná velice moc poděkovat všem sestřičkám, pečovatelkám i všem ostatním pracovníkům za péči o moji milovanou maminku, Miladu Polákovou. Jezdím každý den okolo hospice do práce a stále koukám na okno jejího pokoje, kde byla ubytovaná. moc mi chybí. Jsem moc ráda, že o ni bylo hezky postaráno. A proto ještě jednou obrovské díky všem, kteří o ni pečovali a zpříjemnili ji poslední týdny života. Děkuji a velmi si vážím vaší práce, je to obdivuhodné.

Věra Sedláčková

 

7. 2 . 2018

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za pomoc a péči při opatrování naší maminky paní Boženy Krejzové krátce před její smrtí. Téměř devět roků jsme se o ni starali. Byla velmi nemocná, poslední rok se její zdravotní stav výrazně zhoršil. Za každou cenu jsme chtěli splnit nejen její, ale i naše přání, aby zbytek svého života mohla prožít v rodinném prostředí mezi svými blízkými. Bez pomoci odlehčovací služby by to však nebylo možné. Náš vděk a poděkování patří nejen vedení této organizace, ale i terénním sestrám Martině Švecové a Marii Hájkové.

Dcera Ilona Jaroušková s manželem

7. 2. 2018

Dobrý den,

Mockrát děkuji za všechno, co jste udělali pro mou maminku i pro nás. Bylo to pro nás velmi těžké a bolestné období a Vaše pomoc byla po všech stránkách naprosto úžasná. Tak krásné a důstojné prostředí a opravdu výjimečné služby. Přeji vše dobré a ještě jednou MOCKRÁT děkujeme.

Eva Rusňáková s rodinou

26. 1. 2018

Chtěla bych Vám moc poděkovat za příkladnou péči o mou tetu, paní Miroslavu Šorelovou. Díky Vašemu zařízení mohla důstojně dožít poslední dny svého života. Skláním se před Vaším posláním ve jménu sv. Zdislavy, patronky české země, pomáhat nemocným a potřebným.

Lenka Pavelcová, Dubí.

26. 1. 2018

Dobrý den, chtěla bych za naši rodinu moc a moc poděkovat veškerému personálu lůžkového hospice v Liberci na prvním patře, který se s obdivuhodnou profesionalitou a ochotou staral o naši statečnou mamku a manželku paní Zdeňku Tritovou. Tatínek navíc děkuje milému zdravotnímu asistentovi za vaření dobré kávičky 🙂

Jste všichni úžasní !!!

Dana Tritová, dcera

22.1.2018

Vážení,

ráda bych Vám a pracovníkům 2. patra lůžkového hospicu zejména pak paní doktorce Gaňové poděkovala za velmi rychlé přijetí našeho tatínka Josefa Buriance a za velmi profesionální a skvělou i když krátkodobou péči. A také děkujeme za projevenou soustrast.

Přeji Vám hodně sil a lásky ve vaší práci.

Petra Hrdinová a Josef Burianec

8.1. 2018

Vážený pane Vencle,

nedávno se nám ve schránce (kam pošta donáší dopisy jednou za týden) objevilo milé přání z vašeho hospice sv. Zdislavy. Prosím Vás o předání našich díků za toto přání a za vše, co váš hospic pro mého manžela – i pro mne s Lukášem udělal.

Dnes jsem dostala kopii dvou vzpomínek manželových spolupracovníků na Jana. A protože vím, že řada vašich pracovníků má positivní vztah k přírodě a její ochraně, přikládám skenovou kopii těchto článků, které vyšly v Živě a v Ochraně přírody. Možná, že vás to bude zajímat. Škoda jen, že už je tomu konec.

Vše dobré a nejlepší v nastávajícím roce, držte se! Vaše dílo je tak prospěšné a potřebné naší smutné společnosti, že se stáváte Světlem pro trpící a jejich blízké.

Kromě radosti z práce také přehršel zdraví přejí

Jarmila a Lukáš Čeřovští