Poděkování

Vážení návštěvníci našich webových stránek, ostatní Vaše dopisy a reference tohoto roku i let minulých, postupně budeme doplňovat. Děkujeme za pochopení.

Tým Hospice sv. Zdislavy

 

Vážená paní ředitelko,
ráda bych Vám a pracovníkům 2. patra lůžkového hospicu poděkovala za milé přijetí a péči poskytovanou v rámci pobytové odlehčovací služby mé babičce v létě letošního roku. Profesionální jednání pracovníků jsem očekávala, ale potěšil mne jejich zájem přiblížit poskytovanou službu co nejvíce režimu, na který je babička doma zvyklá. Díky jejich ochotě přizpůsobit se jejím zvyklostem, zvládla pobyt bez traumatizujících zážitků, které často pobyty mimo domov u seniorů vyvolávají. Ráda bych poděkovala panu Venclovi, s nímž jsem pobytovou službu domlouvala, za jeho příjemné jednání. Také bych ráda poděkovala zdravotní sestřičce Ivě, která měla službu v době, kdy se objevily drobné zdravotní komplikace a pomohla je s úsměvem vyřešit. Jejími odbornými radami, předanými s láskou, se nadále řídíme i doma a pomohly nám zbavit se nepříjemných zdravotních problémů, které jsme s babičkou řešili bez úspěchu delší dobu. Děkuji i dalším pracovníkům za podporu při nácviku chůze a dalších drobností, poskytovaných nad rámec běžné sociální služby, kterými by se při své náročné profesi nemuseli zabývat.
Během využívání pobytové služby jsem vnímala úctu zaměstnanců vůči jednotlivým klientům, což nebývá v sociálních službách obvyklé.
Jsem ráda, že jsme s babičkou mohly využít tyto služby zajišťované profesionály a poskytované s lidským přístupem.

Romana Mikulčíková

…………………

17.10.2014

Vážená hospicová společnosti,
chtěla bych vám touto cestou poděkovat za vzornou a profesionální péči a psychickou podporu v posledních dnech života mé sestry. Přeji Vám hodně sil a lásky pro Vaši práci, je nenahraditelná, úžasná.
Děkuji, moc jste pomohli i nám, pozůstalým.

Zuzana Linhartová, Liberec

22.9.2014

Vážení,

děkujeme za projev soustrasti. Moc nás potěšilo poděkování za naši péči o maminku. Chci vám touto cestou také poděkovat za to, jak se vaši pracovníci starali, pomáhali a dodávali sílu do dalších dnů. Velké poděkování paní Riegrové, Dvořáčkové, panu Riegrovi apaní Aničce, která nás podržela v úplném závěru.

Přejeme vám všem mnoho zdaru ve vaší nelehké práci a ještě jednou velký dík.

  1. a J. Tvrzníkovi
    Petrašovice

 

18.9. 2014

Od: Kateřina Nogová

Hezký den,přeji
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
za péči a psychickou podporu v posledních měsících života naší maminky
paní Jany Šupkové.
Zejména patří velký dík paní Markétce Chýlkové,která měla maminku na starosti a strávila u jejího lůžka mnoho hodin a i po její smrti se zajímá,jak vše zvládáme a nabízí pomoc.
Ještě jednou děkujeme
S pozdravem,dcery
Kateřina Nogová a Petra Červinková

 

13.5.2014

Děkuji všem pracovníkům Vaší organizace za hezký přístup ke starým a nemocným lidem. Velice jste mi pomohli, jak fyzicky, tak i psychicky, při ošetřování mé nemocné sestry.

Zároveň děkuji za projevenou účast.

Zdena Buriánková

8.3.2014

Vážení,

dovolte, aby jsem vám  upřímně poděkovala za péči, kterou jste mé mamince v posledních dnech života věnovali. Také děkuji za dopisy se vzpomínkou na ni, které mě vždy dojaly, ale i potěšily. Vážím si toho, že na své klienty, kteří již nejsou mezi námi, vzpomínáte.

Děkuji, s úctou

Jarmila Černá

6.3.2014

Vážení,

chtěla bych poděkovat celé Vaší společnosti, hlavně sestrám pečujícím v přímém kontaktu o nemocné, za pomoc při ošetřování mého manžela v posledních dnech jeho života. Hodnotila jsem Vaši práci v kteroukoli denní i noční dobu, která pomohla zklidnit mého manžela, před obtížným transportem do nemocnice a pro mne též pocit klidu, že existují takové služby, potřebné v tak těžkých situacích.

Děkuji a oceňuji Váš zájem o blízké pozůstalé, aby se dokázali vyrovnat se ztrátou svých milujících. Přeji Vám hodně sil k Vaší velmi záslužné a potřebné práci.

Kvetoslava Mužáková

6.3.2013

Zpráva:
Vážení,
ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování za vaši obrovskou pomoc, které se mě a celé naší rodině dostalo v tak těžké chvíli, kdy nám odcházela naše maminka. Jmenovitě děkuji paní Janě Vohlídalové, která se mnou byla v kontaktu, měla pro mě radu i milá uklidňující slova. Dále pak sestřičce Petře Dvořáčkové, která mě byla obrovskou lidskou oporou, když bylo potřeba zajistit i všechny praktické záležitosti po úmrtí maminky. A v neposlední řadě moc děkuji „andílkovi“ paní Soně Hřebenové, která mi cestu a možnost využít vaší pomoci ukázala. Potkali jsme se jen velice krátce, maminka zemřela ještě ten den, kdy jsme se viděly poprvé. Ale i tento krátký čas změnil můj život, pohled na něj a hlavně můj pohled na smrt. Z celého srdce ještě jednou děkuji za sebe i celou naší rodinu.
Maminka byla velice těžce, onkologicky nemocná a se svou nemocí bojovala statečně čtyři léta. Moc si přála zemřít doma ve svém prostředí. Já jsem se bála, že tuto situaci nezvládnu a moc jsem si s tím nevěděla rady. Když se její čas začal naplňovat, najednou jsem věděla, že jí toto přání chci splnit a v tu chvíli pro mě nebylo nic důležitějšího. S vaší pomocí a oporou jsme vše zvládli a jsem tomu ze srdce ráda. Maminka mi nejen dala život, ale ještě jeden obrovský dar – a to možnost být s ní a prožít i tuto chvíli jejího odchodu. Dnes se smrti nebojím a vím, že je to přirozená součást života.
Přemýšlela jsem, jak bych i já mohla pomáhat. Nic mě nenapadalo, nemám zdravotnické vzdělání, pracuji v úplně jiném oboru . A najednou mi přišla myšlenka, že mohu prostě pomáhat tím, že budu lidem sdělovat to, co jsem prožila, co cítím ……………. A možná to někomu pomůže zbavit se obav a strachu ze smrti. A ono to funguje. Aniž bych byla sama iniciátorem, potkávám se stále častěji s lidmi, kteří jsou teď právě v situaci, že jim odchází někdo blízký. Kromě svého vlastního prožitku jim vždy doporučuji využít vašich služeb. Většina totiž vůbec neví, že tato možnost tu existuje. Díky za ní a přeji vám vše nej do další práce. Ta má totiž opravdu v životě smysl.
S úctou Jiřina


Tento e-mail byl odeslán ze sekce vzkazů webu Hospicová péče svaté Zdislavy http://www.hospiczdislavy.cz

Vážení,

přeji Vám hodně sil pro Vaši práci – je úžasná, moc, moc lidem pomáháte, nejen těm nemocným, ale nesmírně povzbuzujete ty, co pro ně pláčou. Moc Vám děkuji.

Milada Fričová, Praha

Od: Marie Fabiánová
Subject: Poděkování

Zpráva:
Vážená paní Jano Vohlídalová,
v sobotu 16.2.2013 to bylo rok, co mně umřel manžel Radomír Fabián. Díky Vám, která jste nám pomohla pro nás v nejtěžších dnech,zapůjčila jste nám oxygenátor, bez kterého by manžel nemohl dýchat, poslala jste k nám Petera Mihala, kterému touto cestou také moc a moc děkuji a nakonec jste nám doporučila právě uvolněný rodinný pokoj v nemocnici v Turnově. Nedovedu si to dobře představit, kdybych se měla o manžela do poslední chvíle starat doma bez Vaší pomoci. V rodinném pokoji jsem u něj byla ve dne v noci, měla jsem tam tým velice ochotných sestřiček včele s panem primářem a sanitní sestrou. Byli mi velikou oporou, hlavně duševní. Nesmím také zapomenout na soc. pracovnici paní Jitku Kozákovou, která si chodila s námi a hlavně s manželem povídat a když umřel přinesla na stoleček svíci a kytičku. Připadala jsem si jako, že se mi to všechno jen zdá. Když přijel syn s vnučkami, které dědu už viděly jen mrtvého, pomohla nám ještě dohlédnout abychom něco v pokoji nezapomněli a vyprovodila nás až k autu.
V této době, kdy slyšíme jen o samém násilí a málo o dobrých skutcích, budu až do smrti vzpomínat na vás všechny, kteří jste mi zpříjemnili, ty opravdu těžké chvíle v životě. S manželem jsme byli 49 roků a ani po roce jsem se s jeho odchodem nesmířila.
Ještě jednou velké díky. Marie Fabiánová

Od: Jaroslav Hanzalík
Subject: Poděkování

Zpráva:
Dobrý den naši ANDĚLÉ,
je tomu cca pět měsíců co jsem Vám zasílal děkovný dopis a je zde čas poděkovat znovu.
4 týden roku tohoto byl pro nás opět jeden z těch težkých a to proto, že jsme se loučili s naší tetou, paní Janou Hlavatou, se kterou jste nám celý týden intenzivně pomáhali, za což Vám náleží náš obrovský dík.
Jak jsem psal před pěti měsíci, vaše poslání které děláte je hodno obdivu a úcty a tu od nás máte a i nadále bude mít.
Vážená sestřičko Péťo Dvořáčková, vážená vrchní sestřičko Jani Vohlídalová, vážený pane doktore Sochore a vážená sestřičko Jani Drbohlavová a samozřejmě vážení všichni hospicoví ANDĚLÉ, z celého srdce Vám všem moc a moc děkujeme za vaší pomoc, péči i lásku kterou rozdáváte.
Nejste pro nás jen lidé z hospicu, ale jste pro nás již i rodinou.
Jménem svým, jménem své sestry Petry Kubíkové a svého partnera Jiřího Houžvičky a celé naší rodiny přijměte velké díky.


Tento e-mail byl odeslán ze sekce vzkazů webu Hospicová péče svaté Zdislavy http://www.hospiczdislavy.cz

Od: Věra Jelínková
Subject: poděkování
15.5.2012

Zpráva:
Vážení,
rádi bychom Vám všem a především kolektivu z Liberce poděkovali za Váš lidský přístup, za Vaši péči a milá slova v době, která pro nás nebyla jednoduchá a do dnes v nás zanechala spoustu bolesti.Velmi si vážíme Vaší pomoci a s úctou se skláníme nad Vaší prací, kterou berete jako své poslání.
Současně chceme poděkovat za Váš dopis se vzpomínkou, který jsme od Vás obdrželi. Opravdu nás nejen dojal , ale hlavně potěšil.
S velikým díkem a s přáním všeho dobrého
Věra Jelínková a dcery Monika a Renata

Tento e-mail byl odeslán ze sekce vzkazů webu Hospicová péče svaté Zdislavy http://www.hospiczdislavy.cz

13.5.2012

Od: Věra Jelínková
Subject: poděkování

Zpráva:
Vážení,
rádi bychom Vám všem a především kolektivu z Liberce poděkovali za Váš lidský přístup,za Vaši péči a milá slova v době,která pro nás nebyla jednoduchá a do dnes v nás zanechala spoustu bolesti.Velmi si vážíme Vaší pomoci a s úctou se skláníme nad Vaší prací,kterou berete,jako své poslání.
Současně chceme poděkovat za Váš dopis se vzpomínkou,který jsme od Vás obdrželi. Opravdu nás nejen dojal ,ale hlavně potěšil.
S velikým díkem a s přáním všeho dobrého
Věra Jelínková a dcery Monika a Renata

10.4.2012

Velice děkuji za krásné přání, které zahřálo a potěšilo.Děkuji Vám i  za to, že  v dnešní tak uspěchané  a složité době  věnujete svůj čas těm, kteří už nemají kam spěchat a potřebují někoho, kdo jim dá naději na to, že život smrtí nekončí a pomůže jim usmířit se s Bohem, u kterého jediného mohou najít věčný pokoj. Přeji Vám mnoho síly a trpělivosti ve Vaší úžasné službě a ještě jednou děkuji.

Dáša Michelová

Od: Michaela Zaplatílková

7.4.2012

Zpráva:
Skláním se před Vaší organizací…Tisíce díků paní Rissové, paní Vohlídalové a panu Riegerovi za jejich milý, lidský přístup. Za pouhé tři dny pro mě a mou rodinu dokázali vynaložit neuvěřitelné úsilí proto, abychom se mohli důstojně rozloučit s naší maminkou. Jejich pomoc je neocenitelná! Kéž by mezi námi bylo víc takových lidí….S hlubokou úctou a obrovským vděkem, M. Zaplatílková s rodinou.

 

Datum: 25.2.2012 11:01:37

MOC DĚKUJEME ZA VAŠÍ PÉČI O MANŽELA A DŮSTOJNÝ ODCHOD. MOC JSTE NÁM POMOHLI V NEJHORŠÍCH CHVÍLÍCH.

ZDENA A JIŘÍ ML. MAZUROVI , Česká Lípa

 

Od: p. Ludmila Kimmerová, 1.2. 2012 Liberec

Vážená paní ředitelko,

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za vstřícné jednání, když jsem žádala o pomoc při pečování o mou maminku Marii Macháčkovou i po celou dobu, kdy jste nám s péčí pomáhali.

Děkuji za Vaši příkladnou péči, zvláště pak paní Soně Hřebenové za její citlivý lidský přístup, trpělivost a zpříjemnění posledních chvil života mé maminky. Též děkuji i za její psychickou podporu, kterou nám poskytla.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší další velmi potřebné a záslužné činnosti.

V Liberci 1.2.2012

Ludmila Kimmerová

Od: JUDr. Miroslav Neuman
Subject: poděkování

Zpráva:
Chtěl bych touto cestou moc poděkovat paní Janě Vohlídalové za maximální lidskou a odbornou pomoc v období vánočních svátků 2011. Přeji Vám všem hodně zdraví a vše nejlepší v roce 2012.
S úctou Miroslav Neuman


Tento e-mail byl odeslán ze sekce vzkazů webu Hospicová péče svaté Zdislavy http://www.hospiczdislavy.cz

11.11. 2011 Liberec dopis

Vážení,

velice vám musím poděkovat za péči a starost, kterou jste věnovali mému manželovi v jeho těžké nemoci.

Též moc děkuji za dopis a slova porozumění a útěchy při mém smutku.

Velice děkuji a přeji vám všem pevné zdraví.

J.M., Liberec

 

3.6.2011 Liberec  dopis

Vážení pracovnící Hospicové péče,

musím Vám všem moc a moc poděkovat za Vaši rychlou pomoc v prvních dnech zákeřné nemoci mého manžela. Obvzláště mi pomohl Váš zdravotník Peter, když mne okamžitě zásobil zdravotnickými pomůckami, bez kterých se nedá nemocný a spící člověk udržet v čistotě.
Můj manžel byl pracovitý, starostlivý a milující manžel, otec a dědeček.
Jeho poslední chvíle v domácím prostředí a péče o jeho osobu, mě naplňují klidem a uspokojením, že jsme nemohli udělat více.
Jsem moc vděčná za Vaši pomoc, když jsem ji opravdu nejvíce potřebovala.
Srdečně Vám děkuje Eliška Šafaříková

Od: Marcela Brandová 17.4. 20011
Subject: Poděkování

Zpráva:
Není lehké určité věci zažít a ani není lehké o nich mluvit, ale pokud by to, co jsem zažila a o čem se mluvit chystám, mělo pomoci někomu jinému, kdo ještě neví, tak o tom mluvit budu a ráda.
Moje maminka byla těžce nemocná a nemohla chodit. Chodit přestala ze dne na den a museli jsme situaci nějak řešit, protože jsem chtěla mít maminku doma. Neuměla jsem si představit, že by ten čas co jí zbýval, měla trávit někde mezi cizími lidmi a že bych nemohla být s ní. A tak se stalo, že jsme v čekárně u praktického lékaře, uviděli na nástěnce leták o Hospicové péči sv. Zdislavy a tak začalo našich 5 společných měsíců péče o maminku. Vždycky se snažili vyjít vstříc jak jsem to potřebovala, protože jsem chodila do práce. V začátcích chodili s maminkou poklábosit, pomoci s hygienou, dát jí najíst a později i ošetřovat. Vždycky byli vlídní, milí a uměli poradit a potěšit. Jak mě, mou sestru, tak i maminku.
Pokud tyhle řádky čte někdo, kdo je v podobné situaci a neví co dělat, chtěla bych mu říct, že pokud to je jen trochu možné, nechte si svého blízkého, milovaného doma. Je to to nejlepší co pro sebe a pro toho člověka můžete udělat. Být spolu. S pomocí domácí hospicové péče to zvládnete!  Uvidíte!
Chtěla bych poděkovat Petrovi, Martě,Conie, paní Kyksové, Renatce a dalším z Hospicové péče, za všechno co jste pro nás udělali.

DĚKUJU
Brandová Marcela


Tento e-mail byl odeslán ze sekce vzkazů webu Hospicová péče svaté Zdislavy http://www.hospiczdislavy.cz

 

Od: Pavel Liška  30.3.2011
Subject: Poděkování

Zpráva:
Vážení přátelé,

rád bych Vám poděkoval za pomoc a podporu při opatrování naší maminky v závěrečné fázi její těžké nemoci. Nedovedu si představit, jak bychom sami zvládli splnit její přání být doma. Od prvního kontaktu s Vašimi pracovníky až po kondolenci jsme cítili, že nejsme sami, a že se máme na koho obrátit v okamžicích nejistoty a problémů. S pomocí zdravotní sestry Petra a zapůjčené polohovací postele se podařilo vytvořit takové podmínky, že maminka mohla dožít v rodinném prostředí mezi svými blízkými.
Ještě jednou děkuji za celou naši vděčnou rodinu a přeji Vám ve Vaší práci hodně úspěchů.

Pavel Liška, Frýdlant


Tento e-mail byl odeslán ze sekce vzkazů webu Hospicová péče svaté Zdislavy http://www.hospiczdislavy.cz

Od: Jana Horáčková  14.3.2011

Předmět:  Poděkování

Milí hospicoví pracovníci,
začnu svůj dopis jedním důležitým slovem:
DĚKUJI .
Děkuji z celého srdce za odbornou, ale také láskyplnou péči o mého těžce nemocného tatínka Jiřího Mundila.
Díky vám a vaší podpoře, jak odborné, tak psychické, mohl tatínek trávit poslední půlrok života doma .
Důstojné umírání je stejně důležité jako ostatní životní etapy.
S vaší pomocí celá rodina mohla sejmout ze srdce tíživý pocit, že náš nejbližší umírá v cizím, neosobním prostředí, že je osamocen v takové těžké chvíli.
Starost o nehybného člověka je práce téměř nad liské síly a vy jste ji z nás sejmuli, takže jsme měli dostatek času a energie na rozmluvy s tatínkem nebo na prosté sezení u postele a držení za ruku.
Vedle pečovatelské a zdravotní péče je tu další rozměr.
Vaše hovory s tatínkem, zájem o jeho osobu a jeho svět.
Nemohu nevzpomenout pana Mirka Kloze (tatínek mu říkal kapitán Kloss) a pečovatelku Conie Melicharovou. Jim patří můj osobní veliký dík.
Vždy, když si vybavím jak pan Kloz tatínka zdravil:,, Vstávejte pane Mundil, jdeme spát!“, tak mám slzy v očích, protože to už nikdy neuslyším.
Nikdy už neuslyším halasné volání Conie: ,,Pane Mudil, jak jste se vyspali?“
Nikdy už to neuslyším, protože můj tatínek 4.3.2011 zemřel.
Zemřel díky vám doma, důstojně, bez bolestí, proloženin a u svých nejbližších.
Při výčtu všech pocitů docházejí slova a tak na závěr:
Jsou a budou další potřební, o které budete pečovat a starat se o jejich důstojné umírání.
Je tedy nanejvýš důležité, aby jste tu nadále pracovali..
Je důležité abyste nadále zůstavali a pomáhali rodinám umírajících i umírajícím.
Ráda bych vám na závěr ještě jednou poděkovala za celou rodinu.

Horáčková Jana
dcera pana Jiřího Mundila

 

Od: Vinšová Kateřina 18.2. 2011
Předmět: Poděkování

Zpráva:
Děkuji tímto jménem celé naší rodiny za skvělou péči o našeho dědečka,který byl vážně a dlouhodobě nemocný.
Velké díky patří celému kolektivu hospicové péče a zdravotní sestře panu Petrovi,který každý den ošetřoval našeho dědečka.Komplexní přístup k dědovi jako k člověku byl tím co jsme potřebovali i jako rodina okolo něj!!!
Toho jsme se ve zdravotnictví bohužel nedočkali.
Vaše hospicová péče splnila naše očekávání víc než na 1000%. Při jakémkoli problému se okamžitě jednalo, na nic se nečekalo a ve spolupráci s Dr. Krchem se ihned řešilo.
To ve stavu dlouhodobě a vážně nemocného člověka je dost podstatné a pro bezmocnou rodinu, která si neumí poradit nebo si není jistá zda dělá vše správně,  ještě důležitější. Měli jsme ve Vás velkou oporu a jistotu, že člověk ve své nemoci není sám a může se na Vás obrátit ve dne v noci a nikdy nebude odmítnut.!!!! Děkujeme i za pomůcky, které dědovi i nám velmi usnadnily péči a ošetřování.

Jěště jednou chceme tímto velmi poděkovat panu Petrovi a celému týmu hospicové péče a přejeme Vám hodně úspěchů a sil. Děláte to na jedničku!!!

S díky a pozdravem rodina Vinšova


Tento e-mail byl odeslán ze sekce vzkazů webu Hospicová péče svaté Zdislavy http://www.hospiczdislavy.cz

Od: Anna Kamazínová

Předmět: Poděkování

Dobrý den,

chtěla bych hluboce poděkovat pracovníkům Hospicové péče sv.Zdislavy za velikou pomoc a podporu, kterou poskytli mé tetě Ludmile Benešové a celé její rodině. Byli jsme první, kdo mohl použít Rodinný pokoj na LDN v Liberci a jsme vděčni, že naše teta mohla odejít v klidném a p říjemném prostředí a v soukromí, které si tak přála.

Byli jste také inspirací pro moji matku, která si nyní dělá kurz pečovatelské a hospicové péče v hospicu sv.Anežky české v Červeném Kostelci.

Přeji vám mnoho sil, duševních i fyzických.
Jsem vám hluboce vděčná a ještě jednou ze srdce děkuji.

Anna Kamazínová za rodinu Benešových z Liberecka a Náchoda

Od: Libuše Kobrová 26.2. 2011
Subject: Poděkování

Děkuji pracovníkům Hospicové péče svaté Zdislavy z Liberce, kteří mi pomáhali zvládat náročnou péči o nevyléčitelně nemocného manžela.
Zejména za odborný, taktní a lidský přístup, který mu umožnil důstojné poslední dny a hodiny na tomto světě.
Libuše Kobrová, manželka – Liberec


Tento e-mail byl odeslán ze sekce vzkazů webu Hospicová péče svaté Zdislavy http://www.hospiczdislavy.cz

Od: Jana Honová 2.10. 2010

Předmět: Poděkování

Úvodem bych Vám chtěla mockrát poděkovat za profesionální a lidské jednání, jak jste přistupovali při mém utrpení a co jste udělali pro mého partnera Jaroslava Štanglera.

Partner trpěl nevyléčitelnou chorobou nádorem na mozku. Nemohl chodit a sám se o sebe nebyl schopen postarat. Já sama jsem ho už nezvládala. Když k nám začal docházet 2x denně pan Petr (zdravotní bratr) a cvičil s partnerem, pomáhal při hygienických potřebách, vždy se mi ulevilo. Pan Petr nejen, že vykonával vše co je potřeba, ale rád se bavil a dával partnerovi sílu do dalšího života. Nekoukal nikdy na čas a vždy se přispůsobil situaci. Nikdy nezapomenu, jak pan Petr rozeznal špatnou funkci srdce. Neváhal zavolat záchranou službu a počkal až partnera odvezou do nemocnice.

Také musím poděkovat za krásný Rodinný pokoj, který jste nám v nemocnici na LDN zařídili. I tam pan Petr pravidelně partnera navštěvoval. Když mi zavolali z nemocnice, že partner skonal, během 2 hodin ke mně přijel psycholog z hospicu a mluvil se mnou, ani nevím jak dlouho, aby mi pomohl snášet novou situaci, která nastala.

Přišli jste se rozloučit na pohřeb i za to Vám patří poděkování.
Ještě jednou mockrát děkuji a přeji si, aby bylo více takových hospiců pro lidi, kteří potřebují pomoc a aby měli takový přístup jako máte Vy.

Děkuji Jana Honová, Liberec