Ceník platný od 1.1.2019

Domácí hospic

První návštěva zdravotní sestry 200,- Kč
Další návštěva zdravotní sestry při pojišťovně VZP, OZP, VoZP 0,- Kč
Další návštěva zdravotní sestry při jiné pojišťovně 200,- Kč
Návštěva lékaře 200,- Kč
Pohotovost zdravotní sestry 50,- Kč

 

Lůžkový hospic

Klient

320,- Kč  / den
10,- Kč  praní / den
Přiznaný příspěvek na péči

Doprovázející

100,- Kč / noc – doprovázející osoba na pokoji klienta
Obědy a večeře individuálně v ceně nákupu

Stáže a kurzy

cena za stáž 500,- Kč/den
cena za kurz 500,- Kč/hodina

 

Terénní odlehčovací služba

odlehčovací služba 130,- Kč / hod
snížená sazba za pátou a každou další hodinu 80,- Kč /hod

 

Lůžkový hospic – pobytová odlehčovací služba

Strava 170,- Kč/den
Ubytování 210,- Kč/den
Úhrada za péči  130,- Kč/hod
Počet hodin účtujeme podle náročnosti péče, výši domlouváme
s pečujícím dopředu před pobytem a pohybuje se obvykle
mezi 1,5 až 5 hodinami za den
Výše úhrady je stanovena v souladu s vyhláškou MPSV č.505/2006 Sb.
a 391/2011 Sb., která je prováděcím předpisem zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách.

 

Půjčovna pomůcek

záloha 1-15 dní 16-31 dní
Polohovací postel 5 000,- Kč 450,- Kč 900,- Kč
Toaletní židle, chodítka, atd. 150,- Kč 150,- Kč
Koncentrátor kyslíku 3 000,- Kč 450,- Kč 900,- Kč
Perfusor 3 000,- Kč 225,- Kč 450,- Kč
Odsávačka 2 000,- Kč 225,- Kč 450,- Kč
Antidekubitní matrace 1 000,- Kč 225,- Kč 450,- Kč
Invalidní vozík 1 000,- Kč 150,- Kč 300,- Kč
Vanový zvedák CAPRI 90,- Kč / jednorázově s výkonem pečovatele

Montáž polohovací postele  600,- Kč

Doprava pomůcek 10,- Kč/km tam i zpět