Ceník úhrad za poskytování domácí hospicové péče platný od 1.1.2019

Péče v rámci odbornosti 925 – sestra domácí péče – je hrazena zdravotními pojišťovnami po indikaci lékařem (indikuje zdravotnické lůžkové zařízení, praktický lékař).

Pojišťovny, se kterými máme uzavřenou smlouvu: VZP, VoZP, OZP

První návštěva zdravotní sestry 200,- Kč
Další návštěva zdravotní sestry při pojišťovně VZP, OZP, VoZP 0,- Kč
Další návštěva zdravotní sestry při jiné pojišťovně 200,- Kč
Návštěva lékaře 200,- Kč
Pohotovost zdravotní sestry 50,- Kč/den