Ceník úhrad za poskytování hospicové péče platný od 1. 1. 2016:

Za služby nezdravotního charakteru nad rámec plateb zdravotních pojišťoven (činnosti sociálních pracovníků, podpůrnou péči pracovníků sociálních služeb, psychoterapeuta, ubytování a nadstandartního vybavení pokoje, apod.) hradí pacient částku ve výši 290,- Kč/den a poměrnou část přiznaného příspěvku na péči dle zák. 108/2006 Sb. Tato dávka připadá zařízení, které poskytuje sociální služby, a to jako speciálnímu lůžkovému zařízení hospicového typu.

Platí se dle vyúčtování po skončení péče nebo po uplynutí kalendářního měsíce bezhotovostně přes bankovní účet nebo poštovní složenkou.

V případě obtížné sociální situace pacienta, kdy by měla být případná insolvence jedinou překážkou přijetí, lze po dohodě poplatek snížit či prominout.

Rodinný příslušník či jiná doprovázející osoba ubytovaná na pokoji s nemocný 50,- Kč/za noc. Může si též objednat stravování v kuchyni, či využít kuchyňku na každém z oddělení a stravovat se z vlastních zásob.