Ceník úhrad za poskytování hospicové péče

Za služby nezdravotního charakteru nad rámec plateb zdravotních pojišťoven (činnosti sociálních pracovníků, podpůrnou péči pracovníků sociálních služeb, psychoterapeuta, ubytování a nadstandardního vybavení pokoje, apod.) hradí pacient částku ve výši 290,- Kč/den + 10,- Kč/den praní prádla a poměrnou část přiznaného příspěvku na péči dle zák. 108/2006 Sb. Tato dávka připadá zařízení, které poskytuje sociální služby, a to jako speciálnímu lůžkovému zařízení hospicového typu.

Platí se dle vyúčtování po skončení péče nebo po uplynutí kalendářního měsíce bezhotovostně přes bankovní účet nebo poštovní složenkou.

V případě obtížné sociální situace pacienta, kdy by měla být případná insolvence jedinou překážkou přijetí, lze po dohodě poplatek snížit či prominout.

Rodinný příslušník či jiná doprovázející osoba využívající přistýlku na pokoji s nemocným 50,- Kč/za noc. Může si též objednat stravování v kuchyni, či využít kuchyňku na každém z oddělení a stravovat se z vlastních zásob. 40,- Kč snídaně, 99,- Kč oběd č. 1-4, 108,- Kč oběd č. 5,6