Informace

Při pronájmu pomůcek se skládá vratná záloha, která slouží jako záloha na případné opravy pomůcek, pokud by došlo k jejich vážnějšímu poškození uživatelem služby. V rámci nájemného je stanoven poplatek na půlměsíční bloky (1-15 den / 16-31 den) dle tabulky. Jednoduché pomůcky (WC židle, chodítka apod.) nabízíme k užívání zdarma v kombinaci zápůjčky s některou z výše uvedených placených pomůcek. Při samostatné zápůjčce účtujeme paušální měsíční sazbu 150,- Kč.

 

Vanový zvedák CAPRI lze pronajmout jednorázově na výkon s asistencí pečovatele HSZ. Zvedák nezůstává trvale u klienta, ale je vždy na výkon přivezen. Sazba za použití vanového zvedáku CAPRI činí 90,- Kč za jedno použití (koupel).

 

V případě zapůjčení koncentrátoru kyslíku může být účtována platba za jednorázové komponenty k přístroji (kyslíkové brýle á 30,- Kč, kyslíková cévka 7 m á 73,- Kč, redukční spojka).

 

Doprava pomůcek dodávkovým automobilem stojí 10,- Kč/Km a účtujeme i zpáteční cestu vozu do provozovny.

 

Za stěhování a montáž polohovací postele v domácnosti klienta účtujeme 600,- Kč.

 

záloha 1-15 dní 16-31 dní
Polohovací postel 5 000,- Kč 450,- Kč 900,- Kč
Toaletní židle, chodítka, atd. 150,- Kč 150,- Kč
Koncentrátor kyslíku 3 000,- Kč 450,- Kč 900,- Kč
Perfusor 3 000,- Kč 225,- Kč 450,- Kč
Odsávačka 2 000,- Kč 225,- Kč 450,- Kč
Antidekubitní matrace 1 000,- Kč 225,- Kč 450,- Kč
Invalidní vozík 1 000,- Kč 150,- Kč 300,- Kč
Vanový zvedák CAPRI 90,- Kč / jednorázově s výkonem pečovatele

Platnost ceníku od 1.1.2019