Terénní zdravotní péče

hospic_sv_zdislavy_piktogram_terénní zdravotní péče

 

Terénní zdravotní péče je forma odborné zdravotní péče poskytované v domácím prostředí klienta. Je určena pro pacienty jakéhokoli věku vyžadující pravidelnou a dlouhodobou péči zdravotníků, ale jejichž stav již nevyžaduje hospitalizaci a soustavnou přítomnost lékaře. Sestry spolupracují s ošetřujícím lékařem tak, aby péče přispěla k co nejrychlejšímu uzdravení a získání soběstačnosti. Domácí prostředí je pro nemocného přirozené a samo pomáhá při zvládání zdravotních obtíží.

 

domácí péče

Smlouvu máme s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111), Vojenskou zdravotní pojišťovnou (201) a Oborovou zdravotní pojišťovnou (207).

Dojezdová vzdálenost je 30 km od Liberce.

Nabídka služeb:  

- aplikace injekcí i.m., s.c.

- odběry krve – uzavřený systém Vacutainer

- převazy operačních ran, dekubitů, bércových vředů a ostatních ran

- péče o stomie, močové katetry

- podávání parenterální terapie

- měření TK, glykémií

- edukace a psychická podpora rodiny

Kontakt: vrchní sestra Jana Drbohlavová 733 741 982