Veřejná sbírka Hospic sobě

Za účelem zprovoznění lůžkového hospice byla pro občany libereckého kraje zahájena putovní veřejná sbírka „Dnes ty, zítra já…“ s podtitulem: „HOSPIC SOBĚ“. 

To bylo v roce 2012…

Sbírka je stále aktivní.

Rekonstrukce budovy lůžkového hospice je u konce.

HOSPIC sv. Zdislavy JE HOTOVÝ

a přijímá pod svou střechu ty,

kteří se rozhodli opustit náš svět.

Jsme vděčni za to, že vy nás neopouštíte a stále jste nám po boku, jak dosvědčuje pohled do sbírkového účtu. Potřebujeme stále vaši pomoc. Abychom mohli účinně pomáhat dál. Děkujeme vám za ni.

budova hlavní0

 

Transparentní účet  7173784001/5500 k nahlédnutí zde:

http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=7173784001

Děkujeme všem za jakékoli přispění a ujišťujeme vás, že vybrané prostředky používáme s maximální obezřetností a efektivitou.

Více o lůžkovém hospici v Libereckém kraji se dočtete zde.

 

Sbirka_ve_vestibulu_budovy_KU_LK,_U_Jezu,_v_Liberci_medium

Účel využití veřejné sbírky: Nákup vybavení lůžkového hospice, nákup pomůcek, zařízení a zdravotnického materiálu k poskytování hospicové a paliativní péče, vzdělávání pracovníků v oblasti paliativních a ošetřovatelských služeb pro terminálně nemocné pacienty, obnova technického zázemí organizace.

.  Konání veřejné sbírky bylo řádně oznámeno Krajskému úřadu Libereckého kraje, který vydal osvědčení o konání sbírky pod číslem jednacím KULK 21344/2012. Sbírka je konána na dobu neurčitou. Po ukončení sbírky bude na webových stránkách vyvěšeno oznámení o kontrole Krajským úřadem a schválení konečného vyúčtování veřejné sbírky.

Sbírka je prováděna:

- shromažďováním příspěvků na bankovním účtu, zřízeném výhradně pro tento účel

- dvěma pokladničkami, které jsou putovní v oblasti Libereckého kraje. Přihlásit se o ně do svých obchodů, provozů, škol, atd. můžete na tel. čísle 734 435 302 nebo na info@hospiczdislavy.cz.

-  dárcovskou SMS   (rozklikněte)

-  přispět je možné také platební kartou přímo z našeho webu přes dárcovský portál DARUJ  SPRÁVNĚ na konto veřejné sbírky

-  pokud nám chcete být ještě blíž, staňte se naším přítelem:

 .