Děkujeme  Výboru dobré vůle  Nadace Olgy Havlové za příspěvek 60 000,-Kč na projekt Půjčovna kompenzačních pomůcek – obnova stávajícího zařízení. Finanční částka nám pomohla k nákupu postelí s antidekubitními matracemi a invalidního vozíku.
V péči o naše klienty hraje půjčovna pomůcek a kvalita jejího vybavení důležitou úlohu.
Děkujeme celému týmu nadace za dlouholetou podporu paliativní péče pro náš hospic.