Poděkování Libereckému kraji

Liberecký kraj nás v roce 2020 podpořil za svého rozpočtu částkou

255 005 Kč na odlehčovací službu terénní

a částkou 175 000 Kč na odlehčovací službu pobytovou.

Tyto finanční prostředky jsme použili na kofinancování osobních nákladů.

 

Děkujeme za partnerství

 

Tým Hospice sv. Zdislavy