Již třetí ročník benefičního koncertu jednoho z nejvýznamnějších současných českých houslistů Jaroslava Svěceného se uskutečnil koncem prázdnin na nádvoří Hospice sv. Zdislavy. Jeho koncertní projekty přitahují široké publikum a nebylo tomu jinak ani letos, kdy „Galakoncert baroka“ zahráli spolu s  cembalistkou Jitkou Navrátilovou.

Generálním partnerem koncertu byla KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA a tak se úvodního slova ujal ředitel AGENTURY  SEVERNÍ ČECHY Ing. Roman Kracík.

Následně ředitelka Hospice sv. Zdislavy  Ing. Taťána Janoušková přivítala všechny naše podporovatele – zástupce Libereckého kraje, měst a obcí, zástupce nadací, nadačních fondů, firemních i individuálních dárců. Neopomněla přivítat i naše klienty, zaměstnance, dobrovolníky a také členy Klubu Přátel a všechny přítomné, kteří si přišli vychutnat krásný hudební zážitek.

Vměstnat do několika vět smysl a krásu hospicové péče se jí  povedlo i díky citaci krátkého úryvku z článku napsaného dcerou klientky, která u nás zemřela.

„Maminka se prala s těžkou nemocí, rakovinovým nádorem prsu. Nejdříve nevěděli, kde primárně nádor bují. Našly se metastázy. Podstoupila několik chemoterapií. Zvracela, kroutila se v bolestech. Operovali, ozařovali ji… Všichni jsme doufali. Naděje přeci umírá poslední. Svůj boj nevyhrála. Myslím si, že po tom všem co prožila, už ani bojovat nechtěla. Věděla moc dobře, jak na tom je. Podepsala revers a hned druhý den ji převezli do hospice.

Po dlouhé době byla spokojená, smála se. Zvláštní, tady nikoho neobtěžovala. Ošetřovatelé ji oslovovali jménem, byli neskutečně milí. Zajímali se o ni. Téma smrti probírali ze všech stran. Na rozdíl od nás
se nebáli. Moc dobře věděli, že umírající se o smrti bavit potřebuje. Pomáhali nám a také radili, co ještě před samotným odchodem udělat. Odpusťte si všechny křivdy.

„Jak můžete v tak ponurém prostředí pracovat?“ zeptala jsem se. „Mýlíte se. Ještě nikdy jsem neviděl tolik lásky pohromadě,“ odpověděl ošetřovatel Hynek.”

Když lásku a ochotu našich zaměstnanců potvrdila i jedna přítomná klientka, všichni cítili, že hospic je místem klidu a pokoje, místem s neskutečnou úctou k nemocnému a citlivým přístupem ke všem jeho blízkým.

V této atmosféře mistrovsky rozezvučel Jaroslav Svěcený struny houslí. Unášeli nás do období baroka  v doprovodu cembala Jitky Navrátilové. Závěrečné AVE MARIA zní v některých z nás doteď.

Děkujeme všem, kteří tento zážitek pomohli přinést klientům hospice i nám. POJIŠŤOVNĚ KOOPERATIVA, generálnímu partnerovi koncertu, RÁDIU CONTACT LIBEREC  za mediální partnerství,  NADAČNÍMU FONDU GAGO a SPŠSE a VOŠ LIBEREC za zapůjčení židlí,  AGENTUŘE RECESE za zvučení koncertu. Poděkováni patří i ČESKÉ SPOŘITELNĚ, která nám zabezpečila propagaci koncertu na obrazovkách všech svých poboček v Liberci.

A příští rok  třeba opět neshledanou.

Tým Hospice sv. Zdislavy


Nádvoří Hospice sv. Zdislavy je připraveno


Posaďte se, prosím…


Za chvíli začínáme


Úvodní slovo Ing. Romana Kracíka, ředitele AGENTURY SEVERNÍ ČECHY
KOOPERATIVY POJIŠŤOVNY, a.s.


Poděkování Ing. Taťáně Janouškové


Klientka Jasněnka s naší Jaruškou


Procítěná hra Jaroslava Svěceného


Jaroslav Svěcený a Jitka Navrátilová


zprava: Milan Matura, Roman Kracík, Jaroslav Svěcený,
Taťána Janoušková, Jitka Navrátilová, Albína Horáková


Taťána Janoušková a Jaroslav Svěcený