Srdečně děkujeme všem organizátorům a nadšeným běžcům za příspěvek 13 000,-Kč
z akce “Běhá celé Rádlo”. Vážíme si toho, že každoročně putuje výtěžek z běhu na péči
pro klienty Hospice sv. Zdislavy.
Paní ředitelce z mateřské školky Rádlo Evě Rydval, která stojí za vznikem tohoto běhu, patří zvláštní poděkování.