Jsme vždy nablízku 💙.
Díky MONETA Money Bank jsme před měsícem pro lůžkový hospic pořídili systém signalizace pro lepší monitoring klientů, resp. rychlou pomoc v případě náhlé slabosti klienta mimo lůžko a dosah drátové signalizace v jeho pokoji. Bezdrátový systém pomocí náramku propojuje klienta a sestru. 🔄
Mobilní klient se u nás může volně pohybovat mimo lůžko a v případě, že je mimo dosah drátové signalizace si rychle pomocí tlačítka na náramku přivolá pomoc sestry.
💙 Pocit bezpečí je obrovsky důležitý. Děkujeme MONETA grantu za významné pomocníky pro péči.