Blahopřejeme naší vedoucí lékařce MUDr. Marii Gaňové, která v minulém týdnu získala atestaci z paliativní medicíny.