PODĚKOVÁNÍ NADAČNÍMU FONDU UMĚNÍ DOPROVÁZET

Děkujeme Nadačnímu fondu Umění doprovázet, který nás opravdu doprovází již dlouhou dobu. V letošním roce nám poskytl finanční prostředky na nákup antidekubitních matrací do půjčovny kompenzačních pomůcek.

 

V Liberci dne 12. května 2020 – Finanční dar ve výši 32 803 korun získal
Hospic sv. Zdislavy v Liberci na nákup pěti antidekubitních matrací do půjčovny kompenzačních pomůcek. Peníze obdržel od Nadačního fondu Umění doprovázet, který pomáhá českým hospicům již čtrnáctým rokem. Celková částka, kterou nadační fond Hospic sv. Zdislavy podpořil, činí téměř 363 tisíc korun.

„Půjčovna kompenzačních pomůcek je nezbytnou součástí naší domácí hospicové péče,“ říká ředitelka hospice Ing. Taťána Janoušková. „Největší zájem je stále o polohovací lůžka, antidekubitní matrace a invalidní vozíky, které jsou však častým používáním opotřebované a ztrácejí svoji funkčnost. Chceme proto začít s obnovou těchto pomůcek, pořídit celkem  8 nových matrací, 3 lůžka a 1 invalidní vozík. Dar Nadačního fondu Umění doprovázet nám umožní zakoupit pět antidekubitních matrací, které nahradí ty opotřebované,“ vysvětluje situaci paní ředitelka.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. poskytuje své služby v Libereckém kraji již od roku 2009. Jeho hlavním cílem je přispět ke zlepšení péče o umírající a jejich blízké na Liberecku a Jablonecku. Od ledna 2016 poskytuje nejen domácí hospicovou péči, ale provozuje i lůžkový hospic   8 pokoji pro klienty. Během svého fungování poskytl své komplexní služby již mnoha nevyléčitelně nemocným pacientům (většinou s onkologickým onemocněním) a jejich rodinám (www.hospiczdislavy.cz).

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům téměř 5 milionů korun.
„Snažíme se získávat finanční prostředky jak pro již fungující hospice, tak pro ty nově vznikající a od roku 2011 jsme naši pomoc rozšířili i na domácí hospicovou péči, která umožňuje nemocnému prožít poslední dny svého života v domácím prostředí, mezi svými nejbližšími,“ říká zakladatelka fondu Hana Haráková.

Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje Nadační fond Umění doprovázet (www.umenidoprovazet.cz)
také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních. Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců,
v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců. Od roku 2013 provozuje na telefonním čísle 604 414 346 poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké. Začátkem roku 2018 otevřel pro pečující rodiny půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Kontakt:

Hana Haráková

předsedkyně SR NF UD

tel.: +420 739 227 306

e:mail: info@umenidoprovazet.cz

PODĚKOVÁNÍ FIRMĚ L´ORÉAL ZA DÁRKY

Srdečně děkujeme za krásné dárky, které nám přivezla paní Kejzlarová z firmy
L´ORÉAL ČR. Kosmetická firma připravila pro naše zaměstnance set v podobě gelové dezinfekce na ruce a obnovující vlasový šampon ELSELVE.
Udělali jste nám všem velkou radost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování Libereckému kraji

Liberecký kraj nás v tomto roce podpořil za svého rozpočtu částkou 197 000,- Kč.

Tyto finanční prostředky jsme využili na spolufinancování osobních nákladů pečovatelů

a pracovníků v poradně vzniklých od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020.

Děkujeme za partnerství

Tým Hospice sv. Zdislavy

PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ.

Vlna solidarity nám přinesla podporu od mnoha lidí.
Vyjmenovat vše, čím jste nám pomohli,  nebude snadné. Od roušek, občerstvení
pro klienty,  dezinfekčních prostředků, dávkovačů, ochranných oděvů, plastových štítů, květin, dobrot, sladkostí, drobných dárečků…
Děkujeme všem za podanou pomocnou ruku, za pocit sounáležitosti a solidarity.
Děkujeme těm, kteří mají otevřenou náruč a srdce na dlani.

 

Poděkování NADACI EURONISA

Děkujeme NADACI EURONISA za příspěvek v hodnotě 31 000 Kč, který jsme využili na praní prádla pro klienty v lůžkovém hospici.

Navodit pocit domova  laskavou péčí, drobnostmi v pokoji ale také vůni čistých peřin je úkolem týmu našich pečovatelek.

Děkujeme NADACI EURONISA, že nám pomáhá.

SLADKÉ POVZBUZENÍ

Děkujeme za sladkou pomoc a velké povzbuzení pro celý tým Hospice sv. Zdislavy.
Sladká pomoc přišla právě včas. Moc jsme si pochutnali. Takové dobroty jsou nejlepší psychickou vzpruhou.
Naše poděkování patří firmě Dorty Ája a Coffee Story.

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA ROUŠKY

DĚKUJEME.

Děkujeme srdečně našim dobrovolníkům i ostatním obětavým lidem, kteří
v posledních dnech šili a dodávali roušky pro Hospic sv. Zdislavy.
Vážíme si toho, že jste si na nás vzpomněli v době, kdy má každý dost svých starostí.

 

 

MONETA PEČE PRO HOSPIC SV. ZDISLAVY

Děkujeme všem, kteří se zapojili do akce pečení s Monetou. Zaměstnanci
pražské a liberecké pobočky Moneta Money Bank napekli dobrůtky
a již dvakrát, při jejich prodeji na pražské pobočce, získali pro hospic  44 647,-Kč.
K poslednímu pečení se přidali i zaměstnanci našeho hospice.
Sešlo se plno úžasných koláčů, perníků, rohlíčků, bábovek, štol, makovníků,
až chutě přecházely.

Ještě jednou děkujeme těm, kteří pekli, prodávali a kupovali.