Poděkování Nadačnímu fondu Umění doprovázet

Děkujeme Nadačnímu fondu Umění doprovázet za příspěvek 40 000,-Kč na nákup dvou postelí pro Půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Nadační fond tak podpořil náš projekt Polohovací lůžko – Nezbytná pomůcka pro klienty v domácí péči. Poptávka po lůžkách vzrůstá, a tak jsme rádi, že jsme mohli počet lůžek pro půjčovnu navýšit.

 

 

 

 

 

 

 

To je radost! 

     

Ještě sestavit, jestli je vše v pořádku.       A postele jsou připraveny k zapůjčení.

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování VDV – Nadace Olgy Havlové

Srdečně děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, za finanční příspěvek na projekt Polohovací postele pro klienty Půjčovny kompenzačních pomůcek. Díky daru ve výši 80 000,-Kč jsme mohli pořídit další elektrické postele pro naší půjčovnu. Požadavky na zapůjčení postelí narůstají, a tak jsme rádi, že naše půjčovna zvýšila svoji kapacitu lůžek. Bez této kompenzační pomůcky je domácí péče o těžce nemocného nemyslitelná. Jsme rádi, že díky novým lůžkům budeme moci vyhovět zvýšenému zájmu o jejich vypůjčení.

   
  Ještě vyzkoušet, jestli je všechno v pořádku.           
   
  Tak a postele jsou připraveny k půjčení. 

 

 

Děkujeme dobrovolníkům pojišťovny Kooperativa

Obrovský kus práce odvedlo 10 dobrovolníků, které k nám 17.6. vyslala společnost Kooperativa pojišťovna, a.s. Díky jejich píli září nyní čistotou nejen okna lůžkového hospice, ale i naší administrativní budovy. Tito firemní dobrovolníci nám také pomohli s fyzicky náročnými pracemi na zahradě, například vyčistili malé zahradní jezírko.
Za to vše jim náleží naše veliké díky
KKLKSKL
LKLKLLKL
 

Poděkování za auto pro domácí hospic

Srdečné poděkování věnujeme všem dárcům, kteří přispěli na pořízené nového auta pro tým domácího hospice.
Projekt “Tým domácího hospice na 4 kolech” jsme zahájili na podzim v roce 2020. Díky vaší štědrosti bylo možné zakoupit auto již na jaře letošního roku. Lékaři i sestry mají k dispozici kvalitní nový vůz, který je v klidu a bezpečně doveze za našimi klienty do jejich domovů.
DĚKUJEME VŠEM ZA POMOC

 

 

 

 

 

 

Projekt podpořili:
                       

Poděkování Nadačnímu fondu Umění doprovázet

Děkujeme srdečně Nadačnímu fondu Umění doprovázet za podporu projektu Polohovací lůžko – nezbytná pomůcka pro klienty v domácí péči. Nadační fond nám přispěl částkou
40 000,-Kč na pořízení dvou polohovacích elektrických lůžek, která jsou určena pro Půjčovnu kompenzačních pomůcek.
V současné době době poptávka převyšuje nabídku, a tak nám zakoupení nových postelí pomůže uspokojit potřeby našich klientů. Šek nám přijeli osobně předat členové správní rady manželé Harákovi. Vážíme si toho, že nás Nadační fond dlouhodobě podporuje
a pomáhá nám v našem poslání. S poděkováním také níže publikujeme krásný příspěvek paní Harákové.

Slavnostní předání šeku v naší hospicové čajovně

 

Díky daru zakoupí hospic další dvě polohovací lůžka

Liberec 27. května 2021 – Finanční dar ve výši 40 tisíc korun předají ve čtvrtek 27. května 2021 zástupci Nadačního fondu Umění doprovázet Hospici sv. Zdislavy v Liberci. Ten z daru zakoupí dvě polohovací lůžka do půjčovny kompenzačních pomůcek, která při hospici funguje. Celková částka, kterou nadační fond Hospic sv. Zdislavy podpořil, činí téměř 403 tisíc korun.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. poskytuje své služby v Libereckém kraji již od roku 2009. Jeho hlavním cílem je přispět ke zlepšení péče o umírající a jejich blízké na Liberecku a Jablonecku. Od ledna 2016 poskytuje nejen domácí hospicovou péči, ale provozuje i lůžkový hospic s 28 pokoji pro klienty. Během svého fungování poskytl své komplexní služby již mnoha nevyléčitelně nemocným pacientům (většinou s onkologickým onemocněním) a jejich rodinám (www.hospiczdislavy.cz).

„V souvislosti se situací kolem pandemie COVID-19 se v loňském roce nejen zvýšil počet lidí, kteří využívají domácí péči, ale došlo i k navýšení výpůjček kompenzačních pomůcek,“ říká ředitelka hospice Ing. Taťána Janoušková. „Mezi nejdůležitější a stále nejčastěji používané pomůcky patří polohovací elektrické postele, bez nichž se dá péče o ležícího člena rodiny těžko zvládnout, neboť zásadním způsobem ulehčují manipulaci s ležící osobou a také snižují možnost vzniku proleženin,“ vysvětluje paní ředitelka. „Díky pomoci Nadačního fondu Umění doprovázet jsme již v minulých letech mohli naši půjčovnu rozšířit o několik nových lůžek a jsem moc ráda, že z dnešního daru můžeme zakoupit další dvě,“ dodává.

Finance na nákup polohovacích lůžek věnuje Nadační fond Umění doprovázet ze svého projektu Přístroje a zdravotnické pomůcky. “Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu,” říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu s tím, že se jedná například o antidekubitní matrace, lineární dávkovače léků, kyslíkové koncentrátory, toaletní vozíky či výše uvedená automatická polohovací lůžka, která patří k nejdůležitějším pomůckám v péči o těžce nemocné klienty.

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům téměř 5,3 miliony korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních (více na (www.umenidoprovazet.cz).  Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců. Od roku 2013 provozuje na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké, která působí pro celou republiku a poskytuje snadno dostupnými metodami kvalitní informace důležité pro řešení situace, v níž se těžce nemocní nebo jejich blízcí ocitli. Začátkem roku 2018 otevřel fond pro pečující rodiny také půjčovnu kompenzačních pomůcek.

 

Kontakt: Hana Haráková, předsedkyně SR NF UD, tel.: +420739227306, e:mail: info@umenidoprovazet.cz

 

Poděkování dobrovolníkům z České spořitelny

Hospicová zahrada se po letošní dlouhé zimě opět rozzářila jarními barvami.
Vděčíme za to zaměstnancům České spořitelny a.s..
Během čtyř dubnových dnů shrabali trávu, vyčistili dlažbu a vysmýčili každý kout.
Pomohli nám i s přesazováním květin a úpravou záhonů.
Za to vše jim patří náš veliký dík.

Poděkování Libereckému kraji

Liberecký kraj nás v roce 2021 podpořil za svého rozpočtu částkou 263 000 Kč
na odlehčovací službu terénní a částkou 128 000 Kč na odlehčovací službu pobytovou
a částkou 59 000 Kč na odborné sociální poradenství.

Tyto finanční prostředky jsme využili na spolufinancování osobních nákladů vzniklých
od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021.

Děkujeme za partnerství

Tým Hospice sv. Zdislavy