Poděkování Libereckému kraji

Liberecký kraj každoročně podporuje lůžkový hospic

Liberecký kraj nás v roce 2022 podpořil ze svého rozpočtu částkou 2 200 000 Kč.

Tyto finanční prostředky byly použity na podporu lůžkového hospice.

Děkujeme!

Poděkování Libereckému kraji

V roce 2022 nás Liberecký kraj podpořil z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí částkou

  • 1 440 593 Kč na odborné sociální poradenství
  • 3 444 000 Kč na odlehčovací službu pobytovou
  • 4 818 574 Kč na odlehčovací službu terénní.

Děkujeme.

Poděkování městu Hejnice

Město Hejnice podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V letošním roce poskytlo částku 13 350 Kč.

Prostředky byly použity na úhradu lékařského počítačového programu Medicalc software a Karty pacienta Cardoid Systems pro terénní a lůžkový hospic.

Děkujeme!

Poděkování obci Habartice

Obec Habartice podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V letošním roce poskytla částku 2 165 Kč.

Prostředky byly využity na částečnou úhradu mzdy lékaře v lůžkovém hospici.

Děkujeme!