Mobilní sprchovací systém přímo k lůžku klienta

Děkujeme za širokou podporu individuálním dárcům ve sbírce na Donio.cz, sportovcům za výkony a body pro náš projekt v EPP Pomáhej pohybem a Nadaci ČEZ, Nadačnímu fondu Severočeská voda, Nadaci Preciosa a podniku Lesy ČR, s.p. Díky finančním prostředkům, shromážděným od dárců, máme ve vybavení lůžkového hospice nový systém pro osobní hygienu trvale ležících osob.  

Mobilní sprchovací systém pro hygienu trvale ležících klientů lůžkového hospice výrazně zvyšuje pohodlí a bezpečí paliativních pacientů s bolestmi, pro které je manipulace s jejich tělem namáhavá a bolestivá. Při použití systému odpadá přenášení pacienta z lůžka a manipulace s ním při provádění hygieny je minimální. Systém je volně stojící pojízdné zařízení a používá se přímo u lůžka klienta. Díky zásobníku na vodu, sprše a odsávání vody je možné ležící osobu osprchovat přímo na posteli. Systém nevyžaduje přímé napojení na vodovod a odpad, pouze připojení do elektrické zásuvky.

Pečovatelky našeho lůžkového hospice se s touhle vychytávkou pro osobní hygienu trvale ležících klientů potkaly v loňském roce. Měly ji na krátkou dobu zapůjčenou na vyzkoušení. Její parametry ocenily a vznikl záměr a po pravdě velká touha si „vanu“ jak přístroj přátelsky nazvaly, pro péči o naše klienty pořídit.

Vzhledem k vysoké pořizovací ceně to nebylo snadno uskutečnitelné přání. Kolegyně z fundraisingu si věc vzaly za svou a pustily se do práce na realizaci projektu nákupu sprchovacího systému pro lůžkový hospic. Díky startovací energii dobrovolníka Dominika a jeho sbírky na Doniu sestavily plán na získání celé potřebné částky přes 240 tisíc korun.

Tu jsme získali díky podpoře dárců, kteří přispěli ve zmíněné sbírce na Doniu, sportovců a jejich výkonům v EPP Pomáhej pohybem a Nadaci ČEZ, Nadačnímu fondu Severočeská voda, Nadaci Preciosa a Lesům ČR, s.p. Jsme vděční za širokou podporu jednotlivců a organizací, kteří na pořízení mobilního sprchovacího systému přispěli.

Příběh nekončí nákupem a dodáním „vany“ do lůžkového hospice. Má pokračování v každé koupeli, příjemnější, pohodlnější pro klienta, ve snazší manipulaci a úkonech pro pečovatelky a pečovatele během koupání.

To je příběh každého dne v hospici, kde celý tým lidí pomáhá klientům prožít každý den, který může být i jejich posledním tak, aby se cítili co nejlépe. Osobní hygiena, převážně ležících klientů, k tomuto pocitu zcela jistě přispívá. Spolu s Vámi dárci – jednotlivci i organizacemi, se nám to daří naplňovat. Děkujeme, že jste s námi. 💙

 

 

Poděkování Libereckému kraji

Liberecký kraj každoročně podporuje lůžkový hospic

Liberecký kraj nás v roce 2022 podpořil ze svého rozpočtu částkou 2 200 000 Kč.

Tyto finanční prostředky byly použity na podporu lůžkového hospice.

Děkujeme!

Poděkování Libereckému kraji

V roce 2022 nás Liberecký kraj podpořil z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí částkou

  • 1 440 593 Kč na odborné sociální poradenství
  • 3 444 000 Kč na odlehčovací službu pobytovou
  • 4 818 574 Kč na odlehčovací službu terénní.

Děkujeme.

Poděkování městu Hejnice

Město Hejnice podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V letošním roce poskytlo částku 13 350 Kč.

Prostředky byly použity na úhradu lékařského počítačového programu Medicalc software a Karty pacienta Cardoid Systems pro terénní a lůžkový hospic.

Děkujeme!

Poděkování obci Habartice

Obec Habartice podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V letošním roce poskytla částku 2 165 Kč.

Prostředky byly využity na částečnou úhradu mzdy lékaře v lůžkovém hospici.

Děkujeme!