PODĚKOVÁNÍ LIBERECKÉMU KRAJI

Poděkování Libereckému kraji

Liberecký kraj nás v roce 2020 podpořil za svého rozpočtu částkou

255 005 Kč na odlehčovací službu terénní

a částkou 175 000 Kč na odlehčovací službu pobytovou.

Tyto finanční prostředky jsme použili na kofinancování osobních nákladů.

 

Děkujeme za partnerství

 

Tým Hospice sv. Zdislavy

 

 

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU TURNOV

Město Turnov podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V letošním roce poskytlo částku 30 000 Kč.

Prostředky byly využity na úhradu mzdových prostředků pracovníka, který pracuje na Rodinných pokojích v Nemocnici v Turnově.

Děkujeme!