Za to, že jste se mohli podívat na video ( Hospic sv. Zdislavy – mzdy sester.mp4) se sestřičkami z Domácího hospice, může pan Robert Pánek, jednatel Agentury Recese, s.r.o. Bez nároku na finanční odměnu spolu s kolegou natáčel zázemí Domácího hospice, stříhal, přidával hudbu a dal vzniknout videu pro projekt ČSOB pomáhá regionům.

Děkujeme.

Tým Hospice sv. Zdislavy

 

 

 

 

 

 

Poděkování za podporu mezd našich sestřiček!

Milí přátelé,

děkujeme všem, kdo jste přispěli na platy sester v domácím hospici přes ČSOB pomáhá regionům. Vámi zaslané peníze nám pomohly získat první místo a grant ve výši 50 000,- Kč.

Přispěli jste: 57 700,- Kč

Grant od ČSOB:  50 000,- Kč

Zde je vám motivační video, abyste se mohli podívat, proč nám pomáháte:

http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/liberecky-kraj/2016735/daruj-mi-chvili-casu


Více se o celém projektu dočtete zde:

 http://www.hospiczdislavy.cz/chcete-spolu-s-csob-pomoci…/

Poděkování Nadaci ČEZ

Lidé  prý dokážou rozeznat až 40 tisíc druhů vůní a pachů. Čichový vjem je tak silný, že dokáže ovlivnit lidskou psychiku. Psychiatři a psychoterapeuti v mnoha praxích využívají aromaterapii a potvrzují, že vůně mají velkou schopnost ovlivňovat psychickou  rovnováhu člověka.

Čichové vjemy v nás vyvolávají různé emoce. Prostředí, kde nám to „voní“ daleko raději navštívíme. Pamatujeme si na vůni ranní kávy s milující osobou, vůni čerstvě posekaného trávníku, vůni miminka… A když nám to někde nevoní, nebo někdo nám nevoní, také se nám to vrývá do paměti. Brání nám to třeba v kontaktu s blízkou osobou. A  tomu chceme v hospici předcházet.

Čističky vzduchu, které se nám povedlo díky finančnímu příspěvku NADACE ČEZ pořídit, nám pomohou eliminovat nepříjemné pachy obsažené ve vzduchu a následně rozptýlit jemnou substanci vůně.

Poděkování Nadaci České spořitelny

„Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel.“ (Albert Camus)

Mít vedle sebe přítele – partnera, který s Vámi kráčí kus cesty, o kterého se můžete opřít a spolehnout se na něj, je k nezaplacení. Pro nás takovým partnerem je i Nadace České spořitelny, která nás dlouhodobě podporuje.Pomohla nám se mzdami zdravotních sester domácího hospice, autem pro odlehčovací službu nebo náklady spojenými s provozem hospice.

Cena Floccus (http://www.nadacecs.cz/floccus), kterou Nadace České Spořitelny vypisuje od roku 2015, putovala do našeho hospice dvakrát. Poprvé jako ocenění Hospicové péče a podruhé jako ocenění jednotlivce –  naší paní ředitelce Ing. Taťáně Janouškové.

Chtěli bychom tímto vyjádřit vděčnost za podporu, kterou nám Nadace České spořitelny poskytuje

Děkujeme

Tým Hospice sv. Zdislavy

 

Poděkování Ministerstvu zdravotnictví

V roce 2017 jsme z Ministerstva zdravotnictví získali  neinvestiční dotace na:

1. Program – Rozvojové projekty zdravotní péče pod názvem „Vzdělávání zdravotních pracovníků v oblasti paliativní péče“

2. Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče pod názvem „Informovanost ošetřujících a praktických lékařů o možnostech hospicové paliativní péče v Libereckém kraji, postupu přijetí do lůžkového hospice a dovybavení lůžkového hospice antidekubitními pomůckami“.