Poděkování Libereckému kraji

Liberecký kraj nás v roce 2021 podpořil za svého rozpočtu částkou 263 000 Kč
na odlehčovací službu terénní a částkou 128 000 Kč na odlehčovací službu pobytovou
a částkou 59 000 Kč na odborné sociální poradenství.

Tyto finanční prostředky jsme využili na spolufinancování osobních nákladů vzniklých
od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021.

Děkujeme za partnerství

Tým Hospice sv. Zdislavy

Poděkování Nadaci České spořitelny

Srdečně děkujeme Nadaci České spořitelny za to, že nás již třetím rokem podporuje
a pomáhá nám s rozvojem a růstem našeho fundraisingového oddělení.
Díky finančním prostředkům z Nadace ČS se nám daří zvyšovat počet firemních dárců, získávat nové znalosti na školeních, používat nové fundraisingové postupy
a vylepšovat administraci dárcovských procesů. Vážíme si všech, kteří se na práci v nadaci podílejí a poskytují tak Hospici sv. Zdislavy velkou podporu.

 

 

 

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco

Srdečně děkujeme za finanční podporu Nadačnímu fondu Tesco.
V rámci programu, VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME, jsme obdrželi příspěvek 20 000,-Kč.
Projekt byl zaměřen na pořízení ochranných pomůcek pro potřeby Hospice sv. Zdislavy.
Pro náš tým tak můžeme pořídit jednorázové roušky a jednorázové rukavice.

Vy pomáháte, my pečujeme.
Děkujeme.

 

 

 

 

 

Poděkování Libereckému kraji

Poděkování Libereckému kraji

V roce 2020 nás Liberecký kraj podpořil z finančních prostředků

Ministerstva práce a sociálních věcí částkou

  • 1 459 000 Kč na odborné sociální poradenství
  • 2 681 000 Kč na odlehčovací službu pobytovou
  • 4 547 000 Kč na odlehčovací službu terénní.

Děkujeme!

 

PODĚKOVÁNÍ LIBERECKÉMU KRAJI

Poděkování Libereckému kraji

Liberecký kraj nás v roce 2020 podpořil za svého rozpočtu částkou

255 005 Kč na odlehčovací službu terénní

a částkou 175 000 Kč na odlehčovací službu pobytovou.

Tyto finanční prostředky jsme použili na kofinancování osobních nákladů.

 

Děkujeme za partnerství

 

Tým Hospice sv. Zdislavy