Poděkování Nadaci České spořitelny

Srdečně děkujeme Nadaci České spořitelny za to, že nás již třetím rokem podporuje
a pomáhá nám s rozvojem a růstem našeho fundraisingového oddělení.
Díky finančním prostředkům z Nadace ČS se nám daří zvyšovat počet firemních dárců, získávat nové znalosti na školeních, používat nové fundraisingové postupy
a vylepšovat administraci dárcovských procesů. Vážíme si všech, kteří se na práci v nadaci podílejí a poskytují tak Hospici sv. Zdislavy velkou podporu.

 

 

 

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco

Srdečně děkujeme za finanční podporu Nadačnímu fondu Tesco.
V rámci programu, VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME, jsme obdrželi příspěvek 20 000,-Kč.
Projekt byl zaměřen na pořízení ochranných pomůcek pro potřeby Hospice sv. Zdislavy.
Pro náš tým tak můžeme pořídit jednorázové roušky a jednorázové rukavice.

Vy pomáháte, my pečujeme.
Děkujeme.

 

 

 

 

 

Poděkování Libereckému kraji

Poděkování Libereckému kraji

V roce 2020 nás Liberecký kraj podpořil z finančních prostředků

Ministerstva práce a sociálních věcí částkou

  • 1 459 000 Kč na odborné sociální poradenství
  • 2 681 000 Kč na odlehčovací službu pobytovou
  • 4 547 000 Kč na odlehčovací službu terénní.

Děkujeme!

 

PODĚKOVÁNÍ LIBERECKÉMU KRAJI

Poděkování Libereckému kraji

Liberecký kraj nás v roce 2020 podpořil za svého rozpočtu částkou

255 005 Kč na odlehčovací službu terénní

a částkou 175 000 Kč na odlehčovací službu pobytovou.

Tyto finanční prostředky jsme použili na kofinancování osobních nákladů.

 

Děkujeme za partnerství

 

Tým Hospice sv. Zdislavy