Omezený režim návštěv Hospice sv. Zdislavy

Vážení,

z důvodu zvýšeného výskytu virových onemocnění omezujeme do odvolání návštěvy v našem hospici s účinností od 10.3.2020.

Zvažte, zda je Vaše návštěva nutná a zda by neohrozila pacienty a personál.

V případě návštěvy je potřeba:

  • abyste byli vybaveni vlastní rouškou (či šátkem nebo jiným ochranným prostředkem přes ústa)
  • abyste přišli maximálně v počtu dvou lidí
  • aby Vaši návštěvu na místě schválil zdravotní personál

Předejte si prosím tuto informaci mezi sebou v rámci rodiny.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme. K podávání informací si prosím zvolte jednoho zástupce za celou rodinu.

Děkujeme za pochopení.

Poděkování Libereckému kraji

Liberecký kraj nás v roce 2019 podpořil za svého rozpočtu částkou 250 000 Kč na odborné sociální poradenství a 614 000 Kč na odlehčovací služby.

Tyto finanční prostředky byly určené na kofinancování osobních nákladů.

Děkujeme za partnerství

Tým Hospice sv. Zdislavy

Podpořte nás v projektu ČSOB pomáhá regionům

https://www.csobpomaharegionum.cz/detail-projektu/458-sestra-domaciho-hospice-pece-s-laskou

Starost o nevyléčitelně nemocné a umírající klade na zdravotní sestry velké nároky.

Musí umět tišit tělesnou bolest i poskytovat duševní útěchu.
Pomozte nám financovat jejich péči.

Pomozte nám uskutečnit náš projekt.
Příspěvky dle svého uvážení můžete zasílat do do 6. 1. 2020

Číslo účtu: 101 7777 101/0300
Variabilní symbol: 20190504

V rámci programu ČSOB pomáhá regionům usilujeme o získání finančních prostředků potřebných k realizaci našeho projektu.
Nejúspěšnější obdrží 50 000 Kč, další projekty ČSOB odmění při splnění podmínek uvedených v pravidlech částkami 40 000,
35 000, a 25 000 Kč. V celé České republice tak ČSOB daruje celkem 2 250 000 Kč.
Kompletní pravidla programu najdete na www.csobpomaharegionum.cz

 

PODĚKOVÁNÍ NADACI ČESKÉ SPOŘITELNY

Oddělení fundraisingu patří neodmyslitelně ke každé neziskové organizaci.
V našem případě fundraiser pomáhá získávat účelové i neúčelové finanční prostředky pro chod hospice.
K jeho práci patří i šíření a osvěta paliativní péče a informováni veřejnosti o tom, co obnáší slovo hospic.

V roce 2018 nás Nadace České spořitelny podpořila štědrou finanční částkou 800 000 Kč, právě na rozvoj fundraisingových aktivit na možnost rozšířit náš tým o dalšího pracovníka.

Díky této podpoře můžeme rozvíjet v širším měřítku firemní fundraisig a více se věnovat také osvětě a propagaci hospicové myšlenky.
Velikost daru nespočívá jen ve velkorysosti finanční částky, ale také v pocitu, ale také v uvědomění této nadace, jak důležité místo má hospicová péče v lidském společenství.

Děkujeme!

 

Velkorysost není samozřejmostí

Staré české přísloví praví: „Každý den není posvícení“, to znamená, že ne vždy se daří, ne vždy zažíváme úspěch.
Nedávno se nám přihodilo velké posvícení, a to ve firmě ALDIT.Je to firma, která vyrábí překrásná svítidla a lustry a sídlí v Lučanech nad Nisou.
Sjednala jsem s majitelem, panem Heřmanem, schůzku s žádostí o podporu Hospice sv. Zdislavy.
Jely jsme spolu s kolegyní Albínou Horákovou a byly jsme velmi vlídně přijaty.

Na schůzce byl přítomen také spolumajitel, tatínek pana Heřmana. Dostaly jsme výbornou kávu
a v přátelském rozhovoru, jsme řekly vše o hospicové a paliativní péči. O tom, proč oslovujeme regionální firmy se žádostí o finanční podporu.
Jaké bylo naše překvapení, když nám pan Heřman řekl:

„ Já vám bohužel nemohu přispět nějakou velkou částkou, tak dvacet tisíc“. To jsme tedy vykulily oči. A jeho tatínek dodal: „ A já to dorovnám ze svého na padesát.“ A to nám oči z důlku skoro vypadly.

Ne to se nestává každý den, ale tentokrát jsme měly posvícení. Ano posvícení tam, kde vyrábějí nádherná svítidla. Tak možná právě proto.

Vkročili jsme do adventu, času příprav na Vánoce.  Vánoce pro každého znamenají něco jiného. Máme potřebu všechno uklidit, napéct dobroty, nakoupit dárky.

Pojďte se s námi zastavit, zaposlouchat se do gospelových skladeb a vnímat hluboký smysl Vánoc.