Milí přátelé,

děkujeme všem, kdo jste přispěli na platy sester v domácím hospici přes ČSOB pomáhá regionům. Vámi zaslané peníze nám pomohly získat první místo a grant ve výši 50 000,- Kč.

Přispěli jste: 57 700,- Kč

Grant od ČSOB:  50 000,- Kč

Máme opět štěstí a byli jsme zařazeni se svým projektem do programu „ČSOB pomáhá regionům“, který si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů a přispět tak ke zlepšení kvality života v regionech.

Zaměřili jsme se letos na naše sestřičky z Domácího hospice. Již 9. rokem chodí za svými klienty do jejich domácností a doprovázejí je na cestách posledních. Provedou zdravotnické úkony a postarají se o nemocné tělo tak, jak je potřeba a potom tam ještě JSOU. Sdílení, které je ke každému úkonu přidáno, nejde změřit ani zvážit. Obsahuje laskavou a nesoudící podporu každému, kdo je účasten jednotlivým rodinným příběhům. To je hospic. Na tohle zdravotní pojišťovny nemají kolonky…
Naše sestřičky jsou ženy z masa a kostí, doma mají své děti a muže a své životy, své složenky…

Potřebujeme nasbírat alespoň 5 000 korun českých, a to minimálně od pěti různých dárců a veřejnosti. Příspěvky od ČSOB budou přidělovány na základě dosažených výsledků žadatelů podle pravidla: „čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte“ (tzn. ta organizace, která vybere nejvyšší částku, obdrží 50 000 Kč, druhá nejúspěšnější organizace obdrží 40 000 Kč, třetí organizace získá příspěvek ve výši 35 000 Kč a čtvrtá organizace získá 25 000 Kč).

Sbírka finančních prostředků od veřejnosti probíhá

od 6.12.2017 do půlnoci 6.1.2018

a na této adrese se můžete podívat na video, které vás může motivovat:

http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/liberecky-kraj/2016735/daruj-mi-chvili-casu

Pokud vás náš projekt osloví a chcete pomoci našim sestřičkám, zde jsou platební údaje:

číslo účtu: 101 7777 101/0300
variabilní symbol20175404

nebo na webu ČSOB
www.csobpomaharegionum.cz
můžete přispět díky jednoduchému mechanismu „klikni a daruj“

(Zde pozor jde o automat, který přiřazuje platby k našemu projektu automaticky a zde se vám na potvrzení o platbě ukáže jiný účet i jiný variabilní symbol, ale nebojte, je to tak v pořádku. Tyto částky uvidíte obratem připsané u našeho projektu.)

Děkujeme, že jste s námi.

Tým Hospice sv. Zdislavy

POTVRZENÍ O DARU:

Naši milí dárci, v případě, že budete chtít vystavit potvrzení o daru, při zasílání příspěvku přes bránu Klikni a daruj, zaškrtněte zde tuto možnost a vyplňte potřebné údaje. 

Chcete se dozvědět o celém programu ČSOB více?        http://www.csobpomaharegionum.cz/pravidla