Srdečně děkujeme všem, kteří se podíleli na podpoře našeho projektu
“Pohodlné lůžko pro poslední dny”.
V rámci programu ČSOB pomáhá regionům 2020 – jarní výzva, se společnými silami podařilo shromáždit 85 382,-Kč.
Antidekubitní matrace pro naše klienty jsme již zakoupili a mohou sloužit svému účelu.
Ještě jednou děkujeme, že myslíte na ty, kteří jsou na konci své životní cesty a potřebují tu nejlepší možnou péči.