TownPress News

Statutární město Liberec podporuje hospic

Statutární město Liberec nás v roce 2020 v rámci systému 5Kč/obyvatele podpořilo za svého rozpočtu částkou 480 210 Kč. Tyto finanční prostředky byly určené na podporu lůžkového hospice. Děkujeme!

Read All Posts