V listopadu jsme se sešli na pravidelném vzpomínkovém setkání s názvem „Kniha života“, kam jsou slavnostně zapsáni ti, o které jsme měli tu čest pečovat a doprovázet je v jejich posledních dnech. V listopadu přišel čas vzpomenout na ty, s nimiž jsme se loučili březnu, dubnu, květnu a červnu letošního roku. Tato kniha nám také připomíná, že naši drazí jsou stále v našich srdcích a že tady na světě zanechali svůj obraz.  Jejich jména jsou vždy slavnostně přečtena a zůstávají navždy v Knize života zapsána.

Setkat se zde mohou rodinní příslušníci s týmem hospicových sester a pečovatelek, které život svedl dohromady a kteří spolu prožili chvíle, o nichž jen oni ví, jaké opravdu byly…

V kapli lůžkového hospice je vždy připraven slavnostní program a na závěr i příjemné posezení v čajovně.  Kdyby někdo nahlédl oknem, mohl by si pomyslet, že se zde potkávají rodinní příslušníci a přátelé u kafíčka a čaje. Snad slova blízkost a radost ze setkání vše vystihují.

Všechno má svou chvíli
a každá věc pod sluncem má svůj čas:

Čas rodit a čas umírat,
čas plakat a čas se smát,
čas naříkat a čas tančit,
čas objímat a čas odříkat se objímání,
čas hledat a čas ztrácet,
čas mlčet a čas hovořit.

Kazatel