V neděli 8. září ožilo nádvoří Hospice sv. Zdislavy. Již od rána jsme spolu s dobrovolníky
a některými členy rodin připravovali vše na koncert, který se ten den konal od 15 hodin. Díky všem, kteří se na přípravách podíleli, jsme kolem druhé hodiny měli vytvořené na nádvoří hlediště se židlemi a stanem, jeviště, pokladny a zázemí pro účinkující.
Od půl třetí začali chodit první diváci a do půl hodiny se hlediště téměř zaplnilo. Všechny naše klienty, kteří měli zájem se koncertu zúčastnit, pečovatelé a sestry buď s postelemi, nebo na křeslech, dopravili do hlediště.
Koncert zahájila paní Albína Horáková spolu s paní ředitelkou Táňou Janouškovou a panem ředitelem Kooperativy panem Kracíkem.

Společně jsme potleskem přivítali našeho předního houslistu Jaroslava Svěceného společně s jeho doprovodem, pianistkou Lucii Tóth a herečkou Zdeňkou Žádníkovou Volencovou.


Jednotlivé skladby uváděla mluveným slovem a verši paní Žádníková, která zároveň některé skladby doprovodila na flétnu.

Hudební vystoupení neslo název Síla hudby a slova v nás a opravdu jsme mohli pocítit, jak hudba a mluvené slovo rozeznívá struny uložené hluboko v nás. Jak hudba silně ovlivňuje naše emoce, konání a ovlivňuje naše životy a že její síla je opravdu nekonečná. Během vystoupení jsme se mohli zaposlouchat do hudby starých mistrů i do melodii novodobých skladatelů.


Po závěrečném přídavku následoval potlesk a poděkování všem umělcům, kterým jsme předali malý dárek a květiny.


Pro pana Svěceného jsme pak měli připravený obrázek, jehož vytvoření provází výjimečný lidský příběh jedné naší klientky. Vytváří nádherné obrázky na počítači a vhledem k tomu že je upoutaná na lůžko a od hlavy dolů nehybná, ovládá počítač pouze ústy. I přes své těžké životní omezení má dar tvořit a zajímat se o svět kolem sebe.


I přesto, že bylo chladno, „severní vítr byl krutý“ a mával notovými party, tak hudebníci vše zvládli s přehledem a noblesou. Dlužno dodat, že jim přispěchali s pomocí pan Jaroslav Sybera, který pomohl „zkrotit“ poletující notové party a pan Stanislav Horák, který se stal, osobním hlídačem not paní klavíristky Lucie Tóth.
Jako každý rok jsme si všichni úpěnlivě přáli, aby nás během koncertu nezastihl déšť. I letos se to podařilo a pršet začalo asi až dvě hodiny po představení.


Na závěr chci poděkovat našemu generálnímu partnerovi Kooperativa a.s. a mediálnímu partnerovi Rádiu RCL, a všem, kteří nám obětavě a ve svém volnu pomohli. Poděkování patří také těm, díky kterým jsme mohli pohodlně sedět, a to Nadačnímu fondu GAGO a Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické, za zapůjčení židlí.

Děkujeme také všem divákům za podporu a budeme se těšit na setkání při dalším koncertě.

Foto: Radek Drbohlav