„Být druhému člověku nablízku, být s ním, to je to nejdůležitější
v lásce, v životě i v umírání.“
 Elisabeth Kübler – Ross
 americká psychiatrička 1926 – 2004

10. října tohoto roku si můžeme připomenout, jak důležité místo má v našich životech téma smrti a umírání. Vyprovázení blízkých, kteří jsou na konci své životní pouti, je staré jako lidstvo samo. Tento den se můžeme na chvíli zastavit, ztišit a uvědomit si, že péče
o umírající, v jejich posledních dnech, neodmyslitelně patří k základním pilířům lidské společnosti.