V roce 2017 jsme z Ministerstva zdravotnictví získali  neinvestiční dotace na:

1. Program – Rozvojové projekty zdravotní péče pod názvem „Vzdělávání zdravotních pracovníků v oblasti paliativní péče“

2. Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče pod názvem „Informovanost ošetřujících a praktických lékařů o možnostech hospicové paliativní péče v Libereckém kraji, postupu přijetí do lůžkového hospice a dovybavení lůžkového hospice antidekubitními pomůckami“.