Pomoci můžete mnoha způsoby a za každou pomoc budete odměněni. Ať už nabídnete dobrovolnou práci nebo nějakou formu finančního daru, vždy tím uděláte nejen krok k ostatním, ale i k sobě.

Každý dar, byť jen malý, je pro nás velkou pomocí.

Služby poskytované naší organizací by se neobešly bez podpory mnoha z Vás, sponzorů, dárců, přátel a dobrovolníků – Vám všem chceme vyjádřit naše poděkování za to, že můžeme poskytovat kvalitní péči. A Vám všem náleží místo na našich webových stránkách.

Hospic sv. Zdislavy je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je přispět ke zlepšení péče o umírající lidi a jejich blízké. Jen málo nás končí svůj život důstojně a tam, kde si přeje být. Pomáháme tuto situaci změnit.Nemáme předem jisté peníze a tedy ani existenci. Jsme organizací neziskovou. Provoz hospicové péče a mzdy hradíme výhradně z grantů a darů právnických a fyzických osob. To všechno dohromady však stále nestačí pokrýt všechny potřebné náklady.

 

Jak pomoci?

  • bankovním převodem jednorázově či trvalým platebním příkazem na konto běžného účtu: 996005329/0800
  • bankovním převodem na konto veřejné sbírky
  • přispět můžete také pomocí Dárcovské SMS

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a adresu pro pozdější zaslání potvrzení o daru a poděkování, samozřejmě, pokud chcete.

Darovací smlouvu naleznete zde.

Děkujeme, že vám osud lidí, jejichž život pomalu končí, není lhostejný.