Podpořte nás finančním darem.
Děkujeme

 

Financování Hospice sv. Zdislavy je vícezdrojové. Je poskládáno z finančních částek od zdravotních pojišťoven, plateb od klientů, z dotací, z příspěvků Krajského úřadu v Liberci, z příspěvků měst a obcí Libereckého kraje, z příspěvků od nadací
a nadačních fondů, z benefičních akcí, veřejných sbírek a z finančních darů
od firemních a individuálních dárců.

Děkujeme i za váš příspěvek.

Jak Váš dar pomůže?

Podpoříte péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v domácím prostředí a v lůžkovém hospici.
Pomůžete, aby naši klienti mohli odcházet důstojně a bez bolesti.
Podpoříte péči o pozůstalé.

Pomáháme již jedenáct let.
Spolu s vámi to zvládneme i v těch dalších.

Můžete přispět převodem na účet vedený u České spořitelny 996005329/0800.
Staňte se našim podporovatelem v Klubu přátel Hospice sv. Zdislavy.
Peníze lze zaslat na Veřejnou sbírku.
Staňte se dobrovolníkem.
Podpořte nás zasláním dárcovské SMS.

koutek 2.patro-2