Když se blíží život ke konci, nabízejí se nám dvě možnosti: upadnout do beznaděje, protože život ztratil smysl, nebo zbývající čas naplnit.

Náš hospic je místem naděje.
Klientům nabízíme úlevu a rodinám možnost společně naplnit a uzdravovat vzájemné vztahy, aby byl čas naplněn vděčností a vědomím, že měl smysl a udělalo se vše, co bylo možné.

Naše hospicové poslání podporují Přátelé hospice. Připojte se k nám a udělejte dobrý skutek. Prosíme Vás o pravidelnou podporu. Vždy je šance být ještě lepším člověkem.

Pokud budete potřebovat, můžete podporu kdykoli ukončit.

 

Jak nám pomáhají pravidelní dárci? 

Na první pohled se může zdát, že podpora dárců se v rozpočtu hospice ztratí. Není tomu tak. Pravidelné dary v roce 2021 vynesly částku 362 376 Kč. To je více než 2 000 hodin sociální pracovnice, která vyslechne a podrží za ruku, když je třeba.

Pravidelní dárci nám pomáhají financovat provoz a personál, aby hospic fungoval a abychom měli dostatek času na klienty. Hospic dělají lidé a vy nám v tom můžete pomoci.
Přítelem hospice se může stát každý. Stačí vytvořit trvalý příkaz přes portál darujme.cz nebo posílat peníze na účet: 7173784028/5500, v. s. 811 a vyplnit přihlášku do Klubu přátel hospice.
Každý rok pomůžeme více než 1400 klientů. 400 z nich bylo v přímé péči ať už lůžkového hospice, domácího hospice nebo terénní služby, ostatním našli radu v Poradně Zdislava nebo si u nás půjčili zdravotní pomůcky.