Finanční částku můžete zaslat na účet vedený u Raiffensenbank 7173784028/5500. 
Dar na tento účet mohou zaslat individuální dárci i firmy. Stáhněte si darovací smlouvu, nebo nás přímo kontaktuje.

Potvrzení o daru vystavujeme automaticky všem individuálním dárcům na konci ledna, pokud známe jejich jméno, příjmení a adresu.
Údaje stačí napsat do zprávy pro příjemce nebo nám je poslat e-mailem. Neváhejte a kontaktujte nás:

Mgr. Jana Matyášová
péče o dárce
730 182 714, jana.matyasova@hospiczdislavy.cz

Každý dar je pro nás velkou podporou. Vaše finanční příspěvky pomáhají v péči o naše klienty a posilují nás do další práce.

Finance zaslané na tento účet použijeme k financování provozu, nejsou vázané na konkrétní účel, pokud to ve zprávě neuvedete.