Finanční částku můžete zaslat na účet vedený u České spořitelny 996005329/0800.
Finance zaslané na tento účet použijeme k financování provozu, nejsou vázané na konkrétní účel, pokud to ve zprávě neuvedete.
Dar na tento účet mohou zaslat individuální dárci i firmy.

Pokud budete potřebovat potvrzení o daru, stačí napsat do zprávy pro příjemce vaše jméno, příjmení, adresu a text dar.
Popřípadě si můžete stáhnout darovací smlouvu stažení zde, nebo vám ji zašleme na požádání na níže uvedených kontaktech:

Albína Horáková
Tel: 737 230 349
Email: albina.horakova@hospiczdislavy.cz

Jana Horáčková
Tel: 734 435 148
Email: jana.horackova@hospiczdislavy.cz

Každý dar je pro nás velkou podporou. Vaše finanční příspěvky pomáhají v péči o naše klienty a posilují nás do další práce.