Finanční částku můžete zaslat na účet vedený u ČS Spořitelny 996005329/0800

Každý dar je pro nás velkou podporou. Vaše finanční příspěvky pomáhají v péči o naše klienty a posilují nás do další práce.
Darovací smlouva je ke stažení zde, nebo na požádání na níže uvedených kontaktech: 

Albína Horáková
Tel: 737 230 349
Email: albina.horakova@hospiczdislavy.cz

Jana Horáčková
Tel: 734 435 148
Email: jana.horackova@hospiczdislavy.cz