Účel využití veřejné sbírky:
nákup vybavení lůžkového hospice, nákup pomůcek, zařízení a zdravotnického materiálu k poskytování hospicové a paliativní péče, vzdělávání pracovníků v oblasti paliativních a ošetřovatelských služeb pro terminálně nemocné pacienty, obnova technického zázemí organizace.

Sbírka je prováděna:

Prohlédněte si pohyby na našem transparentním účtu 7173784001/5500. 

Děkujeme všem za jakékoli přispění a ujišťujeme vás, že vybrané prostředky používáme s maximální obezřetností a efektivitou.

 

Osvědčení o veřejné sbírce
Konání veřejné sbírky bylo řádně oznámeno Krajskému úřadu Libereckého kraje, který vydal osvědčení o konání sbírky pod číslem jednacím KULK 21344/2012. Sbírka je konána na dobu neurčitou. Po ukončení sbírky bude na webových stránkách vyvěšeno oznámení o kontrole Krajským úřadem a schválení konečného vyúčtování veřejné sbírky.