Účel využití veřejné sbírky:
nákup vybavení lůžkového hospice, nákup pomůcek, zařízení a zdravotnického materiálu k poskytování hospicové a paliativní péče, vzdělávání pracovníků v oblasti paliativních a ošetřovatelských služeb pro terminálně nemocné pacienty, obnova technického zázemí organizace.

Sbírka je prováděna:

Transparentní účet 7173784001/5500 k nahlédnutí zde:

https://www.rb.cz/povinne-zverejnovane-informace/transparentni-ucty?mvcPath=transactions&accountNumber=7173784001&path=transactions&name=Obecn%C4%9B%20prosp%C4%9B%C5%A1n%C3%A1%20spole%C4%8Dnost

Děkujeme všem za jakékoli přispění a ujišťujeme vás, že vybrané prostředky používáme s maximální obezřetností a efektivitou.

 

Osvědčení o veřejné sbírce
Konání veřejné sbírky bylo řádně oznámeno Krajskému úřadu Libereckého kraje, který vydal osvědčení o konání sbírky pod číslem jednacím KULK 21344/2012. Sbírka je konána na dobu neurčitou. Po ukončení sbírky bude na webových stránkách vyvěšeno oznámení o kontrole Krajským úřadem a schválení konečného vyúčtování veřejné sbírky.