Povídání s Petrem Nárožným

Čajovna hospice je místem setkávání přátel, rodin, ale také místem setkání s kulturou, místem nevšedních zážitků.

K nim patří i podvečerní povídání s Petrem Nárožným, který nás navštívil v úterý 24. ledna. S humorem a neuvěřitelnou energií nám vyprávěl zážitky ze života. Sešli jsme se společně s klienty, návštěvníky hospice, sestřičkami, pečovatelkami, zkrátka kdo měl čas, přišel. Většina z nás si kromě dobré nálady odnesla i podepsanou fotografii a využila možnost Petrovi Nárožnému osobně poděkovat za skvělý zážitek.

Děkujeme za podvečer plný radosti, za rozesmáté tváře a Jakubovi Matouškovi a Coolturně bez bariér za zprostředkování návštěvy pana Nárožného a fotografie.

 

V roce 2022 jsme toho dokázali opravdu hodně

Jsme nezisková organizace a díky dárcům a dobrovolníkům je náš hospic příjemným místem. Podporují nás firmy, nadace, jednotlivci, města i malé vesnice, nebo ambasadoři, kteří zorganizují sbírku a její výtěžek věnují hospici. Dary jsou pro nás důležité, tvoří přibližně 10 % výnosů. Pomáhají nám dofinancovat služby pro klienty, které jsou částečně hrazeny z příspěvků zdravotních pojišťoven, ministerstva práce, kraje, měst i obcí. I sami klienti si na službu připlácí.

V kampani Pošli dobro do hospice dárci přispěli více než 300 000 Kč, tj. téměř celý rok péče pro jednoho klienta. Každý den péče totiž musíme dofinancovat částkou 850 Kč.

Díky nadacím, sbírkám dárců i firemní podpoře jsme do hospice mohli pořídit nové auto pro domácí hospic, antidekubitní matrace, oxygenátory, nové velké lůžko, bezdrátová signalizace,  který klientům umožňuje zavolat sestřičku i z koupelny nebo zahrady. Máme nové povlečení a peřiny, hygienické dvojboxy na prádlo, opravili jsme židle na pokojích a pořídili nové pohovky. Dárci přispěli jste i na mzdy sestřiček a koordinátorku dobrovolníků Alenku.

V roce 2022 jsme se s příznivci konečně mohli bez omezení potkávat. V červnu proběhla na nádvoří hospice Benefice pro hospic, na které vystoupil Daniel Matejča, Kuba Horák a Severáček. Na podzim jsme obnovili setkávání Klubu přátel hospice. V prosinci nám studenti ze St. Andrew Univerzity zazpívali pravé americké gospely. Proběhly celkem tři Knihy života – vzpomínkové obřady pro pozůstalé a výlet Klubu pozůstalých do Kryštofova Údolí. V hospici pracuje více než 70 dobrovolníků, kteří se také potkávají, např. při opékání buřtů na hospicové zahradě.

Individuální dárci věnovali hospici v minulém roce 1 550 034 Kč a firemní dárci 3 011 700 Kč.

Vaší podpory si opravdu vážíme. Díky Vám můžeme poskytovat kvalitní paliativní péči všem lidem na konci života podle jejich potřeb. Děkujeme.

Podpořím hospic.

Poděkování Libereckému kraji

Liberecký kraj každoročně podporuje lůžkový hospic

Liberecký kraj nás v roce 2022 podpořil ze svého rozpočtu částkou 2 200 000 Kč.

Tyto finanční prostředky byly použity na podporu lůžkového hospice.

Děkujeme!

Máte na něco chuť? Tak si to dáme :)

Podzimní vzpomínka s vůní bramboráků

Jednou si po společném promítání v čajovně povídaly tři klientky u kafíčka. A jak to mezi ženami často bývá, řeč se brzy stočila i na vaření.

„Na co byste měli chuť?“, zeptala se jich v tu chvíli pečovatelka Jaruška. „Na bramboráky!“, zazněla jednoznačná odpověď. A hned si milé dámy začaly vyměňovat rady, co a jak udělat, aby se bramboráčky opravdu vydařily…

Jaruška si tento zážitek nenechala pro sebe, a protože jsme měli v plánu ve středu 19.10. dopoledne péct s klienty koláč, stačilo jen poupravit plán a vyměnit pár ingrediencí.

K našim „kuchařkám“ se přidal navíc jeden muž a všichni čtyři pilně loupali brambory, strouhali a jedna si troufla i na smažení. Hospicová čajovna zakrátko začala plnit nezaměnitelnou vůní bramboráků. Ještě teplé jsme je ochutnali se švestkovými povidly, jak doporučila jedna z přítomných dam a nechybělo ani pivečko. Ostatní pacienti, kteří na pečení nemohli přijít, dostali svůj díl k odpolední svačině. Dobrou chuť!

Poděkování Libereckému kraji

V roce 2022 nás Liberecký kraj podpořil z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí částkou

  • 1 440 593 Kč na odborné sociální poradenství
  • 3 444 000 Kč na odlehčovací službu pobytovou
  • 4 818 574 Kč na odlehčovací službu terénní.

Děkujeme.

Poděkování městu Hejnice

Město Hejnice podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V letošním roce poskytlo částku 13 350 Kč.

Prostředky byly použity na úhradu lékařského počítačového programu Medicalc software a Karty pacienta Cardoid Systems pro terénní a lůžkový hospic.

Děkujeme!

Poděkování obci Habartice

Obec Habartice podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V letošním roce poskytla částku 2 165 Kč.

Prostředky byly využity na částečnou úhradu mzdy lékaře v lůžkovém hospici.

Děkujeme!