• Kdo jsme a co děláme
 • Historie
 • Dokumenty společnosti
 • Naším posláním je doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných klientů a jejich rodin prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory.

   

  Krajským úřadem Libereckého kraje jsme byli zaregistrováni v květnu 2009 jako Poskytovatel  obecně prospěšných zdravotních a sociálních služeb  za účelem zajištění hospicové péče v Libereckém kraji.

  Jsme službou nezávislou na politických a jiných institucích. V rámci naší republiky jsme sdruženi jako řádní členové v Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče České republiky.

  V současné době poskytujeme své služby v domácím prostředí svých klientů v České republice v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí. Při nemocnicích v Turnově a České Lípě provozujeme Rodinné pokoje. Od ledna 2016 nabízíme občanům Libereckého kraje další model péče – lůžkové zařízení Hospic sv. Zdislavy.

  Svou prací se snažíme o to, aby pacienti netrpěli nesnesitelnou bolestí, za všech okolností byla respektována jejich lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstali osamoceni.

  Vedení společnosti

  Ing. Taťána Janoušková

  ředitelka

   

  Správní rada

  Ing. Milan Matura

  předseda správní rady

  MUDr. Jiří Bartoš, MBA

  člen správní rady

  Ing. Pavel Riss

  člen správní rady

   

  Dozorčí rada

  Pavel Petráček

  člen dozorčí rady

  Renata Drašarová

  člen dozorčí rady

  MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.

  člen dozorčí rady
 •  

   

  Hospic sobě

  Novoročním dárkem roku 2016 bylo pro všechny obyvatele libereckého kraje otevření lůžkového Hospice sv. Zdislavy. Zařízení, které doprovází nevyléčitelně nemocné a umírající lidi, aby mohli bez bolesti, v klidu a ve smíření uzavřít svůj život. Přináší potřebný prostor a čas na důstojné prožití posledních chvil života, rozloučení se s blízkými. Pokoje s jedním lůžkem a přistýlkou, klid a soukromí, pochopení a vstřícnost personálu hospice nabízejí možnost vyrovnání vztahů, zamyšlení a odpuštění. A to jsou důležité momenty života nejen pro umírajícího, ale i pro toho, jehož život pokračuje dál.

  Vzniku tohoto „Ostrova mimo čas a prostor“ předcházelo usilovné několikaleté snažení  motivovaných lidí, pro které právě tyto hodnoty nebyly jen prázdnými slovy, ale kteří je zažili na vlastní život. V roce 2009 vznikla Hospicová péče sv. Zdislavy, v čele s Ing. Táňou Janouškovou, současnou ředitelkou hospice.

  Podnikali jsme potřebné legislativní kroky, vzdělávali se, účastnili se odborných stážíc v českých hospicích (pod svá křídla nás srdečně vzali v Čerčanech, Litoměřicích, Prachaticích, Cestě domů). Sestavili jsme odborný tým a začali jsme chodit za umírajícími do jejich domovů s nabídkou domácí hospicové péče, odlehčovacích služeb a odborného  sociálního poradenství . Vybavili jsme půjčovnu prvními základními zdravotnickými pomůckami pro náš typ péče.

  Bohužel, ne všichni, kteří chtějí, se mohou o své umírající postarat doma, a proto jsme po vzoru hospicového hnutí z Nového města na Moravě postupně otevřeli Rodinné pokoje s hospicovými lůžky v nemocnicích v Liberci, České Lípě a Turnově.

  Ale ani tato možnost nedokázala pokrýt potřebu hospicové péče v kraji.  Logickým a navazujícím projektem se stalo vybudování lůžkového hospice.

  V roce 2010 byla po řadě jednání a společných návštěvách několika  lůžkových hospiců uzavřena smlouva o spolupráci mezi naší společností a Libereckým krajem. Tato smlouva stanovila postup pro zajištění projektu, budoucí stavby a provozování lůžkového hospice.

  Spojeným úsilím zástupců Statutárního města Liberec a Libereckého kraje byl nalezen vhodný objekt pro hospic – opuštěná budova bývalého Dětského domova. Město Liberec darovalo tuto budovu i s pozemky Libereckému kraji.  Vypracovali jsme projektovou dokumentaci pro rekonstrukci a přístavbu.

  Jaké kroky jsme během těchto let až do zahájení rekonstrukce podnikli, si můžete prohlédnout zde:

  HPSZ-prezentace-činnosti-za-období-2010-2013-s-výhledem-do-2015

  Od počátku pro nás bylo a dále zůstává velmi důležité uhájit si svobodu politickou, církevní a jakoukoli jinou a zůstat otevření všem, kteří nás potřebují, tedy být obecně prospěšnými. Děkujeme za to, že se ve většině případů setkáváme s pochopením a přijetím této skutečnosti.

  Usilovali jsme o projekt lůžkového hospice, který by byl financován vícezdrojově.  A to jak z prostředků Libereckého kraje, které je i pro nás jednou z prioritních, tak i s využitím státních dotačních titulů vyčleněných pro tuto oblast zdravotní a sociální péče a v neposlední řadě za přispění soukromé sféry a příspěvků z řad občanů.

  Po mnoha letech úsilí je lůžkový hospic hotový. Zhmotnily se zde spojené síly všech – od vizionářů a přenašečů hospicových myšlenek, hledačů pozemků a opuštěných budov, projektantů, přes řemeslníky až po úklidovou četu, a to vše zabaleno ochranným kabátem zástupců státní správy, úředníků a administrativních pracovníků.

  Nelze neobdivovat nasazení a často i odvahu všech, kteří pomáhali – vymýšleli, budovali, dávali povolení, hlídali odbornost a dodržení všech možných pravidel, starali se o zdárný průběh, a přitom všem dokázali v sobě udržet onu pravou pohnutku, proč to dělají. Odměnou jim byla vnitřní síla a pohon, aby v náročných situacích nepropadali beznaději, když se něco nezadařilo.

  Na tomto místě je potřeba říci, že bez podpory státních institucí – Libereckého kraje, Města Liberce, Jablonce nad Nisou a ostatních obcí a ostatních dárců – bychom se neobešli.

  Kdybychom chtěli jmenovat všechny, byly by plné noviny. Kdo nás sledoval, ví. Kdo pomáhal, ví také. Opírali jsme se o sebe navzájem.

  Děkujeme proto všem, všem bez rozdílu. Snad se nám „přese všechno“ podařilo a ještě dále dařit bude naplňovat ono známé: „HOSPIC SOBĚ“. Myslet na druhé, i když sám ještě nejsem na řadě, je v tomto případě opravdu nejcennější investicí sám do sebe…

  Hospicová péče je záležitostí veskrze obecně prospěšnou. Každého z nás se umírání týká a také každý z nás může pro to, aby bylo lépe, něco udělat. Spojením všech těchto sil se naše vize po malých krůčcích proměnila v realizaci skutečných kroků směřujících ke společnému cíli – zajištění hospicové péče v našem regionu.

  Hospic není jen místem profesionální zdravotní a sociální péče.

  Každý dobrý den v životě umírajícího člověka považujeme za sváteční a má pro něj i pro nás nesmírnou cenu. V tomto duchu doprovázíme naše klienty i jejich rodiny. Během téměř dvou let, kdy je Hospic sv. Zdislavy „ve službě“, zažili jsme my i příchozí mnoho lidských odchodů, ale i setkání, proplakali mnoho slz smutku i radosti, dostali jsme mnoho darů a ztratili mnoho iluzí… přesto jsme vděčni za příležitost být u toho.

  Tým Hospice sv. Zdislavy

 •  

     Výrok auditora