Poloha:

 

Sídlo:
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.
Pod Perštýnem 321/1
Liberec IV-Perštýn
460 01

email: info@hospiczdislavy.cz
web: www.hospiczdislavy.cz
ID: 3ijub4v

IČ: 28700210
bank.  spojení:   996005329/0800

 

ředitelka organizace
Ing. Taťána Janoušková
tel.: 604 697 317
e-mail: tana.janouskova@hospiczdislavy.cz

 

projektový manažer
oddělení projektů, grantů a dotací
Renata Drašarová
tel.: 731 626 198
e-mail: renata.drasarova@hospiczdislavy.cz

 

vedoucí fundraisingu, veřejná sbírka
Mgr. Jana Matyášová
tel.: 730 182 714, 481 550 326
e-mail: jana.matyasova@hospiczdislavy.cz