Anna Hogenová – Umění odcházet – MCU Koloseum

Anna Hogenová – Umění odcházet
Přednáška a beseda na téma konečnosti života
Úterý 29. listopadu od 18:00 hodin v MCU Koloseum v Pavlovicích

Jak nás dokáže změnit odchod našich blízkých? Proč je koncept smrti důležitý? Jak hledat smysl života? Můžeme dosáhnout dlouhodobé životní spokojenosti? Odpovědi můžete hledat s filozofkou Annou Hogenovou, i s pracovníky a klienty Hospice sv. Zdislavy.

Program:
18:00 – 18:45 hodin přednáška Anny Hogenové
18:45 – 19:15 beseda s lékařkou a zdravotní sestrou domácího hospice, s vedoucí odlehčovací péče a klientkou hospice, která má zkušenost s umíráním blízké osoby.

Přijďte si poslechnout povídání o životě a smrti, tématu, které s námi je po celou dobu naší existence.
Vstupné dobrovolné, výtěžek je určený celý ve prospěch hospice na zajištění domácí a lůžkové hospicové péče.
bit.ly/kudy-tam-mapa

Přednáška s besedou zahajuje měsíční dobročinnou kampaň Hospice sv. Zdislavy “Pošli dobro do hospice”. Kampaň zahájíme na Giving Tuesday – Mezinárodní den darování 29. listopadu a potrvá do 31. prosince 2022. V rámci kampaně bude možné přispívat až do konce prosince on-line sbírce Pošli dobro do hospice na www.darujme.cz.

GIVING TUESDAY*POŠLI DOBRO DO HOSPICE

GIVING TUESDAY je světový den štědrosti a radosti z darování. Letos připadá na úterý 29.listopadu. Tento den je inspirací a výzvou pro všechny, kteří chtějí konat dobro.
Lidé na celém světě podporují “dobrodání” a pomáhají tam, kde je potřeba. Dárcovství přináší radost. Podporuje v nás to, co je dobré a laskavé.

Oslavte s námi Giving Tuesday, Světový den štědrosti, a dopřejte si radost z darování. POŠLETE DOBRO DO HOSPICE.

Darujte půlden, týden nebo spojte síly s přáteli a darujte celý měsíc. Nikdo nechce být poslední dny života sám a vy umožníte lidem být v kruhu svých nejbližších. Chybí nám 850 Kč na každý jeden den jednoho klienta. Zbývajících 2550 Kč uhradíme z plateb pojišťoven, příspěvků na péči a dotací.
Kolik dní láskyplné péče společně darujeme?

DĚKUJEME VÁM.

 

Projekt nízkoemisní vozidla pro odlehčovací službu Hospice sv. Zdislavy, o.p.s.

Nízkoemisní vozidla pro odlehčovací službu Hospice sv. Zdislavy, o.p.s.

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016641

Předmětem projektu je pořízení nízkoemisních vozidel a notebooků pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. za účelem poskytování odlehčovací služby. Tato sociální služba je poskytována osobám z cílových skupin: senioři a osoby se zdravotním postižením.

Cílem projektu je zajištění poskytování terénních sociálních služeb.

Výsledky projektu povedou k naplnění investiční priority IP 13 prioritní osy 6: “Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství” a specifického cíle 6.1 REACT-EU, jehož cílem je mimo jiné pomoc sociální infrastruktuře, která byla rovněž značně zasažena pandemií a ukázala se její malá materiálně-technická připravenost.

Projekt “Nízkoemisní vozidla pro odlehčovací službu Hospice sv. Zdislavy, o.p.s.” je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

NOVÝ NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Návštěvní řád:

Prosíme návštěvy našich klientů o dodržování níže uvedených pravidel.
Děkujeme všem za pochopení.

  • Návštěvy musí mít respirátor FFP2 a při vstupu i odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
  • Každý návštěvník se musí zapsat do knihy návštěv.
  • Respirátor FFP2 zakrývá ústa i nos navštěvujícího po celou dobu návštěvy a ve všech prostorách hospice. V případě, že bude toto nařízení porušeno, návštěva bude ukončena.
  • Návštěva se může zdržovat pouze v určeném prostoru a nepohybuje se volně po hospici.