Návštěvní řád:

Prosíme návštěvy našich klientů o dodržování níže uvedených pravidel.
Děkujeme všem za pochopení.

  • Návštěvy musí mít respirátor FFP2 a při vstupu i odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
  • Každý návštěvník se musí zapsat do knihy návštěv.
  • Respirátor FFP2 zakrývá ústa i nos navštěvujícího po celou dobu návštěvy a ve všech prostorách hospice. V případě, že bude toto nařízení porušeno, návštěva bude ukončena.
  • Návštěva se může zdržovat pouze v určeném prostoru a nepohybuje se volně po hospici.