Návštěvní řád:

Prosíme návštěvy našich klientů o dodržování níže uvedených pravidel.
Děkujeme všem za pochopení.

Návštěva je možná pouze, pokud:
●    osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření
●    osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test
●    osoba byla naočkována proti onemocnění covid-19 (dle typu aktuálního očkovacího schématu a dle doby uplynulé od očkování příslušnou dávkou) a doloží to národním certifikátem
●    osoba prodělala covid-19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní
●    osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebe testování nebo povolený MZ ČR k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; (HOSPIC TESTY NEZAJIŠŤUJE)
●    osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test, který je určen pro sebe testování nebo povolený MZ ČR k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením
●    osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test, který je určen pro sebe testování nebo povolený MZ ČR k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Nadále prosíme o dodržování stávajících opatření:

  • Navštěvující osobě musí být při vstupu pověřeným personálem změřena a zaznamenána teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 ˚C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
  • Návštěvy musí mít respirátor FFP2 a při vstupu i odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
  • Každý návštěvník se musí zapsat do knihy návštěv.
  • Respirátor FFP2 zakrývá ústa i nos navštěvujícího po celou dobu návštěvy a ve všech prostorách hospice. V případě, že bude toto nařízení porušeno, návštěva bude ukončena.
  • Návštěva neobjímá a nelíbá klienta.
  • Návštěva se může zdržovat pouze v určeném prostoru a nepohybuje se volně po hospici. Pohybuje se v bezpečné vzdálenosti min. 2 metrů od ostatních osob.
  • Během návštěvy na pokoji je důležité dle možností zajistit větrání dané místnosti.
  • Důležité je dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. členů návštěvy.