Vaše dopisy a vzkazy jsou pro nás velikým povzbuzením a my Vám za ně z celého srdce děkujeme! Namátkou vybíráme dva – první, z roku 2011 a druhý z roku 2013 z naší pokladnice. Pod nimi v odkazu jsou uschovány všechny, které jste nám zaslali.

Tým Hospice sv. Zdislavy

 

Milí hospicoví pracovníci, začnu svůj dopis jedním důležitým slovem:
DĚKUJI .
Děkuji z celého srdce za odbornou, ale také láskyplnou péči o mého těžce nemocného tatínka Jiřího Mundila.
Díky vám a vaší podpoře, jak odborné, tak psychické, mohl tatínek trávit poslední půlrok života doma .
Důstojné umírání je stejně důležité jako ostatní životní etapy.
S vaší pomocí celá rodina mohla sejmout ze srdce tíživý pocit, že náš nejbližší umírá v cizím, neosobním prostředí, že je osamocen v takové těžké chvíli.
Starost o nehybného člověka je práce téměř nad lidské síly a vy jste ji z nás sňali, takže jsme měli dostatek času a energie na rozmluvy s tatínkem nebo na prosté sezení u postele a držení za ruku.
Vedle pečovatelské a zdravotní péče je tu další rozměr.
Vaše hovory s tatínkem, zájem o jeho osobu a jeho svět.
Nemohu nevzpomenout pana Mirka Kloze (tatínek mu říkal kapitán Kloss) a pečovatelku Conie Melicharovou. Jim patří můj osobní veliký dík.
Vždy, když si vybavím jak pan Kloz tatínka zdravil:,, Vstávejte pane Mundil, jdeme spát!“, tak mám slzy v očích, protože to už nikdy neuslyším.
Nikdy už neuslyším halasné volání Conie: ,,Pane Mudil, jak jste se vyspali?“
Nikdy už to neuslyším, protože můj tatínek 4.3.2011 zemřel.
Zemřel díky vám doma, důstojně, bez bolestí, proleženin a u svých nejbližších.
Při výčtu všech pocitů docházejí slova a tak na závěr:
Jsou a budou další potřební, o které budete pečovat a starat se o jejich důstojné umírání.
Je tedy nanejvýš důležité, aby jste tu nadále pracovali..
Je důležité abyste nadále zůstavali a pomáhali rodinám umírajících i umírajícím.
Ráda bych vám na závěr ještě jednou poděkovala za celou rodinu.

Horáčková Jana
dcera pana Jiřího Mundila

Vážení,
ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování za vaši obrovskou pomoc, které se mě a celé naší rodině dostalo v tak těžké chvíli, kdy nám odcházela naše maminka. Jmenovitě děkuji paní Janě Vohlídalové, která se mnou byla v kontaktu, měla pro mě radu i milá uklidňující slova. Dále pak sestřičce Petře Dvořáčkové, která mě byla obrovskou lidskou oporou, když bylo potřeba zajistit i všechny praktické záležitosti po úmrtí maminky. A v neposlední řadě moc děkuji „andílkovi“ paní Soně Hřebenové, která mi cestu a možnost využít vaší pomoci ukázala. Potkali jsme se jen velice krátce, maminka zemřela ještě ten den, kdy jsme se viděly poprvé. Ale i tento krátký čas změnil můj život, pohled na něj a hlavně můj pohled na smrt. Z celého srdce ještě jednou děkuji za sebe i celou naší rodinu.

Maminka byla velice těžce onkologicky nemocná a se svou nemocí bojovala statečně čtyři léta. Moc si přála zemřít doma ve svém prostředí. Já jsem se bála, že tuto situaci nezvládnu a moc jsem si s tím nevěděla rady. Když se její čas začal naplňovat, najednou jsem věděla, že jí toto přání chci splnit a v tu chvíli pro mě nebylo nic důležitějšího. S vaší pomocí a oporou jsme vše zvládli a jsem tomu ze srdce ráda. Maminka mi nejen dala život, ale ještě jeden obrovský dar – a to možnost být s ní a prožít i tuto chvíli jejího odchodu. Dnes se smrti nebojím a vím, že je to přirozená součást života.

Přemýšlela jsem, jak bych i já mohla pomáhat. Nic mě nenapadalo, nemám zdravotnické vzdělání, pracuji v úplně jiném oboru . A najednou mi přišla myšlenka, že mohu prostě pomáhat tím, že budu lidem sdělovat to, co jsem prožila, co cítím ……………. A možná to někomu pomůže zbavit se obav a strachu ze smrti. A ono to funguje. Aniž bych byla sama iniciátorem, potkávám se stále častěji s lidmi, kteří jsou teď právě v situaci, že jim odchází někdo blízký. Kromě svého vlastního prožitku jim vždy doporučuji využít vašich služeb. Většina totiž vůbec neví, že tato možnost tu existuje. Díky za ní a přeji vám vše nej do další práce. Ta má totiž opravdu v životě smysl.
S úctou Jiřina

 

Vaše dopisy do roku 2017 naleznete zde.

V Liberci 27. srpna 2020

Vážení a milí zaměstnanci Hospice sv. Zdislavy.
Velice si ceníme vaší náročné práce a těžko hledáme správná slova díků.
Jedna nešťastná vteřina změnila život celé naší rodině. A vy jste nám, bezmála pět měsíců, pomáhali  tím, že jsme věděli naprosto jistě, že je o naši dceru Barunku perfektně a hlavně lidsky  citlivě postaráno. Do poslední chvíle jste nás vedli
a připravovali na věci příští.
A když naše milovaná Barunka zemřela, projevili jste nám tolik soustrasti a spoluúčasti,  jako bychom byli rodina.
Jsme přesvědčeni o tom, že Barunka cítila, že je v dobrých rukou. Bylo to na ní vidět, a když odešla, odešla důstojně a v klidu.
A to bylo v naší beznadějné situaci naše největší přání. Děkujeme vám všem za to a přejeme vám hodně sil ve vaší nesmírně potřebné práci.

S úctou Jitka a Miroslav Štorkovi

30.7.2020

Milá Majko (velitelko odlehčovací služby), přátelé, kamarádi, lidi,

včera opustila bránu vašeho zařízení moje mamka Alena Hellmichová, myslím, že se těšila hrozně domů, ale zároveň jsem si všiml, při loučení s pečovateli, doktorem a vrchní sestrou, jejího  poměrně značného dojetí.
A skutečně se jí nedivím, přístup celého personálu na oddělení odlehčovací péče byl naprosto fantastický, lidský, vřelý,
nic nebylo problémem, a tak je to asi u vás běžné a normální. Její zdravotní stav se během necelých dvou měsíců, díky poskytnuté péči a zázemí, natolik zlepšil, že se mohla vrátit tam, kde celý život žije – domů.
Vyřiďte, prosím, ještě jednou velké díky do sesterny na druhé patro, na recepci, do kavárny a taky nejochotnějšímu sociálnímu pracovníkovi v Sudetech Bc. Jiřičkovi Venclů. Tento chrabrý a charismatický mládenec pobyt doporučil, zařídil
a vše tím značně usnadnil. Je to pravý gentleman nekompromisně bořící mýty o slizkých
a uslintaných sociálních úřednících.

Mějte se všichni fajn a třeba někdy….(ale až za dlouho 🙂 )
Honza Bj. Hellmich – druhorozený syn

V Jablonci nad Nisou 25. 7. 2020

Dobrý den,

děkuji Vám za vyjádření soustrasti k úmrtí mého drahého manžela Petra Haubolda.
Děkuji za péči, kterou jste mu poskytli i za podporu, kterou nyní nabízíte i mně.
Je těžké žít bez něho, utěšuje mě to, že ocenil, jak krásný život jsme vedli, a že na konci
života byl doma.
Snad čas trochu zahojí tu ránu, ale teď je to velice těžké.

Mgr. Jana Hauboldová

20.5.2020

Vážení pracovníci Hospice sv. Zdislavy,
Chtěla bych vám jménem celé rodiny poděkovat za lidský přístup při péči o moji milovanou maminku p. Zdenku Čutkovou. Díky získaným informacím jsem nabyla víru
a klid na poslední nejtěžší cestě. Společně s mojí maminkou jsme cestu prošly v klidu domova. Věřím, že další její cesta je požehnaná.
Ještě jednou děkuji jmenovitě Bc. Janě Drbohlavové, MUDr. Sochorovi, Bc. Riegrovi,
p. Ludmile Kulované.
Za celou rodinu – dcera Štěpánka Grohová

20.5.2020

Dobrý den.

Nevím, jak poděkovat za něco, na co slova nestačí…
Když tatínek (Karel Hluchý) umíral, věděla jsem, že nechci, aby umřel sám. Chtěla jsem, aby mohl být s námi. Měla jsem ale strašný strach, že péči o něj nezvládneme.
Děkuji za psychickou podporu a cenné praktické rady. Děkuji za vstřícnost a ochotu.
Za  empatii i za čas naslouchání.
Za pomoc bez omezení časem pracovních hodin – Marii Rissové.
Děkuji za to praktické Rudovi Riegrovi, který nás vybavil pomůckami.
Ale hlavně za to lidské!!!
Děkuji za jemnost a něhu, s níž nám docházející pečovatelka  Martina Podhájecká pomohla o tatínka pečovat.
Děkuji za to všechno, co nejde vyjádřit, co člověk “jenom” cítí…
Ráda bych formulovala lépe, jak si vážím toho, co jste pro nás udělali, ale bolest je ještě příliš silná.

Děkuji 1000x.

Plačková Hedvika

13.5.2020

Dobrý den,
chceme dodatečně poděkovat za vzornou péči a psychickou podporu od všech pracovníků, kteří k nám do domácnosti docházeli na sklonku života mého tatínka Zdeňka Peška. Maminka na ně opravdu ráda vzpomíná a také se těší na jejich návštěvu i teď mimo pracovní režim. Na Hynka, Verunku, Jiřinku a Věrušku myslí tak trochu jako na kamarády, kteří ji pomáhali v nejtěžších chvílích. Častokrát to bylo i v jejich osobním volnu. Samozřejmě byla ještě spousta dalších nejmenovaných pracovnic včetně Ing. Rissové, které svým profesionálním a lidským přístupem vždy vše perfektně vyřešily a zvládly. Maminka vaši organizaci všude chválí a přála by i jiným takovou bezvadnou službu.
I já osobně se navíc přidávám s velkým poděkováním nejenom za péči o tatínka, ale také za syna. Byli jsme moc vděční, že syn Matouš mohl dožít svůj život doma v prostředí rodiny a to také díky poskytovaným službám Hospice.

Ještě jednou srdečný dík a hodně sil do další práce přeje Ivana Tišerová za rodinu Peškovu a Tišerovu

25.4.2020

Dobrý den,

chtěli bychom vám, jménem celé rodiny moc poděkovat za velice starostlivý, obětavý, milý a profesionální přístup při péči o našeho dědečka, tatínka a manžela
Zbyňka Roznera. Jen díky vám jsme  období jeho těžké nemoci zvládli v prostředí domova a umožnili mu důstojný odchod v kruhu nejbližších.

Díky moc za vaší práci,

rodina Maštrlova a Roznerova

15.4.2020

Dobrý den,

ještě jednou vám velice děkujeme za láskyplnou a přívětivou péči, kterou jste věnovali naší mamince Ladislavě Ryšavé v posledních měsících jejího života.
Jsme nesmírně šťastni, že tomu tak mohlo být. Bylo to pro ni důstojné, ne každý starý člověk má to štěstí, že poslední část života se s ním jedná slušně…
Opravdu děkujeme velice moc a jsme vám vděčni za váš lidský přístup. Držíme vám palce a přejeme hodně sil do vaší náročné a vyčerpávající práce.

S pokorou a úctou Viktor Ryšavý s rodinou

12.12.2019

Dobrý den,

chtěl bych jménem celé naší rodiny velice poděkovat celému vašemu týmu za služby poskytnuté v rámci podpory domácí hospicové péče v případě mojí maminky,
kterou měl v největším rozsahu na bedrech můj tatínek. Přístup všech lidí, se kterými jsme u vás přišli do styku, je prostě 1A.
Jmenovitě bych potom chtěl poděkovat lidem, kteří se péče účastnili opakovaně a sice:
panu Alan Maria Uhurovi
paní Katarině Blahoutové
paní Marii Hájkové
paní Martině Podhajecké.
Jejich služby byly prvotřídní a jejich jednání bylo maximálně empatické. Je vidět, že svoji práci berou hlavně jako poslání a nikoli jako pouhé zaměstnání.
Popravdě musím říci, že jsem k hospicové péči před kontaktem s vámi přistupoval celkem s despektem a cítil to jako něco, s čím bych se nejraději nepotkal.
Vy jste nás přesvědčili, že to jde dělat i na špičkové úrovni a se skutečným zájmem o klienty.
Nyní vidím, že zde existuje prvotřídně kvalitní alternativa pro mé blízké nebo i pro mně v případě, že se dostaneme do stadia, ve kterém takovou pomoc budeme potřebovat.
Zvolili jsme domácí hospicovou péči, protože to stav maminky (a úsilí tatínka) umožňoval. Tato alternativa má výhodu přímého styku s okruhem blízkých.
Po prohlídce vašeho zařízení si ale naprosto snadno dokáži představit i využití péče lůžkového oddělení.
Velmi mě překvapilo, že – i s ohledem na z mého pohledu nepříliš uspokojivý stav našeho zdravotnictví – zde existuje takto kvalitní možnost paliativní péče.

S pozdravem a s úctou

Anonymní klient

 

28.11.2019

Dobrý den,

chtěli jsme vám poděkovat za morální podporu v době, kdy jsme pečovali doma o maminku – tchýni v jejich posledních dnech života.
Moc nám pomohly “užitečné informace” na vašich webových stránkách, lépe jsme se začali orientovat nové situaci a tím snad i usnadnili naší milé odchod.
Vše popisujete s citem a pravdivostí. Díky informacím jsme pociťovali klid a věřili, že vše má svůj řád, který my nemůžeme ovlivnit, jen se můžeme zúčastnit.
Prošli jsme si s rodinou velkou zkušeností, která nás ohromně obohatila a rodinné vazby posílila.
Jsme vděčni za to, že jsme od života dostali šanci naší babičce Líbě dosloužit. Vy jste nám byli i když nepřímo, velikou oporou. Za to vám patří velký dík.
Děkujeme za to co děláte.

Přejeme vám krásný adventní čas, klidné Vánoce a do nového roku 2020 hlavně zdraví, štěstí a dobré lidi okolo sebe.

Metelkovi z Rokytnice nad Jizerou

 

Tanvald 16.8.2019

Paní Rissová, slečno Drbohlavová a ostatní,

chci vám všem poděkovat za pomoc s péčí o moji maminku Alenu Kroutilovou, že mohla podle svého přání zůstat doma, ve svém bytě, ve své posteli a se mnou.

Poznala vás jen velice krátce, ale i tak byla spokojená, že se o ni stará někdo jiný, než já, a chce jí pomoci.

Pro mne bylo nejdůležitější, že jsem se mohla kdykoliv na vás obrátit o radu, protože nejhorší je bezmoc.

Děkuji vám za projevenou účast a jsem ráda, že jsme vás všechny poznala.

Přeji vám vše dobré.

Děkuji.

Alena Nosková

 

26.6.2019

Touto cestou chceme poděkovat za pečlivou a obětavou péči o naší maminku Annu Slámovou v jejích posledních dnech života a při důstojném odchodu ze života.

Děkujeme!

Manželé Lachovi

P.S.

Váš hospic budeme rádi a vřele doporučovat.

 

25.6.2019

Vážená paní ředitelko,

 

rádi bychom touto cestou chtěli vyjádřit vřelé poděkování za obětavou péči, kterou všichni zaměstnanci 1. patra lůžkového oddělení věnovali naší milované manželce a mamince Vlastě Redechové v posledních dnech jejího života. Rovněž patří velký dík pan Venclovi, který nám v pro nás tak těžké situaci pomohl s tím, že maminka byla v hospici velmi rychle přijata a byla jí tak poskytnuta péče, kterou jsme jí chtěli zajistit sami, ale bylo to díky jejímu stavu nad naše síly a možnosti, což nás velmi trápilo.

O maminku ale bylo u vás velmi dobře postaráno, prožila poslední dny svého života v klidu a pokoji a ve vašem hospici, který umožnil i nám žít s pocitem, že je o ni velmi dobře postaráno, že je u vás v dobrých rukách, jako by byla doma.

Děkujeme z celého srdce všem ještě jednou za neskutečně milé a vstřícné jednání a chování vůči nám, za lásku a úctu k pro nás tak milovanému člověku, kterému jste umožnili důstojné umírání, nikdy na to nezapomeneme a nesmírně si toho vážíme!

 

Jaroslav Redecha, manžel, s dcerou Ivanu

 

27.5.2019

Dobrý den paní Drbohlavová,
dovolte, abych Vám touto cestou poděkoval za podporu, kterou nám Hospic svaté Zdislavy poskytl v těch nejtěžších okamžicích, kdy se náš tatínek dostal do poslední fáze onkologického onemocnění. V době, kdy nám klasická nemocniční podpora dala mezi řádky najevo, že pro otce již nemohou více udělat, neb z této cesty již bohužel není návratu.
Ano, právě v těchto chvílích, si celá naše rodina začala připadat bezmocná i zoufalá, tedy až do doby, kdy jsem dostal telefonní číslo na Vás, právě
z Hospicu svaté Zdislavy.
Od té chvíle jsme díky Vaší podpoře pocítili nejen pocit profesionálního zázemí, ale především poradenství v těch chvílích, které naše rodina zažila poprvé a upřímně řečeno, doufám že i naposledy.
Nerad bych však domýšlel, jak by tatínkovi i celé naší rodině bylo, když by tu pro nás nebyl právě Hospic sv. Zdislavy.
Práce kterou děláte, je podle mého skromného názoru záslužná, obtížná a náročná, avšak lidem poskytujete v těch nejtěžších okamžicích jejich života jakousi pozitivní jiskrou naděje, že tato část jejich života nemusí být jen nedůstojným epilogem jejich života.
Skláním se před Vaší prací a ještě jednou Vám děkuji za celou naší rodinu, že jste nejen tatínkovi, ale i nám, pomohli překonat onu poslední část jeho onemocnění, kdy jsme ho i díky Vaší pomoci, mohli mít doma až do jeho odchodu na věčnost.
Mnohokráte děkujeme!

S přátelským pozdravem,
Radek Michna

 

23.5.2019

Vážení zaměstnanci 1.patra hospicu sv. Zdislavy,
je mi velkou ctí,že jsem Vás všechny poznala a že jste se starali o mého syna Lukyho s velkou láskou a pochopením a pomohli jemu i nám zvládnout tak těžkou životní situaci.
Můj syn Luky onemocněl ošklivou nemocí ALS,která se nedá léčit a my jsme mu chtěli dát tu nejlepší péči. Ze začátku o něho pečovala jeho žena Jitka a později jsme zařídili domácí péči. Bohužel,ale přišla chvíle kdy už to nešlo a my jsme se rozhodovali co dál. Měli jsme velké výčitky svědomí,
že mladého člověka, i když nemocného, chceme umístit do hospicu. Bylo to těžké i pro Lukyho,který si uvědomoval,že to je napořád. Nakonec se to ukázalo jako to nejlepší řešení a já jsem šťastná,že to tak dobře dopadlo. Díky všem zaměstnancům hospicu měl Luky nepřetržitou péči a pomoc,kterou nutně potřeboval. Byl spokojený a poznal spoustu lidí,které by nikdy v civilním životě nepotkal. My s manželem jsme každý týden
za Lukym jezdili a připadali si jako by jsme jezdili za nejbližší rodinou. Na Hynkovo kafe jsem se těšila vždycky celou cestu. Prostě na tohle se nikdy nedá zapomenout.
Náš život se celý otočil,ale díky Vám všem jsme to zvládli. Náš syn odešel v březnu a my jsme měli tu možnost být s ním až do samého konce,jelikož nám vedení hospicu umožnilo ubytovat se přímo v hospicu. Moc nám to pomohlo a jsme za to nesmírně vděčni.
Velká bolest nad ztrátou Lukyho asi nikdy neodezní,ale díky Vám všem to bylo o hodně snesitelnější.
Děkuji ještě jednou všem sestřičkám a pečovatelům 1.patra a paní doktorce Aleně Poláškové za jejich profesionální přístup, za jejich lásku, zájem
a pomoc při zvládnutí toho nejtěžšího období našeho života. Luky díky tomu poznal vzájemně silná pouta přátelství,lidskost a velké povzbuzení
od všech zaměstnanců a toho si moc vážil.
Paní doktorka Alenka je ANDĚL,který byl pro Lukyho i pro naši rodinu něco nepochopitelného. Nikdy jsem se nesetkala s takovým člověkem,
který dokáže svým lidským přístupem a láskou získat důvěru, i když to dělat vůbec nemusela. Byla s námi až do poslední chvíle než Luky odešel
a my s manželem jsme byli vděční,že jsme ji měli nablízku. Vážíme si jí za všechno co pro nás udělala a nikdy na ní nezapomeneme,stejně jako na všechny zaměstnance ,které jsme poznali.
Naše poděkování patří i p. ředitelce,která splnila Lukymu přání projet se v tanku a zorganizovala krásný výlet pro celou naší rodinu. Luky byl moc šťastný.
V neposlední řadě patří můj velký dík i domácímu hospicu, který má na starost p. Marie Rissová, která nám pomohla s umístěním Lukyho. Paní Veronika,která se starala o Lukyho doma je člověk s velkým srdcem a byla pro Lukyho velkou kamarádkou.

S velkou láskou a poděkováním
maminka Iveta Machovcová a manželka Jitka Skolilová

 

11.03.2019

Vážení,

dovolte nám, abychom Vám všem vyjádřily poděkování za péči a obětavost, se kterou jste se naší mamince, sestře, babičce a tetě p. Martě Drahotové věnovali. Jen díky Vám se s ní mohli všichni těšit déle, než jsme doufali.

Děkujeme za vstřícnost, laskavost a velmi lidský přístup všech nejen k ní, ale i k nám. Moc nám to v té těžké době pomáhalo.

Děkujeme za čas, který jste s ní strávili, ať už nad “Člověče, nezlob se”, na vycházkách, v čajovně. Děkujeme za trpělivé podávání sušenek, za všechna pohlazení a vlídná slova, kterými jste jí dodávali pocit jistoty a bezpečí. Věřte, že doba ,kterou strávila u Vás, byl pro ní tou nejšťastnější  (v poslední době).

Děkujme za to, že jste se s ní přišly rozloučit, zavzpomínat. Kdyby to bylo jen trochu možné, určitě by Vám za to řekla to svoje “miluji Vás”.

Přejeme hodně sil, děkujme, nezapomeneme!

Martina Pucholtová a Ivana Vančišinová s rodinami

 

24.02.2019

Vážená paní Rissová,

dovolte mi abych vám osobně i všem vašim spolupracovníkům poděkovala za velmi dobrou spolupráci a pomoc při péči o moji maminku paní Emílii Horáčkovou. Bez vstřícnosti, ochoty a vždy operativního přístupu při řešení mimořádných situací bych péči o maminku nebyla schopna sama zvládnout. Zvlášť bych chtěla vyzvednout mimořádný profesionální a lidský přístup Blanky Netřebské, která se stala, po dobu kdy k nám docházela, téměř členem rodiny a svojí empatií a ochotou vždy poradit pro mně byla velkou psychickou oporou.

Vážená paní Rissová,

přeji vám i vaším pracovníkům úspěchy ve vaší záslužné a náročné práci.

S pozdravem a poděkováním

Ludmila Auerspergová

 

 

30.01.2019

Dobrý den,

chtěla bych poděkovat z celého srdce všem pracovníkům Hospicu sv. Zdislavy za přístup a péči, kterou věnovali mému manželovi v době jeho těžké nemoci. Využila jsem služeb v domácí péči a když už to nebylo možné, tak v lůžkové péči, kde manžel v klidu dne 16.6.2018 zemřel. Poděkování paní Ančičce Skoupé,paní Janě Drbohlavové, vrchní sestře, dále pak Monice Thelenové za lidský přístup, téměř rodinný, k manželovi a následně k mé osobě. Je těžké vyzvednout jednoho pracovníka, tak jsem napsala jenom pár jmen a lidiček se kterými jsem byla v osobním kontaktu. Ale velké díky všem.

Marta Picková

 

17.01.2019

Dobrý den,

chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za Vaší péči při zvládání těžkých problémů po ztrátě mé ženy. Za péči o mou manželku, která u Vás zemřela koncem října 2017, jsem již děkoval po jejím úmrtí. Někdy v polovině loňského roku jsem se znovu obrátil s prosbou o pomoc, s ohledem na můj psychický stav. Byla mi nejdříve poskytnuta konzultace s Vaší psycholožkou, která mi důležité věc vysvětlila a to mi v následujících dnech velmi pomohlo, Od té doby za mnou dojíždí dle mé potřeby do místa mého bydliště a všechny problémy, které se pochopitelně stále objevují, probíráme v mém domácím prostředí. Je to služba, která má hluboký smysl a já za ní vřele děkuji. Bez této pomoci bychom svoji těžkou situaci zřejmě nezvládl. Profesionalita a zároveň lidskost Vaší psycholožku zdobí. Ještě jednou díky.

Zdeněk Krejčík

 

15.01.2019

Velké poděkování personálu hospice.

Jsem manželka pacienta pana Michaila z Ukrajiny. Z celého srdce Vám děkuji za vztah k mému nemocnému muži, který byl plný vřelého porozumění. Chci poděkovat všem sestrám za jejich moudrost, za laskavost a dobrotu a soucit k nemocnému. Máte zlaté ruce a dobré srdce. Velké poděkování všem za trpělivost a ochotu, se kterou jste vždy pomáhali. Velmi mě překvapilo, jak jsem se u vás cítila a co jsem u vás viděla. Vždy jsme si vás vážili a vždy jste včas poskytli pomoc. A ještě chci poděkovat sociální pracovnici Monice. Velice nám pomohla svými radami a také s vyřizováním všech záležitostí na úřadech.

Velice děkuji za mého milého Michaila. Přeji vám, ať se vám nadále daří si zachovat citlivost a trpělivost ke všem pacientům.

Přeji vám mnoho nadšení ve vaši práci, mnoho osobního zdraví, štěstí vám i vaším rodinám a mnoho božího požehnání.

Paní B.

 

28.11.2018

Vážená paní Rissová,

ráda bych vaším prostřednictvím poděkovala všem pečovatelkám, které nás od dubna letošního roku navštívily a profesionálně se staraly o mého nemocného manžela.Vždy byly ochotné, laskavé a příjemné , což mu  velmi  pomáhalo a vždy se na ně těšil.

Zvláštní poděkování si zaslouží  pp.Ivana Jeřábková a Romana Hamplová, které u nás strávily nejvíce času,
manželovi se příkladně věnovaly, vždy si na něj udělaly čas, povídaly si s ním,  i když třeba mohly mít své starosti,
nikdy to na sobě nedaly znát  a  byly stále milé a vstřícné.

Zároveň bych ráda poděkovala i  Vám, vážená paní Rissová,
protože jsem přesvědčena, že tak dobrý kolektiv je jen Vaší zásluhou.

Přeji vám všem i vaším rodinám krásné vánoce, hodně zdraví a štěstí v příštím roce.

Eva Fialová

13.8.2018

Vážená paní Rissová,

chtěla bych touto cestou poděkovat vám všem z hospice, se kterými jsme se setkali. Obrátili jsme se na vás ve chvíli,
kdy jsme se rozhodli vzít si maminku mého muže domů z nemocnice.

Věděli jsme, že celodenní péče o ležící maminku nebude jednoduchá a trochu jsme se toho obávali. Obrátili jsme se proto na Vás, kde jsme již od
první chvíle našli vstřícné jednání, pochopení a příslib pomoci. Té se nám dostalo hned od prvního dne, kdy k nám přijela pečovatelka terénní odlehčovací služby paní Blanka Netřebská. Blančina každodenní péče (mytí, promazávání, ošetření ran a polohování) mamince pomohlo, že se v rámci možností dala do pořádku.

Maminčin čas u nás doma netrval dlouho, ale byl to čas, který byl velmi důležitý pro nás pro všechny, kteří jsme ho s ní mohli strávit. Ať jsme to byli my s manželem, tak i její vnučky i pravnoučata, která ji potěšovala až do posledního dne jejího života. Mohli jsme se s ní v klidu rozloučit a i v těch posledních chvílích byla paní Blanka s námi, jako součást naší rodiny. Odchod maminky tak byl i díky vám všem (pečovatelky Blanka a Romana
i všechny zdravotní sestry(, opravdu důstojný, radostný a krásný. S klidným svědomím můžeme všem vaše služby a pomoc doporučit.

Znovu všem děkuje

Naďa a Jiří Havelkovi

2.8.2018

Vážení,

rád bych Vám touto cestou vyjádřil poděkování za vaši obrovskou pomoc, které se mně a mé rodině dostalo v tak těžké chvíli, kdy nám odcházel můj tatínek.

Jsem rád, že tatínek mohl svou poslední cestu strávit v klidu a pokoji ve vašem zařízení, jenž umožnilo i zbytku celé rodiny žít s pocitem, že  je můj tatínek v tak dobrých rukách.

Poděkujte prosím z celého srdce všem pracovníkům z Hospicu sv. Zdislavy (neuvádím jmenovitě, abych na někoho nezapomněl) za neskutečný přístup, vřelou lásku a úctu k člověku, kterému jste umožnili důstojné umírání.

Nikdy nezapomenu, co jste pro mně a pro mou rodinu udělali.

DĚKUJI!!!!!!!!!

Jiří Vošoust
syn pana Ing. Jiřího Vošousta

23.7.2018

Je pátek večer. Sedíme s tátou na pivu, zazvoní telefon. Ze sluchátka se ozval citlivý hlas: “Je nám moc líto, Vaše maminka zemřela.”

A je konec. Tak ona čekala, až odejdeme. Celé tři dny jsme ji doprovázeli. Držela jsem ji za ruku, mluvila s ní, hladila, objímala její nemocné tělo. Četla jsem jí z knihy, vzpomínala na hezké chvíle, které jsme spolu zažily. Další noc už jsem nemohla. Nechtěla jsem poslouchat její těžký  dech, bolestné nářky… Už jsem neměla sílu. Potřebovala jsem si odpočinout. Odjela jsem a necelé tři hodiny poté mi zavolali.

Maminka se prala s těžkou nemocí, rakovinovým nádorem prsu. Nejdříve nevěděli, kde primárně nádor bují. Našla se metastázy. Podstoupila několik chemoterapií. Zvracela, kroutila se v bolestech. Operovali, ozařovali ji… Všichni jsme doufali. Naděje přeci umírá poslední. Svůj boj nevyhrála. Myslím si, že po tom všem co prožila, už ani bojovat nechtěla. Věděla moc dobře, jak na tom je. Podepsala revers a hned druhý den ji převezli do hospice.

Po dlouhé době byla spokojená, smála se. Zvláštní, tady nikoho neobtěžovala. Ošetřovatelé ji oslovovali jménem, byli neskutečně milí. Zajímali se o ní. Téma smrti probírali ze všech stran. Na rozdíl od nás se nebáli. Moc dobře věděli, že umírající se o smrti bavit potřebuje. Pomáhali nám a také radili, co ještě před samotným odchodem udělat. Odpusťte si všechny křivdy.

“Jak můžete v tak ponurém prostředí pracovat?” zeptala jsem se. “Mýlíte se. Ještě nikdy jsem neviděl tolik lásky pohromadě,” odpověděl ošetřovatel Hynek.

Než jsme přijeli do hospice, bála jsem se v jakém stavu ji uvidím. Zbytečně, vypadala nádherně. Ležela tak sebevědomě, v rukou kytici omotanou růžencem a usmívala se. Nevěřila bych, že ji ještě takto spatřím. Byla to moje milovaná maminka, taková, jakou jsem ji znala.

Děkujeme Vám za péči, kterou jste naší mamince, ale i nám dali. Byli ste pro nás obrovskou podporou. Odcházela důstojně a pro nás to byl krásný zážitek.

Dcera klientky lůžkového Hospice sv. Zdislavy v Liberci

Liberec 16.7.2018

Vážená paní Drbohlavová!

Děkuji za projev Vaší soustrasti a zároveň se omlouvám, že odepisuji až tak opožděně! Jsem stále ještě trošku roztěkaný, nedokážu se soustředit
na věci, které jsem běžně vykonával bez problémů, nedokáži zůstat déle než dva dny na stejném místě a po vyřízení všech formalit se stále toulám
z Liberce na Karlov a zpět!

Mám ale zvláštní štěstí, že za svůj dlouhý život v Liberci, kde jsem se narodil a výlučně žil, mám stále hodně velmi dobrých známých a kamarádů, kteří mne zůstali i v těchto těžkých chvílích velkou oporou a na které se mohu vždy spolehnout! Doufám, že za jejich pomocí se ze ztrátou své milované družky vyrovnám a svůj slib, který jsme si vzájemně dali a to, že se společně necháme rozptýlit v místech, které jsme měli rádi, za jejich pomocí
a hlavně za pomocí své dcery Jany bude splněna!

Ještě jednou děkuji Vám a všem milým sestřičkám z hospicu, které obětavě přispěchali jak k nám domů, tak i na Karlov! Patří jim můj obdiv a velký DÍK!

Jožka Gabriel

5.7.2018

Dobrý den, paní Thelenová,

děkuji za projev soustrasti a hlavně psychickou pomoc, kterou jsem v době nemoci manžela moc potřebovala. Prosím vyřiďte též velký dík paní
Janě a Veronice.

Ještě jedou za vše moc děkuji.

Koutníková

6. 4. 2018

Vážení,

ráda bych spolu s manželem touto cestou moc poděkovala celému Vašemu hospici, ale hlavně všem pracovníkům 1. patra v čele s MUDr. Poláškovou za vzornou péči o manžela.

Nesmírně si vážíme Vašeho lidského i profesního přístupu k pacientům. Dokážete se s velkou ohleduplností, láskou a úctou postarat o své klienty. Dáváte do toho celé své srdce a je to znát. Díky Vaši pomoci se mohl manžel opět vrátit domů. Jsme ohromně rádi, že jsme poznali tak báječné lidi, které v hospicu pracují.

Přejeme Vám do další Vaší nelehké práce vše nejlepší.

Ještě jednou velký dík Vám všem

Jatšovi

8. 3. 2018

Dobrý den,

chtěli bychom touto cestou poděkovat Hospicu sv. Zdislavy v Liberci a jeho personálu, konkrétně kolektivu 2. patra, že se s velkou ohleduplností, taktem a úctou postarali o naší maminku Hanu Köhlerovou a společně s námi ji důstojně doprovodili na její poslední cestě. Situace pro nás nebyla jednoduchá a my jsme velice rádi, že toto zařízení existuje. Myslíme si, že takovéto prostředí, které dbá na důstojný odchod člověka, by se mělo maximálně podporovat a do této instituce směřovat finanční prostředky.

Nezapomeneme!

Marta a Petr Köhlerovi

4. 3. 2018

Dobrý den vážená paní Rissová,

Chtěla bych tímto dopisem poděkovat vašemu hospici za pomoc, kterou jste nám poskytli při péči o mého tatínka pana Lumíra Lukeše. Když bylo na začátku listopadu 2017 jasné, že tatínek bude po návratu z nemocnice potřebovat denní péči, začala jsem hledat někoho, kdo by mi pomohl. Na radu paní a pana Fialových jsem se obrátila na vás. Našla jsem tak u vás nejen pomoc, ale i velké pochopení a povzbuzení.

Do našeho života tak vstoupila paní Romana Hamplová a další členky vaší terénní odlehčovací  služby. Skvěle se o něho staraly, paní Romana nás naučila, jak o nemocného třiadevadesátiletého člověka pečovat, ale hlavně svým úsměvem, empatií a respektem vracela tatínkovi chuť do života. Těšil se na ni, vítal ji vždy s úsměvem, kvůli ní začal dokonce i cvičit. Pak náhle přišel konec, ale před tím byl spokojený a snad chvílemi i šťastný.

Díky Vaší pomoci mohl strávit tyto poslední měsíce s námi. I pro nás  to bylo moc důležité. Ještě jednou velmi děkuji, moc si vážím toho, co pro lidi, kteří jsou na konci života, děláte.

Lenka Černá – Lukešová

Liberec.

20. 2. 2018

Vážení pracovníci hospice,

teprve nyní s dvouměsíčním odstupem jsme schopná velice moc poděkovat všem sestřičkám, pečovatelkám i všem ostatním pracovníkům za péči o moji milovanou maminku, Miladu Polákovou. Jezdím každý den okolo hospice do práce a stále koukám na okno jejího pokoje, kde byla ubytovaná. moc mi chybí. Jsem moc ráda, že o ni bylo hezky postaráno. A proto ještě jednou obrovské díky všem, kteří o ni pečovali a zpříjemnili ji poslední týdny života. Děkuji a velmi si vážím vaší práce, je to obdivuhodné.

Věra Sedláčková

 

7. 2 . 2018

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za pomoc a péči při opatrování naší maminky paní Boženy Krejzové krátce před její smrtí. Téměř devět roků jsme se o ni starali. Byla velmi nemocná, poslední rok se její zdravotní stav výrazně zhoršil. Za každou cenu jsme chtěli splnit nejen její, ale i naše přání, aby zbytek svého života mohla prožít v rodinném prostředí mezi svými blízkými. Bez pomoci odlehčovací služby by to však nebylo možné. Náš vděk a poděkování patří nejen vedení této organizace, ale i terénním sestrám Martině Švecové a Marii Hájkové.

Dcera Ilona Jaroušková s manželem

7. 2. 2018

Dobrý den,

Mockrát děkuji za všechno, co jste udělali pro mou maminku i pro nás. Bylo to pro nás velmi těžké a bolestné období a Vaše pomoc byla po všech stránkách naprosto úžasná. Tak krásné a důstojné prostředí a opravdu výjimečné služby. Přeji vše dobré a ještě jednou MOCKRÁT děkujeme.

Eva Rusňáková s rodinou

26. 1. 2018

Chtěla bych Vám moc poděkovat za příkladnou péči o mou tetu, paní Miroslavu Šorelovou. Díky Vašemu zařízení mohla důstojně dožít poslední dny svého života. Skláním se před Vaším posláním ve jménu sv. Zdislavy, patronky české země, pomáhat nemocným a potřebným.

Lenka Pavelcová, Dubí.

26. 1. 2018

Dobrý den, chtěla bych za naši rodinu moc a moc poděkovat veškerému personálu lůžkového hospice v Liberci na prvním patře, který se s obdivuhodnou profesionalitou a ochotou staral o naši statečnou mamku a manželku paní Zdeňku Tritovou. Tatínek navíc děkuje milému zdravotnímu asistentovi za vaření dobré kávičky 🙂

Jste všichni úžasní !!!

Dana Tritová, dcera

22.1.2018

Vážení,

ráda bych Vám a pracovníkům 2. patra lůžkového hospicu zejména pak paní doktorce Gaňové poděkovala za velmi rychlé přijetí našeho tatínka Josefa Buriance a za velmi profesionální a skvělou i když krátkodobou péči. A také děkujeme za projevenou soustrast.

Přeji Vám hodně sil a lásky ve vaší práci.

Petra Hrdinová a Josef Burianec

8.1. 2018

Vážený pane Vencle,

nedávno se nám ve schránce (kam pošta donáší dopisy jednou za týden) objevilo milé přání z vašeho hospice sv. Zdislavy. Prosím Vás o předání našich díků za toto přání a za vše, co váš hospic pro mého manžela – i pro mne s Lukášem udělal.

Dnes jsem dostala kopii dvou vzpomínek manželových spolupracovníků na Jana. A protože vím, že řada vašich pracovníků má positivní vztah k přírodě a její ochraně, přikládám skenovou kopii těchto článků, které vyšly v Živě a v Ochraně přírody. Možná, že vás to bude zajímat. Škoda jen, že už je tomu konec.

Vše dobré a nejlepší v nastávajícím roce, držte se! Vaše dílo je tak prospěšné a potřebné naší smutné společnosti, že se stáváte Světlem pro trpící a jejich blízké.

Kromě radosti z práce také přehršel zdraví přejí

Jarmila a Lukáš Čeřovští