Dlouhodobá podpora, kterou  nám poskytuje Biskupství litoměřické je neocenitelnou pomocí v péči o těžce nemocné, umírající  a jejich blízké.

Finanční částku v hodnotě 200 000 Kč, kterou nám Biskupství litoměřické poskytlo v minulém roce, jsme využili na úhradu mezd sester domácí hospicové péče.

DĚKUJEME!